Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości

8 listopada 2014 | informatyk

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowcu zaprasza mieszkańców Gminy na uroczystość obchodów „ Święta Niepodległości ” które odbędą się dnia 11 listopada 2014 roku w Opatowcu.

Porządek uroczystości:
godz. 11:00. Zbiórka jednostek OSP na ulicy Rynek przed Domem Kultury
godz. 11:30. Msza Święta w Kościele Parafialnym w Opatowcu
godz. 12:30. Przemówienia okolicznościowe przy pomniku J.Piłsudskiego

Dodaj komentarz

UWAGA!!! Do 14 listopada producenci cebuli, kapusty lub jabłek mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia finansowego

8 listopada 2014 | informatyk

Wielu producentów cebuli, kapusty czy jabłek ponosi straty z powodu nałożenia na towary z naszego kraju embarga przez Rosję. Aby zrekompensować im starty wynikające z utraty tego rynku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała wsparcie. Jego wysokość wyniesie:

450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.;
800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.

Wsparcie to będzie wypłacane jako tzw. pomoc de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych w jej ramach,  w ciągu trzech ostatnich lat,  nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Wnioski o taką pomoc producenci cebuli, kapusty lub jabłek mogą składać do 14 listopada 2014 r. w  biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wnioski można składać rejestrowaną przesyłką pocztową. Wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania takiego wniosku.

Udzielanie takiej pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest możliwe dzięki przyjęciu i podpisaniu 4 listopada 2014 r. znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR.Rozporządzenie to weszło w życie z dniem opublikowania go w Dzienniku Ustaw.

Producenci jabłek lub kapusty, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga na polskie towary, mogą otrzymać wsparcie także w Agencji Rynku Rolnego. Rolnicy czy inni przedsiębiorcy, którzy skorzystają z oferty ARR  nie mogą otrzymać takiej pomocy do tych samych powierzchni upraw z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli rolnik posiada np. 5 ha z których uprawy (cebula, kapusta czy jabłaka) przeznaczone są na sprzedaż i złożył wniosek do ARR o przyznanie pomocy do 2,5 ha, wówczas o wsparcie z ARiMR może ubiegać się do pozostałych 2,5 ha. Ważne jest, aby wnioski nie dotyczyły pomocy do tej samej powierzchni upraw.

Otwórz wniosek o przyznanie pomocy (excel)

Otwórz wniosek o przyznanie pomocy (PDF)

Otwórz załącznik o pomocy de minimis

/źródło:www.arimr.gov.pl/

 

Dodaj komentarz

Piątoklasiści z Opatowca najlepsi w Powiecie

7 listopada 2014 | informatyk

6 listopada 2014 r. reprezentacja klasy piątej Szkoły Podstawowej w Opatowcu brała udział w eliminacjach powiatowych VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”. Jak co roku uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa osobistego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. O wynikach konkursu decydowały również praktyczne umiejętności – jazda rowerem po torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Do ogólnej punktacji wliczana była także ocena pracy plastycznej na temat: „Myśl jak idziesz – Rok 2014 Rokiem Pieszego”, którą uczniowie klasy piątej wykonali w szkole pod opieką pani Barbary Niedzieli.

Drużyna w składzie: Julia Jachna, Oskar Jabłoński i Jakub Kłos świetnie poradziła sobie z trudnymi zadaniami teoretycznymi i praktycznymi, wykazując się nie tylko wiedzą, ale również umiejętnością współpracy i opanowania w trudnych chwilach.

Uczniowie z Opatowca zajęli pierwsze miejsce i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, gdzie (wraz z drużyną kibicującą, złożoną z koleżanek i kolegów ze szkoły), będą reprezentowali powiat kazimierski.

Opiekun: Mirosław Gajda.

Dodaj komentarz

Sukcesy naszych wokalistek w VII Ogólnopolskim Turnieju Piosenki Poetyckiej

7 listopada 2014 | admin3

Nikola Wróbel oraz Nikola i Emilia Kozioł zostały laureatkami VII Ogólnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej, który odbył się 24.10.2014 r. w Busku-Zdroju.

W tym roku wzięli w nim udział wykonawcy z województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Uczestnicy śpiewali piosenki Agnieszki Osieckiej.

Przewodniczącą jury była jej córka, pani Agata Passent. Wokalistki zaśpiewały piosenki pt. „Wielka woda” i  „Chłopak z drewna”. Nikola i Emilia Kozioł zajęły II miejsce, natomiast Nikola Wróbel zajęła III miejsce. Uczennice zostały przygotowane przez pana Wiesława Tomala.

Dodaj komentarz

Przyznawanie płatności w 2015 – spotkanie informacyjne ARiMR

6 listopada 2014 | informatyk

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kazimierzy Wielkiej zaprasza na spotkanie informacyjne z zakresu zasad przyznawania płatności w 2015 roku, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2014r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, przy ul. 1-go Maja 16 w Kazimierzy Wielkiej.

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie

6 listopada 2014 | admin1

Podczas drugiego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w sierpniu 2014 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 315 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 105 732,60 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w sierpniu 2014 roku:

 • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 2 894,26  ha
 • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 111 297,48 l
 • kwota do wypłaty wg wniosków – 105 732,60 zł

Dodaj komentarz

W Gminnej Instytucji Kultury każdy znajdzie coś dla siebie

6 listopada 2014 | admin4

Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, przygotowała szeroką ofertę zajęć dodatkowych, skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu naszej gminy. Zorganizowano warsztaty tańca nowoczesnego, w których wzięło udział około 50 osób. W związku z tak dużym zainteresowaniem młodych ludzi z naszego terenu, taką właśnie formą spędzania wolnego czasu, czynione są starania, aby od grudnia warsztaty te odbywały się regularnie, dwa razy w miesiącu. Liczna grupa dzieci i młodzieży bierze udział w zajęciach wokalnych.

Zajęcia dla młodszej grupy zawierają elementy rytmiki, a starsze dzieci szlifują wokal grupowo lub indywidualnie. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych. Większość wykonanych podczas warsztatów prac dzieci zabierają do domu, aby pochwalić się swoim najbliższym. Część prac można obejrzeć na małej wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Duże postępy słychać podczas prób nowo powstałego zespołu, utworzonego z uczestników zajęć instrumentalnych prowadzonych przez Radosława Kornasia. Zespół zaprezentuje się podczas uroczystości obchodów Święta Niepodległości przygotowywanych przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu oraz Instytucję Kultury. Uczniowie Zespołu Szkół pod opieką pedagogów: Anny Kaczmarczyk, Ewy Gajdy i Wiesława Tomala, przygotowują się do zaprezentowania montażu słowno – muzycznego pt. „A oto Polska właśnie”.

Zapraszamy Państwa w dniu 12 listopada 2014 r. na godzinę 11.45 do Domu Kultury w Opatowcu, na tę nieco inną formę obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Beata Adamczyk

Dodaj komentarz

„Opracowanie i wydanie monografii o Gminie Opatowiec”

3 listopada 2014 | admin1

W ostatnich dniach gmina Opatowiec wydała publikację książkową mającą na celu przybliżenie i pokazanie najcenniejszych miejsc i obiektów przyrodniczych czy historycznych gminy. Miejsc powszechnie dostępnych i o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. Monografia promuje lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego gminy Opatowiec. Nakład wydania wyniósł 1200 egzemplarzy i w blisko 70% został pokryty z dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego.

Całkowity koszt operacji: 36 300,00 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 25 000,00 zł.

Gmina Opatowiec – wczoraj_i_dziś ( wersja .pdf)

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

3 listopada 2014 | admin3

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 7 listopada 2014 roku (piątek) o godz. 900 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1.  Otwarcie.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 15 października 2014 r.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 r.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 6.  Podsumowanie kadencji Rady Gminy Opatowiec 2010-2014.
 7.  Sprawy różne.
 8.  Zapytania i interpelacje
 9.  Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Uwaga producenci owoców i warzyw

31 października 2014 | informatyk

Uwaga producenci owoców i warzyw !

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach   drugiego mechanizmu pomocy KE,  Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia .

Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR  o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru :

ilość zgłoszona x odpowiedni  współczynnik tj.

- przy zgłoszonych produktach   jabłkach  i gruszkach , należy pomnożyć ilość przez 0,12 ( limit  18 750 ton)

- przy zgłoszonych pozostałych owocach i warzywach, należy pomnożyć ilość przez 0,11 ( limit  3000 ton)

 Otrzymane, faktyczne ilości, po kontroli ARR, będą się kwalifikowały  do złożenia wniosku o rekompensatę Unii.


Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w Oddziałach Terenowych ARR oraz w telefonicznym punkcie  informacyjnym 22 661 72 72.

Link do strony ARR: http://www.arr.gov.pl/index.php/informacje-prasowe

 

Komunikat ARR – współczynnik – wyjaśnienie

Dodaj komentarz

Nowe place zabaw w Opatowcu i Krzczonowie

30 października 2014 | informatyk

Dobiega końca realizacja projektu skierowanego do przedszkoli w gminie Opatowiec. Wartość  projektu wynosi ok 175 tys. zł. Niemal 100% środków wydatkowanych na ten cel zostało pozyskane przez władze samorządowe Gminy Opatowiec od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W miesiącach wakacyjnych, w ramach zadania, dokonano modernizacji oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Opatowcu oraz w Szkole Podstawowej w Krzczonowie.  Do obu oddziałów zostało zakupione nowe wyposażenie w postaci: ławek, krzesełek oraz mebli, dodatkowo w Opatowcu przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń przedszkola, wraz z sanitariatami, połączonego z poszerzeniem go o pomieszczenie sąsiednie (przekucie ściany). Oddziały przedszkolne zostały też wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Obecnie trwa budowa dwóch nowoczesnych placów zabaw, na których najmłodsi będą mogli spędzać czas podczas zajęć, jak również w czasie wolnym od nauki. Wyposażenie obu placów zabaw odpowiada najwyższym standardom i  służyć będzie naszym najmłodszym przez wiele lat.

 

 

Dodaj komentarz

Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze Krzczonów – Kamienna

30 października 2014 | informatyk

Dobiegają końca prace przy remoncie zniszczonej drogi powiatowej. Zebrano i wyrównano pobocza, nowa nawierzchnia asfaltowa została wykonana na odcinku Krzczonów-Kamienna o długości 1730 mb, pozostało utwardzenie poboczy kamieniem.

Realizacja tego zadania możliwa była dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy Gminą Opatowiec, a Powiatem  Kazimierskim.

Prace remontowe wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „SZAR-BUD” ze Skalbmierza. Zadanie w przeważającej większości jest finansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Cieszymy się, że nowa nawierzchnia przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy przy korzystaniu z dróg na terenie naszej gminy.

Dodaj komentarz

Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw – informacja ARR

29 października 2014 | informatyk

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach informuje, że od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1468)

Formularz powiadomienia oraz Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw dostępny jest na stronie www.arr.gov.pl i w Oddziałach Terenowych ARR.

Dodaj komentarz

70 rocznica śmierci bohaterskich lotników

29 października 2014 | admin3

W dniu 16 października 2014 roku minęła 70 rocznica katastrofy Liberatora EW250L z 34 Dywizji SAAF i 205 – RAF, w której zginęło siedmiu lotników alianckich wspierających zrzutami Armię Krajową w czasie II Wojny Światowej.

W rocznicę tą 18 października 2014 roku w Krzczonowie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli zaproszeni goście: David Houghton Pułkownik Attaché Obrony w Ambasadzie Wielkiej Brytanii, Witold Opertowski – Sekretarz Ambasady Wielkiej Brytanii, Senator RP VII kadencji Mieczysław Gil, Malcolm Pither i Jan Bardsley z Anglii – syn i córka uratowanego lotnika, Jonathan Franklin z Kanady – syn poległego lotnika, Dominik Kościelny- autor wernisażu, Józef Dąbrowski autor projektu pomnika, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Hubert Krupa, Radni Rady Gminy Opatowiec oraz Członkowie „Społecznego Komitetu Upamiętnienia Poległych Lotników SAAF i RAF w katastrofie Liberatora EW250L dniu 16.10.1944 r.”

70 lat temu, dokładnie 16 października 1944 r. z Bazy Lotniska Airfield w Celone rejonu Foggia we Włoszech wystartował samolot Liberator EW-250L z 34 Dywizjonu SAAF dowodzony przez pilota porucznika Cullingwortha Denisa Osborna.

Samolot leciał z 12 zasobnikami z zaopatrzeniem dla Armii Krajowej na placówkę leżącą w pobliżu miejscowości Końskie.

Samolot trafiony w okolicach Tarnowa przez niemiecki myśliwiec rozbił się na polach Krzczonowa i Kociny. Uratował się jeden członek załogi – strzelec sierżant Pither Ronald, pozostali członkowie załogi zginęli.

Ranny sierżant Pither Ronald dostał się pod opiekę dowódcy Oddziału Dywersyjno – Partyzanckiego „Lot” Mieczysława Jańca ps.”Lot”.

Ukrywany i wyleczony z ran, został wywieziony z zagrożonego terenu i przekazany pod dalszą opiekę Armii Krajowej. Doczekał końca wojny i powrócił do Wielkiej Brytanii.

Pozostali członkowie załogi Liberatora zostali pochowani w pobliżu miejsca katastrofy. Po wojnie zostali ekshumowani i spoczywają na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Dodaj komentarz

Wypłata podatku akcyzowego za II kwartał 2014r.

29 października 2014 | informatyk

Informujemy, że od dnia 28 października 2014r. w Urzędzie Gminy w Opatowcu w sali USC na I piętrze trwa wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej dla osób, które we wniosku podały wypłatę w gotówce. Osoby, które we wniosku podały nr konta bankowego pieniądze zostały przelane na konto.

Dodaj komentarz

Terminy zebrań wiejskich z udziałem Wójta Gminy

24 października 2014 | admin4

Zapraszamy na zebrania wiejskie

z udziałem Wójta Gminy

TERMINARZ

 

Lp.

 

Miejscowość

Data

Godzina

1.

 Charbinowice

03.11.2014 r.

1600

2.

 Kamienna

03.11.2014 r.

1800

3.

 Trębaczów

04.11.2014 r.

1400

4.

 Rzemienowice

04.11.2014 r.

1600

5.

 Krzczonów

04.11.2014 r.

1800

6.

 Ksany

05.11.2014 r

1600

7.

 Kocina

05.11.2014 r.

1800

8.

 Kobiela

06.11.2014 r.

1400

9.

 Senisławice

06.11.2014 r.

1600

10.

 Chwalibogowice

06.11.2014 r.

1800

11.

 Kraśniów

06.11.2014 r.

1800

12.

 Kęsów

07.11.2014 r.

1600

13.

 Rogów

07.11.2014 r.

1800

14.

 Wyszogród

07.11.2014 r.

1800

15.

 Mistrzowice

08.11.2014 r.

1400

16.

 Chrustowice

08.11.2014 r.

1400

17.

 Urzuty

08.11.2014 r.

1600

18.

 Ławy

08.11.2014 r.

1600

19.

 Podskale

08.11.2014 r.

1800

20.

 Opatowiec

08.11.2014 r.

1800

Terminy zebrań mogą ulec zmianie.

Dodaj komentarz

Uroczyste zakończenie termomodernizacji szkół na terenie gminy Opatowiec

22 października 2014 | admin3

„Szkoły jak nowe”- podsumowanie projektu Termomodernizacji Szkół w Gminie Opatowiec

W dniu 20 października 2014r. uroczyście zakończono i podsumowano realizację projektu Termomodernizacji Szkół na terenie Gminy Opatowiec. Goście, Rodzice i najważniejsze osoby, do których skierowana była realizacja tego projektu – czyli Dzieci, najpierw zgromadzili się w Szkole Podstawowej w Krzczonowie, a następnie uroczystości przeniosły się do Zespołu Szkół w Opatowcu.

Jako gospodarz, głos zabrał Sławomir Kowalczyk – Wójt gminy Opatowiec. Przywitał przybyłych na uroczystość gości, a byli to: Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec,  Adam Stoksik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego, Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Jacek Piwowarski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej, Janusz Buła – Z-ca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Halina Opilska- Prezes Oddziału ZNP w Kazimierzy Wielkiej.

W uroczystościach udział wzięli również księża: Robert Borecki, Ireneusz Zych i Tadeusz Śliwa. Przybyli również Radni Powiatu Kazimierskiego, Radni Rady Gminy Opatowiec, Sołtysi, Przewodniczące i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Prezesi i druhowie Strażacy OSP z terenu gminy, Dyrektorzy i Pracownicy Szkół,  Instytucji Kultury, Urzędu Gminy, Emerytowani Pracownicy Szkół, Józef Firmuga ( firma Mateo) wykonawca prac, Bogdan Banasik – inspektor nadzoru, a przede wszystkim Dzieci i ich Rodzice, których realizacja tej inwestycji cieszy najbardziej.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych osób, oficjalnym przecięciu wstęgi, Wójt Gminy skierował słowa podziękowania do Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Tadeusza Kowalczyka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, za ogromną pomoc przy realizacji tej dużej inwestycji.

Spora część środków dofinansowania projektu (ok. 850 tys. zł.), którego łączny koszt w naszej gminie wyniósł ponad 1 mln. zł. pochodziła bowiem z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina rozszerzyła zadanie o prace nieobjęte projektem (wymiana dachu w Krzczonowie, remont kominów, instalacja odgromowa, budowa schodów wejściowych i zabezpieczenie pieców C.O. w Opatowcu – łączny koszt ok. 150 tys. zł.)

Zadanie termomodernizacji szkół realizowanie było wspólnie przez gminy: Opatowiec, Czarnocin i Zagnańsk oraz Powiat Kazimierski. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania była bowiem realizacja inwestycji, której wartość musiała wynosić od 5 do 10 mln. zł. Samorząd Gminy od trzech już lat czynił starania w tym kierunku,  w 2011 r. podjęto Uchwałę Rady Gminy o przeznaczeniu kwoty około 30 tys. zł. na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Podczas uroczystości Radnym Gminy, za ten ważny pierwszy krok, podziękowali wspólnie Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy.

Dzięki współpracy trzech szczebli jednostek samorządu terytorialnego, udało się zrealizować duże zadanie, które wydawało się niemożliwym, przy skromnym przecież budżecie naszej Gminy. Inwestycja ta przyczyni się nie tylko do obniżenia kosztów utrzymania obiektów, ale dzięki wprowadzonym zmianom przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, poprawy warsztatu pracy nauczycieli. Sam wygląd „Szkoły jak nowe” oraz kolorystyka cieszy oczy zarówno małych jak i dorosłych mieszkańców Gminy Opatowiec. Nawiązując do kolorystyki, Pan Marszałek podczas wręczania w ramach corocznej akcji „Widoczni i bezpieczni”, najmłodszym uczniom elementów odblaskowych, żartował, że takie właśnie są szkoły na terenie gminy Opatowiec – widoczne i bezpieczne.

Po zakończeniu części oficjalnej, w tej uroczystej atmosferze, przy tylu gościach, Uczniowie klas pierwszych Szkół Podstawowych, po Ślubowaniu zostali oficjalnie przyjęci przez starszych Kolegów i Grono Pedagogiczne do społeczności szkolnej. Następnie dzieci zaprezentowały pięknie przygotowany program artystyczny, którym potwierdziły, że nie ma ważniejszych inwestycji, od inwestycji w młodego człowieka. Bardzo wiele na tym polu zostało już zrobione, jednak podczas uroczystości ze strony władz samorządowych padły deklaracje realizacji kolejnych, ważnych inwestycji w szkołach, jak choćby budowane własnie place zabaw.

Nasze władze przed przybyłymi gośćmi mogły pochwalić się nie tylko zrealizowanymi inwestycjami, ale również wspaniałymi mieszkańcami gminy. Podkreślano bowiem ogromny wkład społeczności lokalnej, rodziców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkół, zawsze są gotowi i chętni do pomocy. W dużej mierze estetyczne wnętrza szkół są ich zasługą.

Ponieważ podsumowanie projektu odbywało się w krótkim czasie po Dniu Edukacji Narodowej goście składali życzenia Nauczycielom.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek.

Cieszymy się, że dzięki temu dużemu projektowi, dzieci i młodzież będą mogły uczyć się w ciepłych, bezpiecznych i estetycznych szkołach.

Prezentacja multimedialna ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Prezentacja multimedialna z Zespołu Szkół w Opatowcu

Dodaj komentarz

Zakończono remont budynku koło Urzędu Gminy

22 października 2014 | admin3

Dobiegły końca prace związane z przebudową i remontem budynku przy Urzędzie Gminy w Opatowcu. W ramach rozpoczętych we wrześniu 2014 r. prac remontowych wykonano m.in.:

 • Nowe pokrycie dachowe z blachy stalowej,
 • Wykonano niezbędne obróbki blacharskie, przebudowano komin oraz zamontowano nowe orynnowanie,
 • Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zamontowano uchylne bramy wjazdowe,
 • Wykonano sufit podwieszany nad pomieszczeniami z izolacją cieplną,
 • Skuto i wykonano tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Wykonano nowe posadzki z płytek gresowych,
 • Pomalowano ściany i sufity,

Koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 50 tys. zł, z czego ok. 20 tys. zł stanowiły środki pozyskane od Marszałka Województwa w ramach „Odnowy wsi Świętokrzyskiej”. Znaczna część prac przygotowawczych i remontowych została wykonana przez pracowników gminy.

Dodaj komentarz

Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży

22 października 2014 | admin4

W sobotę, 18 października 2014 r. odbyły się warsztaty tańca nowoczesnego, dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opatowiec. Organizatorem tej formy zajęć była Gminna Instytucja Kultury.

W przeprowadzonych przez tancerza i trenera tańca nowoczesnego – Sławomira Haczka warsztatach, wzięło udział prawie 50 osób.

Zaproponowana forma zajęć dodatkowych bardzo przypadła do gustu zarówno grupie dziecięcej jak i młodzieżowej.

Duże wrażenie na rodzicach, zrobił krótki występ w wykonaniu uczestników warsztatów zaprezentowany na zakończenie spotkania.

Dodaj komentarz

Mikrodotacje – skąd i w jaki sposób można pozyskać środki

22 października 2014 | admin4

W ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w dniach 06 i 10 października 2014 roku w Instytucji Kultury w Opatowcu, kilkanaście Pań wzięło udział w ciekawym szkoleniu przeprowadzonym przez członów Stowarzyszenia Integracja i Rozwój. Uczestnicy, uczyli się w jaki sposób organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe, mogą uzyskać wsparcie w formie mikrodotacji, czyli w wysokości do 5.000,00 zł., na zrealizowanie oddolnych inicjatyw.

Tematem bardzo zainteresowane były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, gdyż jest to jedna z nielicznych możliwości pozyskania środków przez grupy nie posiadające osobowości prawnej, a taką właśnie formę mają nasze KGW. Podczas szkolenia Panie zdobyły zarówno wiedzę teoretyczną, jak i podczas pracy w grupach nabywały praktycznych umiejętności w wypełnianiu wniosku aplikacyjnego, dotyczącego wsparcia w tym właśnie działaniu. W trakcie trwania szkolenia w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej odbywały się warsztaty plastyczne dla dzieci, a w sali biesiadnej na parterze budynku zajęcia wokalne.

Prowadzący szkolenie instruktor był zaskoczony dużą aktywnością kulturalną naszej małej gminy. Na pewno dostrzegł on również duże chęci do działania na tym polu naszych Pań, które zachęcamy do składania wniosków i realizacji inicjatyw, o których była mowa podczas szkolenia.

Dodaj komentarz

Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich

22 października 2014 | informatyk

.

Dodaj komentarz

Informacja w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

22 października 2014 | admin3

Informuje się, że wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. można składać w tut. urzędzie w terminie do dnia 7 listopada 2014 roku.

Pełnomocnictwo może ustanowić:

- wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Opatowiec. ul. Rynek 3 pok. nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 730 do 1530.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 3518052 w. 21.

Dodaj komentarz

Przedszkolaki z Krzczonowa z wizytą w Krakowie

20 października 2014 | admin4

 

W dniu 17 października 2014 r. Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie wraz ze swoimi rodzicami odwiedziły Kraków. W ramach wycieczki znalazło się wiele atrakcji. Najmłodsi odwiedzili Multikino Kraków, gdzie zwiedzili kino, poznali jak wyświetla się filmy oraz obejrzeli najpiękniejsze z polskich bajek, zajadając się własnoręcznie przygotowanym popcornem. Po sensie filmowym cała grupa udała się na pyszny obiad w restauracji „Jama Michalika”. Po smacznym obiedzie grupa przedszkolaków udała się do fabryki cukierków w której wszystkie dzieci obejrzały jak robi się słodycze oraz skosztowały robionych ręcznie kolorowych smakołyków. Na zakończenie wycieczki przedszkolaki udały się pod Wawel, aby zobaczyć strasznego wawelskiego Smoka i usłyszeć legendę o założeniu Krakowa.
Bezpłatną wycieczkę dla wszystkich uczestników zorganizowano w ramach projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na mocy umowy zawartej pomiędzy Gminą Opatowiec i od Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na uroczyste zakończenie Termomodernizacji Szkół

16 października 2014 | informatyk

.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na zajęcia dodatkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatowcu

16 października 2014 | informatyk

.

Dodaj komentarz

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

15 października 2014 | informatyk

„Dziękujemy, jak każdego roku…

Wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele”

Pod takim hasłem dziś, 14 października 2014 roku, w Szkole Podstawowej w Krzczonowie świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: nauczyciele emeryci – pani Janina Siemieniec i pani Janina Chaber, a także Wójt Gminy Opatowiec pan Sławomir Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Michał Szczerba. Licznie przybyły też Mamy.

Na wstępie pan Dyrektor powitał wszystkich zgromadzonych i zaprosił do obejrzenia przygotowanego przez uczniów programu artystycznego. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi, czyli przedszkolaki, które złożyły wierszowane życzenia oraz pięknie zaśpiewały i zatańczyły. W dalszej części programu uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali wiersze, piosenki i skecz „z życia szkoły”, a na zakończenie „w wiązanej mowie” złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia do których dołączyły „moc witamin”, czyli jabłka.

Po występach dzieci głos zabrał pan Wójt, który życzył nauczycielom wytrwałości i sukcesów w pracy, a uczniom „omijania przeszkód do wiedzy”. Następnie w imieniu Rady Gminy Opatowiec życzenia złożył Przewodniczący Rady Gminy. Panowie do życzeń dołączyli piękne kwiaty.

Dzisiejszy dzień był okazją do wielu życzeń i podziękowań. Skierował je również Pan Dyrektor Tomasz Paluch, podkreślając, że nie jest to tylko dzień nauczyciela, ale dzień wszystkich, którzy tworzą społeczność szkolną i uczestniczą w jej życiu.

Jak co roku pan Dyrektor wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dziś otrzymały je panie: Wanda Migasińska, Teresa Plucińska, Kazimiera Widłak, Małgorzata Woźniak oraz Otylia Tomal.

Świąteczny dzień zakończył się wspólnym spotkaniem przy kawie przygotowanym przez Mamy.

Dodaj komentarz

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół w Opatowcu

15 października 2014 | admin3

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. To dzień, w którym uczniowie swoją wdzięczność okazują szczególnie tym, którym serdeczna troska o dobro wychowanków, głęboki humanitaryzm, życzliwy stosunek do świata i ludzi oraz wierność wybranej służbie społecznej towarzyszy przez całe życie.

W poniedziałek, 13 października 2014 roku, w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się uroczyste, obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ten dzień to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego obchodzone 14 października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.

W uroczystości udział wzięli najważniejsi w tym dniu – Rada Pedagogiczna wraz z Panią Dyrektor Zespołu Szkół Elżbietą Szczesną – Kusak, Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Michałem Szczerbą, pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół, przedstawiciele rodziców oraz uczniowie.

Święto Szkoły, jak co roku, było okazją do złożenia uroczystego ślubowania przez uczniów klasy I Gimnazjum. W tym roku do grona gimnazjalistów dołączyło 25 uczniów. Po ślubowaniu uczniowie kl. I wraz z zespołem wokalnym zaprezentowali program artystyczny, który pomogli im przygotować nauczyciele: Ewa Gajda, Mirosław Gajda oraz Wiesław Tomal.

Podziękowania za trud włożony w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia oraz życzenia i kwiaty stanowiły nieodłączny element uroczystości. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z pracy nauczycieli i osiągnięć edukacyjnych Zespołu Szkół. Wszystkim nauczycielom życzył, aby trudowi wkładanemu w pracę towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów, a praca z młodzieżą była przyjemnością.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom szkoły oraz złożyła życzenia cierpliwości i wytrwałości, ale także satysfakcji płynącej z pracy z dziećmi i młodzieżą. Jak co roku wyróżniła grupę nauczycieli, wręczając im Nagrody Dyrektora Szkoły. W gronie tym znaleźli się: Anna Kaczmarczyk, Irena Kłos, Barbara Niedziela, Katarzyna Szczerba, Mirosław Gajda, Wiesław Tomal. Nagrodzeni zostali także wszyscy pracownicy obsługi szkoły.

Dodaj komentarz

Kolejny etap prac remontowych w remizo-świetlicy w Rzemienowicach

14 października 2014 | admin3

Kolejną z remontowanych świetlic na terenie naszej Gminy jest remizo – świetlica w Rzemienowicach. Stan budynku systematycznie poprawia się na lepsze a to wszystko dzięki staraniom władz Gminy oraz mieszkańców sołectwa. Przeprowadzono przy udziale środków własnych oraz pozyskanym funduszom od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego następujące prace:

 • wymieniono stolarkę okienną i parapety,
 • odnowiono elewację budynku poprzez jej ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej,
 • założono nowe orynnowanie,
 • pomalowano dach budynku,
 • zamontowano drzwi garażowe,
 • zamocowano syrenę strażacką i podbitkę poddachową,
 • rozebrano stare i wymurowano nowe kominy,
 • wymieniono drzwi i daszek nad nimi,
 • wykonano instalacje wodne i elektryczne,
 • w kuchni usunięto stary tynk i położono nowy,
 • ułożono płytki ceramiczne oraz marmurit,
 • zamontowano zlewozmywak i kuchenkę gazową,
 • zakupiono „stoły biesiadne” i stół do ping-ponga,
 • zgodnie z decyzją mieszkańców sołectwa wyrażoną na zebraniu wiejskim przycięto drzewa koło budynku zagrażające kapliczce i samej remizo-świetlicy.

 
 

 
 

 

 

 

 

Obecnie trwają prace remontowo – wykończeniowe we wnętrzu remizy, w ramach których przewiduje się m.in.:

 • położenie gładzi szpachlowej oraz pomalowanie korytarza i dużej sali,
 • położeniu płytek ceramicznych w korytarzu,
 • cyklinowaniu o pomalowanie podłóg, poprawa platformy sceny, wykonaniu marmuritu w pomieszczeniu „dużej sali”.

Termin zakończenia prac planuje się na połowę października 2014 r.

Wartość realizacji w/w prac to kwota ok. 50 tys. zł.

 

Dodaj komentarz

Uwaga!!! Producenci owoców i warzyw – komunikat ARR

14 października 2014 | informatyk

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !

15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW  O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA

 Agencja Rynku Rolnego przypomina  że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw

które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne  

Agencja Rynku Rolnego informuje iż kończą się  kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Dotychczas producenci dostarczyli do organizacji charytatywnych ok. 20 tysięcy ton owoców i warzyw, w tym ok. 12 tysięcy jabłek.

Wszystkich producentów, którzy zostali skontrolowani pozytywnie prosimy o pilne składanie do Oddziałów Terenowych ARR wniosków o przyznanie rekompensaty.

Liczy się data stempla pocztowego .

Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie Agencji pod zakładką

EMBARGO ROSYJSKIE.

www.arr.gov.pl

Dodaj komentarz

Ewaluacja w Zespole Szkół w Opatowcu na poziomie B

14 października 2014 | admin4

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach na przełomie września i października 2014 r. przeprowadziło ewaluację zewnętrzną Zespołu Szkół w Opatowcu.

Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa.

W badaniu ewaluacyjnym udział wzięli nie tylko pedagodzy i dyrekcja szkoły, ale również uczniowie i ich rodzice, przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji współpracujących ze szkołą itp.

Wizytatorzy prowadzili też obserwacje w trakcie lekcji, na przerwach, na boisku szkolnym jak również i w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Po przeprowadzonej analizie opracowany został raport z ewaluacji placówki, który przekazany został zarówno do Kuratorium jak i władz samorządowych.

Raport z ewaluacji pomaga rodzicom jeszcze lepiej poznać szkołę, do której chodzi ich dziecko. Jest pomocny nauczycielom i dyrekcji w planowaniu rozwoju szkoły. Organom prowadzącym i władzom oświatowym służy do prowadzenia efektywnej polityki oświatowej.

Przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna placówki oceniona została na poziomie B, – co oznacza drugi z pięciu stopień wypełniania wymagań przez szkołę. Jest to duża satysfakcja nie tylko dla dyrekcji, pedagogów i uczniów, ale również i władz samorządowych. Gmina Opatowiec jako organ prowadząc szkoły i placówki, dzięki ewaluacji zewnętrznej dostaje dodatkowe źródło informacji potrzebnych do podejmowania decyzji dotyczących:

 • wspierania poszczególnych szkół i placówek w wypełnianiu wymagań państwa,
 • kreowania i realizacji polityki oświatowej na swoim terenie.

Oby następne ewaluacje oceniane były na tak wysokim poziomie jak obecna.

Raport ewaluacyjny – Szkoła Podstawowa w Opatowcu

Raport ewaluacyjny – Gimnazjum w Opatowcu

Raport ewaluacyjny – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowcu

Dodaj komentarz