Fotorelacja i film z uroczystego otwarcia Hali Sportowej w Opatowcu

31 października 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Wicemistrzowie Powiatu

31 października 2013 | informatyk

W dniach 16 i 24 października 2013 roku drużyna piłkarska chłopców klasy II i III Gimnazjum Zespołu Szkół w Opatowcu uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej. Turniej piłkarski został podzielony na dwa etapy. 16 X 2013r zostały przeprowadzone równocześnie półfinały powiatowe w Skalbmierzu i Kazimierzy Wielkiej.Drużyna z naszej szkoły swoje zmagania piłkarskie rozgrywała z gospodarzami ze Skalbmierza oraz ze szkołami z Topoli i Wielgusa. Natomiast w gospodarze z Kazimierzy Wielkiej podejmowali drużyny z Czyżowic i Cieszków. Awans do finału powiatowego wywalczyły drużyny z Opatowca oraz Kazimierzy Wielkiej. 24 października 2013 roku zwycięskie drużyny walczyły o pierwsze miejsce i awans do województwa. Zwyciężyła drużyna z Kazimierzy Wielkiej.

 

Skład drużyny:
Kamil Siwy, Adrian Niedźwiedź, Krystian Wróbel, Patryk Jedynak, Patryk Kościółek, Maciej Kwaśniewski, Dominik Niedźwiedź, Bartosz Norek, Piotr Nowak, Sebastian Miniór.
Opiekun: Monika Kościółek

Dodaj komentarz

Ziemia nie da sobie rady, segregujemy odpady

31 października 2013 | informatyk

Pod takim hasłem Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie zorganizował Konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin wspólnie realizujących Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. Gmina Opatowiec jest również uczestnikiem tego zadania. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

Do konkursu z terenu Gminy Opatowiec przystąpili:
1. Szkoła Podstawowa w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
2. Gimnazjum w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
3. Przedszkole w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
4. Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, Krzczonów 4,1, 28-520 Opatowiec
5. Przedszkole w Krzczonowie, Krzczonów 4,1, 28-520 Opatowiec

oraz 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
1. OSP Mistrzowice 33, 28-520 Opatowiec
2. OSP Rzemienowice 17, 28-520 Opatowiec
3. OSP Charbinowice 6, 28-520 Opatowiec
4. OSP Ksany 20, 28-520 Opatowiec
5. OSP Krzczonów 43A, 28-520 Opatowiec
6. OSP Chwalibogowie 16, 28-520 Opatowiec
7. OSP Opatowiec ul. Targowa 3,28-520 Opatowiec

W dniu 30 października 2013 r. do szkół i jednostek OSP pracownicy Urzędu Gminy w Opatowcu dostarczyli worki na zbiórkę wysegregowanych odpadów komunalnych, ulotki, plakaty oraz materiały promocyjne.

Dodaj komentarz

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – informacja

28 października 2013 | informatyk

Informujemy, że do dnia 31 października 2013 roku w Urzędzie Gminy w Opatowcu wypłacany jest podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej dla rolników, którzy we wniosku podali wypłatę podatku w gotówce.  Pozostali rolnicy, którzy we wniosku podali  nr konta bankowego otrzymają pieniądze niezwłocznie przelewem na konto podane we wniosku.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Hali Sportowej w Opatowcu

24 października 2013 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec, Dyrekcja Zespołu Szkół w Opatowcu mają zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańcow na uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu, które odbędzie się 29 października 2013 roku o godzinie 12:45.

 

W programie uroczystości:

 • rozpoczęcie uroczystości,
 • przemówienia okolicznościowe,
 • otwarcie Gminnego Ośrodka Sportu,
 • występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu,

 

 

Dodaj komentarz

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kocina działka nr 225/1 o pow. 0,89 ha

23 października 2013 | informatyk

„ Wójt Gminy Opatowiec niniejszym informuje, że na dzień 27.11.2013r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow. 0,89ha w Kocinie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej szkole podstawowej wraz z obiektami pomocniczymi oraz rozpoczętą budową sali gimnastycznej.”

Osoby zainteresowane zakupem niniejszej działki zapraszamy do udziału w przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące działki dostępne są na stronie internetowej www.bip.gminy.com.pl/opatowiec
lub w Urzędzie Gminy Opatowiec w pokoju nr 4”, tel. 041 3518052 wew. 12, mail: przetargi@opatowiec.pl.

Ogłoszenie

Dodaj komentarz

Październik pod znakiem wycieczek w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

23 października 2013 | informatyk

Po raz kolejny w tym miesiącu uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie odwiedzili Kraków. Dzięki realizowanemu przez Gminę Opatowiec projektowi „ Z WIEDZĄ DO EUROPY”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 17.10.2013 r odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do krakowskiego Multikina. Uczniowie klas 0- II oraz III-VI tym razem wybrali się na  projekcję filmów w 3D. Głównym celem wycieczki było podniesienie świadomości i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym oraz inspiracja do rozwoju zainteresowań i samodzielnej pracy. W wycieczce wzięli udział wszyscy uczniowie i uczennice klas 0-VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie biorący udział w projekcie.

Wizytę w kinie podzielono na dwie grupy wiekowe, najmłodsi uczestnicy projektu – uczniowie klas 0-II obejrzeli bajkę animowaną pt. „Turbo” opowiadającą historię ślimaka, który dzięki  nieoczekiwanie nabytej mocy postanawia wziąć udział w wielkim wyścigu, w którym czeka go wiele przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ich starsi koledzy z klas III – VI mogli zobaczyć historię pozbawionej pasków zebry, tytułowej „Kumby”, która wyrusza w poszukiwaniu magicznego źródła u którego według legendy, pierwsze zebry uzyskały paski. Oba filmy okazały się atrakcyjną formą zajęć pozalekcyjnych, dostarczyły wiele radości, a cały pobyt w kinie stał się wyśmienitą i pełną wrażeń rozrywką. Po zakończonej wizycie w kinie, obie grupy, zadowolone z udanych seansów udały się  na smaczny obiad.

Był to już drugi wyjazd edukacyjny zorganizowany w ramach projektu „ Z WIEDZĄ DO EUROPY” realizowanego przez Gminę Opatowiec na podstawie umowy podpisanej przez Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem. Wszystkie wycieczki oraz zajęcia dodatkowe oferowane są uczniom i uczennicom bezpłatnie w okresie od 02.09.2013 do 27.06.2013 r , a głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty zajęć edukacyjno – wychowawczych dla 84 dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Krzczonowie.

Dodaj komentarz

Dzień Seniora w gminie Opatowiec

22 października 2013 | informatyk

W dniu 20 października 2013 roku w Domu Kultury w Opatowcu został zorganizowany Europejski Dzień Seniora. To doskonała okazja do spotkanie się i porozmawiania o sprawach dnia codziennego oraz powspominać czasy swojej młodości.

Przewodniczący Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu Andrzej Kłos serdecznie powitał członków Koła oraz zaproszonych gości. Najstarsi członkowie otrzymali z rąk przewodniczącego listy gratulacyjne oraz skromne upominki.

W tym uroczystym dniu z seniorami spotkali się przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy – Michał Szczerba oraz Radny Rady Powiatu – Marek Pluta, przekazując im najserdeczniejsze życzenia, kwiaty i kosze ze słodyczami.

Najstarszym członkom Koła, Wójt Gminy i Przewodniczący Rady wręczyli upominki książkowe.

Przy akompaniamencie zespołu muzycznego seniorzy śpiewali swoje ulubione piosenki. Można było posłuchać m.in. jak seniorki wykonują piosenkę na nutę „Jak długo na Wawelu” ze zmienionym tekstem „Jak dobrze być seniorem”.

Dodaj komentarz

Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

22 października 2013 | informatyk

14 października 2013 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie cała społeczność szkolna świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Świętowanie rozpoczęło się od zabawy przy muzyce, następnie odbyła się część oficjalna, którą rozpoczął dyrektor szkoły – Tomasz Paluch witając przybyłych na spotkanie gości – Wójta Gminy Opatowiec –  Sławomira Kowalczyka, skarbnik Gminy Opatowiec – Annę Klimaszewską–Luty, zastępcę przewodniczącego Rady  Gminy Opatowiec –  Mariana Gruszkę oraz emerytowanych nauczycieli –  Janinę Siemieniec i Andrzeja Kłosa oraz składając wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia.

Życzenia zdrowia, cierpliwości, wytrwałości oraz sukcesów w pracy z uczniami wraz z podziękowaniami za codzienny trud przekazywania wiedzy i kształtowania młodych umysłów złożył Wójt Gminy oraz zastępca przewodniczącego Rady  Gminy.

Potem przyszedł czas na apel „Dziś życzeń wiele” przygotowany przez uczniów klas IV – VI pod kierunkiem  Marii Pawłowskiej i Izabeli Bryły.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły nagrodził wyróżniających się pracowników szkoły:  Beatę Tkacz,  Izabelę Bryłę, Marię Pawłowską,  Annę Pudłowską, oraz  Marka Bernardzikiewicza.  Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk wręczył nagrodę  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomaszowi Paluchowi.

 

 

Dodaj komentarz

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół w Opatowcu

21 października 2013 | informatyk

Dnia 15 października 2013 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą poprzedziło ślubowanie klasy I gimnazjum. Do grona gimnazjalistów dołączyło 26 uczniów. W uroczystej akademii udział wzięli: wójt Gminy Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Bożena Zbertek, Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska- Luty, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Obsługi Zespołu Szkół, Rada Rodziców oraz uczniowie.  Dzieci z klasy szóstej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum zaprezentowały  wiersze  i piosenki. Część artystyczną przygotowały Panie Katarzyna Sojka oraz Małgorzata Żydowska, natomiast oprawę muzyczną przygotował Pan Wiesław Tomal wraz z zespołem wokalnym.

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk na ręce Pani Dyrektor złożył piękny bukiet kwiatów wraz z podziękowaniami dla wszystkich nauczycieli za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. W podziękowaniu za całokształt pracy  wręczył jej Nagrodę Wójta.

Pani Elżbieta Szczęsna – Kusak  Dyrektor Zespołu Szkół złożyła życzenia dla wszystkich  pracowników naszej szkoły – cierpliwości i wytrwania oraz wszelkiej radości płynącej z mozolnego wysiłku kształtowania serc, ducha i pamięci swych wychowanków. Jak co roku nauczycielom wręczone zostały także Nagrody Dyrektora Szkoły. W gronie wyróżnionych znaleźli się: w-ce dyrektor Zespołu Szkół  Grzegorz Kozioł, Małgorzata Żydowska, Aleksandra Cugowska, Ewa Cabaj, Katarzyna Sojka oraz Alicja Witkoś – Kłos.

Dodaj komentarz

II miejsce drużyny z Zespołu Szkół w Opatowcu w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej

21 października 2013 | informatyk

W dniu 18 października 2013 roku drużyna piłkarska chłopców klasy V i VI Zespołu Szkół w Opatowcu uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej, który przeprowadzony zostałw Kazimierzy Wielkiej. Drużyna w składzie: Maciej Cugowski, Daniel Niedźwiedź, Patryk Matuszczyk , Michał Kowalczyk, Bartosz Kościółek, Bartosz Dybała, Dominik Kociński, Miłosz Krawczyk, Krystian Leks, Hubert Kmiecik zdobyła II miejsce i tym samym awansowała do wojewódzkich rozgrywek, które odbędą się wiosną.

Szkoły uczestniczące w turnieju:

1. SSP1 Kazimierza Wielka
2. SSP 3 Kazimierza Wielka
3. ZPO Skalbmierz
4. ZS Opatowiec
5. Czarnocin

Wyniki końcowe:
I miejsce SSP1 Kazimierza Wielka
II miejsce ZS Opatowiec
III miejsce SSP3 Kazimierza Wielka
IV miejsce Czarnocin

Dodaj komentarz

Zasiłek macierzyński z KRUS po zmianach

17 października 2013 | admin1

Ważna informacja dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem:

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione osoby:

 1. rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek,
 2. rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 3. osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Okres finansowania składek z budżetu państwa

Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
 • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

UWAGA !

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki

Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, tj.:

 • złożony zostanie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, a w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty;
 • rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona;
 • drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa do finansowania składek w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).

Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10% emerytury podstawowej.

Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie spełniają warunków do tego ubezpieczenia), przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.

Podstawa prawna:
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).

Źródło: KRUS

Dodaj komentarz

Troska o Miejsca Pamięci Narodowej

16 października 2013 | informatyk

Cmentarze, mogiły i kwatery wojenne są miejscami pamięci narodowej nie tylko Polaków, ale także obywateli innych państw. Obowiązek otoczenia miejsc spoczynku należytą opieką wynika z obowiązku prawa, zawartych umów i traktatów międzynarodowych oraz tradycji. Dbanie o obiekty i miejsca upamiętnienia jest świadectwem kultury i dojrzałości społeczeństwa.

W trosce o zachowanie i utrwalenie pamięci, wydarzeń, faktów i postaci Gmina Opatowiec wykonała w miejscowości Opatowiec, ul. Nowokorczyńska, na cmentarzu z I wojny światowej prace polegające na:

  - ułożeniu chodnika z płytek betonowych na długości 50 mb i szerokości 1,60 m wraz z obrzeżami,

  - ułożeniu 25 m² kostki brukowej pod parking samochodowy,

  - wykonaniu ogrodzenia 55 mb z siatki metalowej powlekanej Ø3,5 mm i wysokości 1,50 m, zamontowanej do słupków metalowych osadzonych w betonie,

  - wykonaniu i zamontowaniu bramy wejściowej na cmentarz wojenny.

Zadanie to wykonano przy udziale środków finansowych z:

  - Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 10 000,00 zł,

  - Wojewody Świętokrzyskiego – 4 000,00 zł,

  - Gminy Opatowiec – 3 000,00 zł.

Powyższe prace wykonała Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Opatowcu. W wyniku realizacji powyższego zadania społeczeństwo Opatowca, Gminy oraz odwiedzający uzyskali możliwość swobodnego dojścia do miejsca pamięci – cmentarza na którym spoczywa:

  - 501 żołnierzy wojsk austro-węgierskich

  - 336 żołnierzy wojsk rosyjskich

  - 2 żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku.

Sporządził: Jan Zbertek

Dodaj komentarz

Trwa realizacja projektów „Z wiedzą do Europy” i „Mierzymy w stronę gwiazd”

14 października 2013 | informatyk

Od początku września, Gmina Opatowiec realizuje na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, dwa projekty pn. „ Z WIEDZĄ DO EUROPY” oraz „Mierzymy w stronę gwiazd” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

W środę, 2 października w ramach promocji projektów „Z WIEDZĄ DO EUROPY” i „Mierzymy w stronę gwiazd” Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk wręczył 84  uczniom i uczennicom  klas 0 – VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i 82 gimnazjalistom oraz gimnazjalistkom  klas I – III Gimnazjum w Opatowcu materiały promocyjne.

O godzinie 8:00 w ramach promocji projektu w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyło się uroczyste spotkanie na którym beneficjentom projektu, czyli 84 uczniom i uczennicom  klas od 0 do VI wręczono materiały promujące projekt. Plecaki, kubki, długopisy, pendrive’y 2GB, segregatory, notesy, gumki, smycze oraz kalendarze z nadrukami wręczył Wójt Gminy oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasz Paluch. Wszystkie otrzymane materiały sprawiły uczniom ogromną radość tym bardziej, że zostaną one wykorzystane podczas zajęć realizowanych w trakcie projektu i na pewno przyczynią się do aktywnego w nim uczestnictwa. Materiały zakupiono ze środków przeznaczonych na promocję, ujętych  w budżecie projektu.

więcej zdjęć

Realizacja projektu potrwa do 27.06.2014 r i obejmie nie tylko zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów lecz również umożliwi dostęp do profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej.

O godzinie 11:00 podobne spotkanie promocyjne odbyło się w Gimnazjum w Opatowcu. Gimnazjalistom również zostały wręczone materiały promujące projekt.  Z rąk Wójta Gminy Opatowiec i Zespołu Projektowego „Mierzymy w stronę gwiazd” oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu Elżbiety Szczęsnej-Kusak, gimnazjaliści otrzymali: pendrive’y, długopisy, notatniki, smycze oraz plecaki. Materiały otrzymane przez młodzież gimnazjalną pomogą w rozwijaniu  zainteresowań i pasji realizowanych w trakcie zajęć pozalekcyjnych objętych projektem.

Projekt realizowany przez gimnazjum w Opatowcu potrwa również do 27.06.2014r. a gimnazjaliści będą mogli w ramach zadań projektowych skorzystać z zajęć wspomagających rozwój kompetencji kluczowych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego. Dodatkowo specjalnie dla młodzieży gimnazjalnej przewidziano zajęcia związane z doradztwem edukacyjno – zawodowym w ramach nowoutworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery.

więcej zdjęć

Obydwa projekty będą dla dzieci i młodzieży okazją do licznych wyjazdów edukacyjnych przewidzianych w toku realizacji projektów.

 

 

 

Dodaj komentarz

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie odwiedzili krakowski teatr „Groteska”

14 października 2013 | informatyk

W dniu 3.10.2013 r. odbyła się realizowana w ramach projektu „Z WIEDZĄ DO EUROPY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wycieczka do teatru „Groteska” w Krakowie. Był to pierwszy z długiej listy planowanych wyjazdów edukacyjnych w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie (klas 0-VI) Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Spektakl sensacyjno – muzyczny pt. „ Porwanie Baltazara Gąbki czyli Smok & roll ”, który obejrzeli uczniowie okazał się wyśmienitą rozrywką dla młodych widzów. Opowieść o przyjaźni, poświęceniu, lojalności i odwadze, które zmierzyły się ze zdradą, zakłamaniem i żądzą władzy w nowym, oryginalnym muzyczno – rock’n’rollowym spojrzeniu na dzieło Stanisława Pagaczewskiego cieszyło się zainteresowaniem zarówno klas 0-II jak również ich starszych kolegów z klas III – VI.

Wyjazd wzbogacił wiedzę uczniów na temat teatru i kultury żywego słowa, okazał się ciekawą formą organizacji zajęć pozalekcyjnych, ale przede wszystkim, umożliwił wielu z nich udział w takim widowisku teatralnym po raz pierwszy. Miłym zaskoczeniem, okazała się możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia z reżyserem i odtwórcą roli głównej Smoka Wawelskiego – Lechem Walickim. Po wizycie w teatrze wszystkim uczniom zapewniono ciepły posiłek w jednym z krakowskich centr handlowych. Dzięki realizacji projektu „ Z WIEDZĄ DO EUROPY”, współfinansowanego przez Unię Europejską, uczniowie i uczennice nie musieli ponosić żadnych kosztów wyjazdu.

Projekt realizowany jest od 2.09.2013 r na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej – Luty – Skarbnika Gminy.

Dodaj komentarz

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2013 roku – informacja

14 października 2013 | informatyk

W dniu 19 września 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Opatowiec w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 11.375,13 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 13/100), stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2013 roku

którego całkowity koszt wynosi 13.382,50 zł(słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100), w tym koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość: 13.382,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100).

Na kwotę dotacji składają się:

 1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 4.683,88 tj. – 35% kosztów kwalifikowanych zadania

 2. środki NFOŚiGW w Warszawie – 6.691,25 tj.- 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Dodaj komentarz

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – zgłoszenia do 18 października

11 października 2013 | informatyk

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Jego celem jest promowanie i nagradzanie osób i instytucji, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom potrzebującym pomocy, a swym przykładem krzewią idee bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 października br.

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie wyróżnić i nagrodzić pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, działających na rzecz potrzebujących, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Nagrody – Statuetki „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” przyznawane są w dwóch kategoriach:

- indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem  i  poświęceniem niosą  pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
- zespołowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrażających innowacyjne projekty.

Termin nadsyłania zgłoszeń na stosownym formularzu upływa 18 października 2013 r. – decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie podejmie decyzję o przyznaniu nagród.

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – to symbol miłości, opieki, cierpliwości, prawdy, mądrości, pocieszenia – cnót niezbędnych wszystkim realizującym  misję w pomocy społecznej.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin plebiscytu

Dodaj komentarz

Plebiscyty na Rolnika Roku, Najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gospodarstwa Agroturystyczne

9 października 2013 | informatyk

Ankiety do pobrania:

ankieta zgłoszeniowa ROLNIK ROKU 2013
ankieta zgłoszeniowa Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Woj.Świętokrzyskiego w 2013 roku
ankieta zgłoszeniowa Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich Woj.Świętokrzyskiego

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do dnia 10 października 2013 na adres:

Redakcja „Echa-Dnia”
ul.Targowa 18
25-520 Kielce
z dopiskiem ROLNIK ROKU
lub przesłać na e-mail: marketing@echodnia.eu lub slusarz@echodnia.eu

Najlepsi rolnicy, koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne w każdym powiecie, jak i w klasyfikacji wojewódzkiej zostaną wybrani poprzez głosowanie sms oraz specjalnie powołane Kapituły. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 roku w Targach Kielce w Kielcach. Nagrodzeni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dodaj komentarz

Remonty kolejnych odcinków dróg gminnych (Chwalibogowice, Chrustowice, Kobiela)

8 października 2013 | informatyk

W dalszym ciągu poprawia się stan techniczny dróg naszej Gminy.

Komisja powołana przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec w składzie: Stanisław Kurek – pracownik UG, Łukasz Marzec – pracownik UG, Wiktor Kozioł – sołtys wsi Kobiela, Mirosław Boksa – Sołtys wsi Chwalibogowice, Kraśniów, Janusz Kaczmarczyk – sołtys wsi Chrustowice dokonała odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Nawierzchnia asfaltowa położona została  na drogach gminnych w następujących miejscowościach:

-        Chwalibogowice – 210 mb  >>> zdjęcia

-        Chrustowice – 300 mb  >>> zdjęcia

-        Kobiela – 470 mb  >>> zdjęcia

Całkowity koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł niemal 140 tys. zł, z czego połowa refundowana będzie ze środków pozyskanych prze Gminę ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych), a drugą  połowę stanowić będą środki własne Gminy Opatowiec.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c., Szarbia Zwierzyniecka.

 

 

Dodaj komentarz

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Kocina

8 października 2013 | informatyk

W dniu 3 października 2013 roku Jednostka OSP w Kocinie wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt do ratowania ludzi uwięzionych w samochodach podczas wypadków drogowych. Jest to szczególnie ważny i przydatny sprzęt, bowiem jednostka OSP w Kocinie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, często bierze udział w wypadkach komunikacyjnych i innych akcjach ratowniczo-technicznych.

W skład zakupionego zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych wchodzą:
- rozpieracz ramieniowy SP 310
- nożyce S 510
- agregat hydrauliczny P 650SG

Nowe wyposażenie Jednostki kosztowało 36 tys. zł, z czego 30 tys. zł udało się pozyskać z Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe  6 tys. stanowił wkład własny Gminy Opatowiec.

Dodaj komentarz

Budowa Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego – informacja

8 października 2013 | informatyk

W związku z rozpoczętym etapem realizacji projektowania i budowy sieci światłowodowej w projekcie „Sieć Szerokopasmowa polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na terenie Gminy Opatowiec działają pracownicy przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu prowadzenia uzgodnień, projektowania i realizacji budowy sieci światłowodowej.  Osoby te działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Marszałka Wójewództwa Świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa, są upoważnione m.in. do prowadzenia negocjacji warunków udostępnienia nieruchomości prywatnych pod budowę sieci.

Mając na uwadze ochronę interesów mieszkańców gminy oraz zabezpieczenie przed pojawieniem się osób podszywających pod pracowników wykonawców, publikujemy poniżej wzór pełnomocnictwa udzielanego przez Marszałka. Każdy z pełnomocników powinien wylegitymować się takim imiennym pełnomocnictwem oraz dowodem osobistym.

wzór pełnomocnictwa

Dodaj komentarz

Podsumowanie projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”.

3 października 2013 | hubert

W dniu 25 września 2013 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”, o wartości 71.200,00 zł, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

W seminarium, które upływało pod hasłem „Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było” wzięło udział 20 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Zespołu Szkół w Opatowcu, którzy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności poznając nowe możliwości samokształcenia, aby móc skutecznie korzystać z nowych form nauczania, które oferują technologie teleinformatyczne.

Przybyli również zaproszeni goście: dr Marzena Marczewska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Józef Żurek – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ubiegłej kadencji, Inez Romaniec – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Renaty Janik, Grażyna Pauli – doradca metodyczny Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Magdalena Koruba – trener, prowadząca warsztaty psychologiczne dla nauczycieli oraz Robert Soból – trener i wykładowca firmy Vulcan.

Witając przybyłych gości Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec wyraził nadzieję, że dzięki realizacji projektu i pozyskaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w postaci platformy e-learningowej, dziennika elektronicznego oraz zestawu interaktywnego, nauka w szkołach na terenie gminy będzie stawała się dla uczniów przyjemniejsza, skuteczniejsza i nowocześniejsza.

Wójt Gminy zwrócił również uwagę na to, aby nie zapominać o dobrych tradycjach edukacji - o sprawdzonych przez lata metodach nauczania, po czym pogratulował i wręczył nagrody nauczycielom, których multimedialne projekty lekcji zostały wyróżnione.

W trakcie seminarium uczestnicy mieli też okazję do wysłuchania wykładu na temat najnowszych trendów w nauczaniu i nowoczesnych systemów dokumentowania swojej pracy. Oficjalną część spotkania zakończyło wręczenie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia formy doskonalenia zawodowego, po czym wszyscy wspólnie wysłuchali krótkiego koncertu muzycznego przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu.

Spotkanie kończące realizację projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” było nie tylko zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy grona pedagogicznego, ale także możliwością zaprezentowania talentów tych osób, dla których tak naprawdę to wszystko się odbywa. Celem bowiem wspólnych wysiłków tak wielu osób jest oczywiście uczeń. On jest w centrum uwagi nawet wtedy, gdy pozornie wydaje się, że wydarzenie dotyczy tylko nauczycieli.

Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie konkursu „ Dobre rady na odpady”

3 października 2013 | informatyk

W dniu 26 września 2013 r w Szkole Podstawowej w Opatowcu  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt „ Dobre rady na odpady”, który miał na celu:

- rozbudzenie wrażliwości ekologicznej

- rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za nasze środowisko naturalne

- uświadomienie istniejących zagrożeń środowiska naturalnego

Do organizatora konkursu wpłynęło 49 prac. Wszystkie prace zostały podzielone na dwie grupy wiekowe. Pierwsza to dzieci z przedszkola i zerówki, druga grupa to uczniowie klas I-VI. W celu wyłonienia zwycięzców powołano komisję w skład której weszły:

 • Elżbieta Szczęsna Kusak
 • Monika Kościółek
 • Małgorzata Żydowska

Komisja dokonała oceny złożonych prac.

Wyniki zostały przedstawione na wspólnym apelu szkolnym  przez organizatora Konkursu  Kingę Maj.

Przedstawiają się następująco:

Pierwsza grupa  -  11 prac.

Wszystkie prace zostały  przez komisje wyróżnione a ich autorzy nagrodzeni. Są to: Magdalena Pietrzyk, Julia Bąk, Gabriela Popiel, Paulina Zbertek, Magdalena Cugowska, Zuzanna Porada, Karol Czosnek, Gabriel Maj, Oliwia Rogóz, Natalia Wróbel, Marcin Bąk.

 Druga grupa -38 prac.

I m-ce – Julia Jachna i Paulina Pietrzyk

II m- ce – Izabela Dybek i Oliwia Madej

III m- ce – Wiktoria Maj

Wyróżnienia otrzymali: Kacper Cugowski, Emilia Kornaś, Joanna Rogóz, Agnieszka Czosnek, Gabriela Włosowicz, Gabriela Król, Aleksandra Ostrowska.

Zwycięzcom  gratulujemy!

 Jednocześnie informujemy, iż wszystkie złożone  prace  wezmą udział w II etapie Konkursu organizowanym  przez firmę UNIA Sp.z. o .o z Krakowa.   

Koordynator szkolny: Kinga Maj

Dodaj komentarz

Jak bezpiecznie pozbyć się azbestu?

30 września 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Konsultacje Społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020

30 września 2013 | informatyk

Wojewoda Świętokrzyski  informuje, iż z dniem 20 września br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Proces konsultacji prowadzony jest w formie on – line. Uwagi do dokumentu można zgłaszać poprzez formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej:

www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje-popw

do momentu zakończenia konsultacji, tj. do 25 października br.

Mając na uwadze duże znaczenie Programu dla rozwoju regionu oraz dobrą znajomość celów i potrzeb do zrealizowania zachęca się mieszkańców do jak najszerszego włączenia się w proces konsultacji.

Zebrane opinie i uwagi zostaną wykorzystane w pracach nad ostateczną wersją Programu.

Dodaj komentarz

Nowe godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu

30 września 2013 | hubert

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników od 1 października 2013 roku będą obowiązywać nowe godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu.

Dzień tygodnia Godziny
poniedziałek 15:00 – 19:00
wtorek 08:00 – 12:00
środa 08:00 – 12:00
czwartek 08:00 – 12:00
piątek 15:00 – 19:00

Zapraszamy do korzystania z zasobów biblioteki.

Dodaj komentarz

Otwarcie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu

27 września 2013 | informatyk

Pełnomocnik wojewody ds. usuwania klęsk żywiołowych w woj. świętokrzyskim uprzejmie informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: F we-4400KL/51/KK/3559 z dnia 11 września 2013 roku wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dla poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu, który wystąpił w dniu 10 czerwca 2013 roku w gminie Opatowiec. Więcej szczegółów w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy i pod nr tel. 41-35-18-052 wew.14.

Dodaj komentarz

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Krzczonowie

26 września 2013 | informatyk

20 września 2013 r. – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce – w ubiegłym tygodniu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

Punkt Przedszkolny w Krzczonowie włączył się do jego obchodów i ten dzień upłynął pod znakiem zabawy, uśmiechu i wspólnego czytania bajek. Do wspólnego czytania udało się zaprosić Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasza Palucha, Kierownika Projektu Sylwię Mącznik oraz ku uciesze wszystkich przedszkolaków prawdziwą wróżkę…..w której jednak, maluchy szybko rozpoznały swoją panią Magdalenę Trojan.

Na koniec dnia wszystkie dzieci oprócz serdecznych życzeń z okazji swojego święta otrzymały pamiątkowe słodkie upominki. Zapewniamy, że dzień ten na stałe zapisze się w naszym przedszkolnym kalendarzu imprez.

Punkt Przedszkolny w Krzczonowie funkcjonuje w ramach realiowanego przez Gminę Opatowiec i Szkołe Podstawową w Krzczonowie projektu pn.„Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pamiątkowe upominki zakupiono ze środków ujętych w budżecie projektu.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

25 września 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 września 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 5 września 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
 8. Sprawy różne.
 9. Zapytania i interpelacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Zapisy osób chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec – informacja

25 września 2013 | informatyk

W związku z rozpoczęciem ostatniego naboru wniosków dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że istnieje możliwość zapisów osób chętnych do wykonania na ich posesji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z uwagi na krótki termin realizacji przedmiotowego zadania oraz ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmowane będą w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Ziemią w Opatowcu pok. nr 4 lub pod nr tel. 41 3518052 wew. 12 do dnia 4 października 2013 r.

 

Dodaj komentarz