Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

2 lipca 2013 | informatyk

HARMONOGRAM

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

II czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

II sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Chrustowice,

 2. Kęsów,

 3. Kobiela,

 4. Kraśniów,

 5. Ławy,

 6. Mistrzowice,

 7. Podskale,

 8. Rogów,

 9. Senisławice,

 10. Urzuty,

 11. Wyszogród,

 12. Opatowiec,

 13. Chwalibogowice.

IV czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

IV sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Charbinowice,

 2. Kamienna,

 3. Kocina,

 4. Krzczonów,

 5. Ksany,

 6. Rzemienowice,

 7. Trębaczów.

Zadanie pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec”realizowane będzie przez firmę „EKOM” MACIEJCZYK Sp. j. z Kielc, wyłonioną w drodze przetargu w dniu 19.06.2013r.

Do każdego gospodarstwa, jak również do budynków wielorodzinnych oraz niezamieszkałych, dostarczony zostanie harmonogram odbioru śmieci, określający konkretny dzień zbiórki odpadów.

Do czasu dostarczenia przez firmę brakujących pojemników i worków (termin wskazany przez przedsiębiorcę do 15 lipca 2013r.) śmieci należy segregować i składować do własnych worków np. worki po nawozach itp. bez ich opisywania. Wszystkie zgromadzone odpady zostaną przez przedsiębiorcę odebrane i zagospodarowane.

Odpady należy segregować w następujący sposób.

PAPIER, kolor worka: niebieski:

 • papier piśmienny,

 • gazety, czasopisma, gazetki i ulotki reklamowe,

 • książki, zeszyty,

 • katalogi,

 • ścinki drukarskie,

 • opakowania tekturowe, kartony, worki, tektura falista.

Uwaga: papier musi być suchy.

TWORZYWA SZTUCZNE, kolor worka: żółty:

 • butelki po napojach i chemii gospodarczej (najlepiej zgniecione),

 • aluminiowe puszki po napojach,

 • torebki, folie,

 • plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach,

 • worki, reklamówki,

 • karnistry,

 • skrzynki, doniczki, wiadra,

 • koszyczki po owocach itp.

SZKŁO, kolor worka:biały:

 

 • butelki po napojach,

 • słoiki i inne szklane pojemniki.

Uwaga: pojemniki muszą być pozbawione zawartości.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, kolor worka: zielony:

 • trawa,

 • obierki itp.

ODPADY WIELOMATERIAŁOWE I METAL, pojemnik, kolor worka: szary:

 • kartony po mleku i napojach,

 • puszki po napojach,

 • nakrętki od słoików, itp.,

 • wszystkie pozostałe.

Do zwykłych koszy na śmieci (jak również do kolorowych worków) nie powinny trafić przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe.

Kontakt:

Urzad Gminy w Opatowcu

ul. Rynek 3

28-520 Opatowiec

tel. 041 351 80 52 wew.12

mail: gmina@opatowiec.pl

Dodaj komentarz

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych wypłacanych przez GOPS

2 lipca 2013 | informatyk

 

świadczenia opiekuńcze - informacja

Dodaj komentarz

90-lecie OSP Kocina

1 lipca 2013 | informatyk

W dniu 29 czerwca 2013 roku w Kocinie obchodzono 90-lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocinie połączone z uroczystym otwarciem garażu przy strażnicy OSP. Uroczystość prowadzili: Tadeusz Nur – Prezes OSP w Kocinie oraz młodszy kapitan PSP Marcin Żarek.

Obchody jubileuszu OSP rozpoczęły się od zbiórki pocztów sztandarowych pod świetlicą wiejską w Kocinie skąd w uroczystym pochodzie przemaszerowano pod strażnicę, gdzie odbyła się Msza Polowa odprawiona przez ks. Wojciecha Michalskiego proboszcza parafii Św. Barbary w Kocinie. Następnie Prezes OSP w Kocinie przypomniał historię OSP, od jej udokumentowanego utworzenia w 1923 roku, wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz zgodnie z tradycją, uhonorowano druhów i mieszkańców Gminy za ich dotychczasową działalność w ochronie życia, zdrowia i dobytku ludzi.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Stanisław Walczak – Naczelnik OSP w Kocinie, który podziękował wszystkim strażakom za ofiarną pracę na rzecz społeczeństwa, pracę często wymagającą, niebezpieczną, ale zawsze pożyteczną.

Podkreślono zaangażowanie mieszkańców w rozbudowę remizy, w tym pomoc Adama Jarubasa – Marszałka Województwa, Mirosława Pawlaka – Posła na Sejm RP oraz wkład finansowy i zrozumienie ze strony Samorządu gminnego. Współpraca wielu ludzi i instytucji zawsze daje pożyteczny efekt, czego dowodem jest wybudowanie jakże potrzebnego, przestronnego garażu.

W dalszej części uroczystości na scenie zagościły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Opatowcu oraz zespół Pełczyszczanie działający przy OSP Pełczyska. Goście mogli skosztować lokalnych smakołyków przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kocinie. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna, goście bawili się z zespołem Royal do późnych godzin nocnych.

W uroczystości udział wzięli: Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Bernard Antos – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Ireneusz Żak – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, Jan Lis – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, płk Adam Grela – Zastępca Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący RG Opatowiec, Radni Gminy Opatowiec, Radni Powiatu Kazimierskiego, Mieszkańcy Gminy oraz Goście.

Jednostka OSP Kocina liczy obecnie 48 druhów. Należy razem z OSP Opatowiec do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na XIV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich 7 lipca 2013r.

28 czerwca 2013 | admin1

Dodaj komentarz

Informacja w zakresie zbierania odpadów komunalnych

28 czerwca 2013 | admin1

Informacja
w zakresie zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Opatowiec
od dnia 1 lipca 2013 roku

Zadanie pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec” realizowane będzie przez firmę „EKOM” MACIEJCZYK Sp. j. z Kielc, wyłonioną w drodze przetargu w dniu 19.06.2013r.

Do każdego gospodarstwa, jak również do budynków wielorodzinnych oraz niezamieszkałych, dostarczony zostanie harmonogram odbioru śmieci, określający konkretny dzień zbiórki odpadów.
Do czasu dostarczenia przez firmę brakujących pojemników i worków (termin wskazany przez przedsiębiorcę do 15 lipca 2013r.) śmieci należy segregować i składować do własnych worków np. worki po nawozach itp. bez ich opisywania. Wszystkie zgromadzone odpady zostaną przez przedsiębiorcę odebrane i zagospodarowane.

Dodaj komentarz

„Unia Europejska wesprze naszych uczniów”

27 czerwca 2013 | hubert

Prze­de wszys­tkim roz­szerze­nie gra­nic nauki;

bez te­go wszys­tko jest daremne.”

Georg Christoph Lichtenberg

W dniu 21 czerwca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim (ŚBRR) w Kielcach, zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny wniosków w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Spośród 215 złożonych wniosków o dofinansowanie, tylko 41 zostało ocenionych pozytywnie.

W konkursie Gmina Opatowiec zgłosiła dwa wnioski o dofinansowanie:

1. Mierzymy w stronę gwiazd

2. Z wiedzą do Europy

Obydwa wnioski złożone przez Gminę Opatowiec uzyskały akceptację podczas oceny merytorycznej i znalazły się odpowiednio na siódmym i dwudziestym siódmym miejscu listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Podczas realizacji wyżej wymienionych projektów uczniowie z Gimnazjum w Opatowcu
i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie będą mieli możliwość uczestniczenia w rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych, a szkoły pozyskają kolejne nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Lista rankingowa Urzędu Marszałkowskiego (ŚBRR) w Kielcach:

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/2013_06_25_lista_rankingowa_9.1.2.pdf

Dodaj komentarz

Zaproszenie na obchody 90-lecia OSP Kocina

27 czerwca 2013 | hubert

Zaproszenie

Dodaj komentarz

Sukcesy artystyczne gimnazjalistek z Opatowca

27 czerwca 2013 | hubert

W dniu 10 czerwca 2013 r. w Czyżowicach odbył się I Przegląd Piosenki Angielskiej Szkół Gimnazjalnych. Gimnazjum w Opatowcu reprezentowały trzy uczennice: Klaudia Kozioł, Natalia Kurzyńska i Karolina Biesaga. II miejsce zajęła Klaudia Kozioł, wykonując piosenkę Whitney Houston pt.” I have nothing”.

Uczennice Gimnazjum wzięły również udział w II Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, który odbył się 21 czerwca w Cudzynowicach. W kategorii „muzyka” Klaudia Kozioł otrzymała wyróżnienie, a Natalia Kurzyńska została laureatką konkursu, zajmując I miejsce. Zwyciężyła piosenką pt. „Jaskółka” z repertuaru Stana Borysa. Jury i publiczność było pod ogromnym wrażeniem ich umiejętności wokalnych. W ubiegłym roku laureatką I Przeglądu była Natalia Cabaj.
Uczennice do występu przygotował Wiesław Tomal.

W Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół po raz drugi zaprezentowała również swój talent recytatorski Karolina Biesaga. W ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie za wykonanie wierszy Wisławy Szymborskiej, w tym roku zdobyła I miejsce, recytując utwory Juliana Tuwima.

(opiekun – Ewa Gajda)

 

Dodaj komentarz

Dzień Ojca na sportowo w Przedszkolu w Krzczonowie

25 czerwca 2013 | informatyk

W czwartek 20 czerwca w Przedszkolu w Krzczonowie odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Ojca.W programie festynu pojawiły się piosenki, wiersze, tańce oraz życzenia. Były też własnoręcznie wykonane prezenty. Przedszkolaki wzięły udział w występach przygotowanych specjalnie dla swoich rodziców. Wszyscy goście z uwagą i podziwem obejrzeli przedstawienie, podczas którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności artystyczno wokalne. Rodzice byli zachwyceni występami swoich pociech.

Po występach artystycznych, dzieci wraz z rodzicami wzięły udział we wspólnej zabawie. Zorganizowano wiele konkurencji i gier sportowych, w których udział brały nie tylko dzieci ale także ich rodzice.Uwieńczeniem imprezy był wspólny poczęstunek. Nie brakowało chętnych na kiełbaski z ogniska oraz chłodne napoje. Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze – nie tylko z powodu panującej wysokiej temperatury – i na pewno na długo zapadnie w pamięci dzieci i rodziców.

 Festyn zorganizowano w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec i Szkołę Podstawową w Krzczonowie projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Wydatki związane z organizacją uroczystości pokryto ze środków ujętych w budżecie projektu.

Przygotowała:
Sylwia Mącznik
Kierownik Projektu

Dodaj komentarz

Wianki w Opatowcu

25 czerwca 2013 | informatyk

W dniu 23 czerwca 2013 roku w Opatowcu świętowano najkrótszą noc w roku czyli Noc Świętojańską. Uroczystość ta zwie się również sobótką – jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Jest to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Impreza rozpoczęła się przed Domem Kultury w Opatowcu, gdzie licznie zgromadzonych mieszkańców gminy i gości uroczyście powitali: Janina Siemieniec Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy i Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy. Następnie licznie zebrani mogli podziwiać występy młodych artystów z Zespołu Szkół w Opatowcu. Kolejno wystąpili:
- przedszkolaki z Opatowca wykonały taniec do piosenki „Ona tańczy dla mnie”
- uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej wykonali taniec „Polka”
- siostry Klaudia, Emilia i Nikola Kozioł oraz Nikola Wróbel – przedstawiły repertuar piosenki solowej
- Krystian Leks i Wiktor Salamon zagrali wiązankę melodii ludowych na saksofonie i perkusji.

Część artystyczną zakończył występ Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w składzie: Glińska Elżbieta, Gawlik Dobrosława, Gwiazda Wanda, Kasza Danuta, Łazarz Krystyna, Minior Sabina, Marszałek Zofia, Nowak Irena, Barbara Czaja-Ossowska, Siemieniec Janina, Sroga Henryka. Panie zaśpiewały piosenki biesiadne.

Następnie wszyscy zebrani z pięknymi, kolorowymi wiankami przeszli nad brzeg Wisły w Opatowcu. Tradycyjnie też odbył się konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Jury wyróżniło wszystkie wianki, bowiem wszystkie były piękne i niepowtarzalne. Zgodnie ze starodawnym obyczajem uczestnicy konkursu kolejno wypuszczali wianki na wiślane wody.
Impreza zakończyła się wspólnym grillowaniem i biesiadowaniem przy suto zastawionych stołach.
Podziękowania należą się mieszkańcom Opatowca, a szczególnie – Pani Leokadii Witkoś za pyszne ciasto, Pani Stefanii Madej za kosz słodyczy, Panu Mariuszowi Rutkowskiemu za chleb na zakwasie niezwykłego smaku, Panu Jerzemu Srodze za przystrojenie terenu oraz Panu Wiesławowi Łuczywo za udostępnienie i obsługę grilla.

Organizatorami imprezy byli:
Wójt i Rada Gminy Opatowiec
Rada Sołecka w Opatowcu
Zespół Szkół w Opatowcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowcu
Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu

Dodaj komentarz

Kolejne sukcesy sportowe uczniów z Zespołu Szkół w Opatowcu

25 czerwca 2013 | informatyk

W dniu17 czerwca 2013 roku uczniowie i uczennice klas V i VI Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowali naszą szkołę w zawodach lekkoatletycznych w Kazimierzy Wielkiej. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin wzięli udział w finale wojewódzkim 19 czerwca 2013r. w Sandomierzu.

Nasi medaliści na szczeblu powiatowym:

Kmiecik Klaudia I miejsce w skoku w dal
Kociński Patryk I miejsce w skoku w dal
Gwóźdź Michał I miejsce w rzucie piłeczką palantową
Kociński Patryk II miejsce w biegu na 60 m
Korzec Maciej III miejsce w biegu na 300 m
Korzec Maciej III miejsce w rzucie piłeczką palantową

Finał Wojewódzki

Kociński Patryk III miejsce w skoku w dal oraz IV miejsce w biegu na 60 m

Opiekunowie: Monika Kościółek i Alicja Witkoś- Kłos

Dodaj komentarz

Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

25 czerwca 2013 | informatyk

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza mieszkanki Gminy Opatowiec i okolic na:

- bezpłatne badanie piersi – mammografię (50-69 lat)
(przysługuje co 24 miesiące)

- bezpłatne badanie cytologiczne (25-59 lat)
(przysługuje co 36 miesięcy)

Badania będą wykonywane w nowoczesnym cytomammobusie w dniach:

- 1 lipca 2013r. przy  Szkole Podstawowej w Krzczonowie,

- 2 lipca 2013r. przy Ośrodku Zdrowia w Opatowcu,

Kontakt telefoniczny: 661 911 300

Dodaj komentarz

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Opatowiec

21 czerwca 2013 | admin1

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Celem KGW jest krzewienie życia kulturalnego na wsiach, upowszechnianie tradycji i przekazywanie jej młodym pokoleniom, jest również obrona praw oraz reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin. Zakres działalności KGW jest wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowany do zmieniających się warunków. Podstawę prawną dla funkcjonowania tych kobiecych organizacji stanowi Ustawa o społeczno – zawodowych organizacjach rolników.

W Gminie Opatowiec lokalne tradycje kultywuje pięć Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Rejestrze Członków Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Są to Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, Ksanach, Krzczonowie, Kocinie, i Rogowie. Zrzeszają aktywne i uśmiechnięte panie.
Działalność tych kół oparta jest na wolontariacie, wspierana też jest ze środków publicznych, pochodzących z budżetu gminy. KGW współpracują z Wójtem Gminy, Gminną Biblioteką, jednostkami OSP, szkołami oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i inwalidów. W swoich miejscowościach Panie zajmują się organizacją m.in. spotkań świątecznych, z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, dożynek, wianków, na których można kosztować regionalne potrawy i wypieki. Panie pięknie śpiewają i recytują, swoimi występami uświetniają imprezy lokalne. Członkinie kół chętnie uczestniczą w różnego rodzaju kursach czy szkoleniach. W styczniu uczestniczyływ warsztatach szkoleniowo-integracyjnych dla pań z Kół Gospodyń Wiejskichz powiatu kazimierskiego, które odbyły się w Domu Kultury w Opatowcu. Tematem przewodnim tego wydarzenia były warsztaty sztuki wykonywania kwiatów i innych dekoracji z bibuły.

Koła Gospodyń Wiejskich współpracują z Powiatowym Zespołem Doradczym w Kazimierzy Wielkiej. Koordynatorem na teren Gminy Opatowiec jest Pani Beata Adamczyk, która czynnie aktywizuje panie do działania oraz pomaga w organizacji szkoleń. Mieszkanki Gminy Opatowiec działając bezinteresownie i wspólnie, tworzą i wpisują się w historię swoich miejscowości jak również gminy.

KGW Opatowiec
Przewodnicząca – Janina Siemieniec
liczba pań – 20
data powstania – 1 styczeń 2010r.

KGW Ksany
Przewodnicząca – Jolanta Marcisz
liczba pań – 17
data powstania – 6 listopad 2012r.

KGW Krzczonów
Przewodnicząca – Edyta Kowalczyk
liczba pań – 25
data powstania – 19 styczeń 2013r.

KGW Kocina
Przewodnicząca – Bożena Kopeć
liczba pań – 24
data powstania – 27 luty 2013r.

KGW Rogów
Przewodnicząca – Elżbieta Szabla
liczba pań – 23
data powstania – 28 maj 2013r.

 

Dodaj komentarz

Fotorelacja z Majówki w Kocinie

21 czerwca 2013 | informatyk

Panie z KGW Kocina 11 maja 2013r. zorganizowały „Majówkę”, na którą przybyło wielu znamienitych gości, a jak podkreślają kobiety był to zaledwie początek realizacji bardzo ambitnych planów.

/źródło:www.kocina.pl/

Dodaj komentarz

ARiMR informuje poszkodowanych rolników

19 czerwca 2013 | informatyk

W związku z wystąpieniem w województwie świętokrzyskim licznych zniszczeń i podtopień spowodowanych powodziami, które dotknęły gospodarstwa rolne należące do beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poniżej zamieszczamy informacje, które zawierają czynności jakie muszą podjąć beneficjenci działań PROW 2007-2013 oraz płatności do gruntów rolnych, którzy zostali poszkodowani przez powodzie, aby nie utracić prawa do otrzymania pomocy.

informacja dla beneficjenta o sile wyższej

informacja o  płatnościach bezpośrednich, płatnościach ONW, płatnościach rolnośrodowiskowych

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Wianki nad Wisłą

19 czerwca 2013 | admin1

Zaproszenie

 

Dodaj komentarz

Sukcesy sportowe uczniów ze szkół z terenu gminy Opatowiec

18 czerwca 2013 | informatyk

BRĄZ W FINALE WOJEWÓDZKIM PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

W dniu 13 czerwca 2013 roku chłopcy Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowali naszą szkołę w finale wojewódzkim Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka 2013″ rocznik 1998 i młodsi, który odbył się w Bodzentynie.

Cel turnieju:
- upowszechnienie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
- przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci do uprawiania piłki nożnej oraz dalszego szkolenia w sekcjach klubowych
- wyłonienie mistrzów województwa na 2013 rok

Piłkarze z naszej szkoły jako jedyni zmagania piłkarskie toczyli wśród drużyn klubów sportowych z :

1. UKS „Orły” Bodzentyn
2. KS Chęciny
3. MKS „Olimpia – Pogoń Staszów”

Uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu zdobyli III miejsce Finału Wojewódzkiego.

I miejsce drużyna UKS „Orły” Bodzentyn
II miejsce drużyna z Chęcin
IV miejsce drużyna MKS „Olimpia – Pogoń Staszów”
Najskuteczniejszym strzelcem naszej drużyny piłkarskiej po asystach kolegów został Bartosz Norek uczeń klasy II Gimnazjum zdobywając trzy bramki.
Skład drużyny:

Szkoła Podstawowa GIMNAZJUM
1. Gwóźdź Michał
2. Kościółek Bartosz
3. Krawczyk Miłosz
4. Kociński Patryk
5. Korzec Maciej
6. Niedźwiedź Bartosz

GIMNAZJUM
1.Kowalczyk Wojciech
2.Niedźwiedź Adrian
3.Siwy Kamil
4.Wróbel Krystian
5.Kościółek Patryk
6.Małek Patryk
7.Nowak Piotr
8.Kwaśniewski Maciej
9.Niedźwiedź Dominik
10.Norek Bartosz
11.Jedynak Patryk
12.Miniór Sebastian
13.Stoksik Kamil

Opiekun drużyny : Kościółek Monika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III MIEJSCE W POWIATOWEJ LIDZE TENISA STOŁOWEGO

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Krzczonowa w roku szkolnym 2012/2013 ponownie zdobyli III miejsce w Powiatowej Lidze Tenisa Stołowego. Szkołę w turnieju reprezentowali w kategorii:

dziewczęta starsze: Klaudia Adamczyk, Marlena Baran, Wiktoria Jedynak, Gabriela Leśniak, Arletta Zwierzchowska, Katarzyna Kowalczyk, Katarzyna Rumas,

chłopcy starsi: Paweł Domagała, Krzysztof Janiec, Jakub Kowalczyk, Tomasz Krypel, Szymon Sendor, Hubert Janiec,

chłopcy młodsi: Kacper Paluch, Emil Sendor, Maciej Janiec, Jakub Kozioł, Jakub Mystek.

 

Na szczególne wyróżnienie zasługują bracia Maciek, Hubert i Krzysiek Janiec. Widać, że wspólne „braterskie” treningi procentują. Tak trzymać chłopaki!

O krok od podium w kategorii Indywidualny Mistrz Powiatu była natomiast Wiktoria Jedynak, która zajęła IV miejsce. Brawo Wiktoria!

Nasi ping – pongiści trenowali w szkole pod okiem pani Beaty Tkacz i pani Małgorzaty Woźniak.

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY za godne reprezentowanie szkoły, życząc jednocześnie dalszego rozwijania talentu.

Wasze sukcesy nie tylko bardzo nas cieszą, ale są też świetnym przykładem, że spędzanie wolnego czasu to nie tylko siedzenie przed komputerem czy telewizorem, ale również wypoczynek aktywny. Już w XVI wieku Wojciech Oczko, doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz królów polskich Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy propagował uprawianie kultury fizycznej upatrując w niej korzyści zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Twierdził też (słusznie zresztą), że:

„Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.”

 

Dodaj komentarz

Przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty w Domu Kultury w Opatowcu

15 czerwca 2013 | informatyk

W dniu 14 czerwca 2013roku o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się kolejne już przedstawienie teatralne pt. „Tropiciele na tropie Szrotówka Kasztanowcowiaczka”. Aktorami występującymi w tej sztuce były dzieci z miejscowego koła muzyczno-teatralnego działającego przy Domu Kultury, które prowadzą : Radosław Kornaś i Małgorzata Gwóźdź.

Na przedstawienie, które zostało przygotowane z okazji „Dnia Mamy i Taty”  przybyli Rodzice, Dziadkowie, Mieszkańcy Gminy, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk , Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba,  Sekretarz Gminy  Bożena Zbertek , Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska-Luty, Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu  Elżbieta Szczęsna-Kusak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasz Paluch wraz z Pracownikami, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Oktawiusz Cugowski oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu.

Zgromadzonych gości powitał  Radosław Kornaś ,a następnie zaprosił do obejrzenia widowiska.

Dzieci występujące w sztuce starały się jak najlepiej przekazać treść, by skłonić widza do refleksji. Swobodnie , bez tremy wczuły się w swoje role i jak prawdziwi aktorzy dali popis swoich umiejętności przed publicznością. Ruchem ,gestem, mimiką, sposobem przekazywania treści oddawali prawdziwość i autentyczność granej postaci i nadawali sens treści .Tym samym działali na uczucia widza, by zwrócić uwagę dorosłym na zagrożenia występujące w przyrodzie.

Po przedstawieniu  głos zabrali  Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, którzy podziękowali za występy dzieciom, opiekunom i wręczyli słodkie upominki.

Ponownie wystąpił Radosław Kornaś, który podziękował władzom Gminy, bo to dzięki ich staraniom i zrozumieniu potrzeb dzieci, powstało koło muzyczno – teatralne. Prowadzący podziękował także Rodzicom, którzy nie szczędzili czasu i bardzo chętnie włączyli się w organizację tej imprezy.

Małgorzata Gwóźdź odwołała się do cytatu: ”Nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nigdy nie umożliwiono kontaktu ze sztuką” i podkreśliła, jak ważną rolę w życiu dziecka i jego rozwoju odegrały spotkania w Domu Kultury.

W imieniu Rodziców Pani Dusza i Pani Leśniewska podziękowały prowadzącym za całoroczną pracę z ich dziećmi.

Po krótkich wystąpieniach, zrobiono wszystkim wspólne, pamiątkowe zdjęcie i zaproszono na poczęstunek.

Dodaj komentarz

Informacja ze zbiórki elektrośmieci i zużytych opon

14 czerwca 2013 | hubert

Samorząd Gminy Opatowiec, przy współpracy z firmami zewnętrznymi po raz kolejny zorganizował z myślą o mieszkańcach zbiórkę elektrośmieci oraz zużytych opon.

W miesiącu maju na terenie gminy w dwóch wyznaczonych punktach zebrano zużyte opony o łącznej masie ponad 3 ton, które odebrała i bezpłatnie wywiozła Firma TRANS POŁUDNIE z Dębicy.

W czerwcu Firma BIOSYSTEM z Krakowa zebrała i bezpłatnie wywiozła z terenu gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o masie blisko 2 ton.

Elektrośmieci były odbierane bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców i wywożone do specjalistycznych punktów recyklingu.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w tej ważnej akcji.

podziękowanie od firmy biosystem

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty

13 czerwca 2013 | admin1

Zaproszenie 

Dodaj komentarz

Cała Polska czyta dzieciom

13 czerwca 2013 | admin1

Dzień Dziecka w przedszkolu w Opatowcu trzeci już raz został połączony z prowadzoną w nim akcją „Cała Polska czyta dzieciom”.

Na spotkanie „W magicznym świecie baśni”, które odbyło się 03.06.2013r. zaproszone zostały osoby silnie związane z życiem szkoły. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk z chęcią po raz kolejny odwiedził dzieci, czytając im swój ulubiony z dzieciństwa wiersz Juliana Tuwima „Spóźniony słowik”. Dzieci z wielką uwagą oglądały teatrzyk cieni „Kozucha –Kłamczucha” przygotowany przez  emerytowaną nauczycielkę Krystynę Cugowską. Wanda Gwiazda – emerytowana nauczycielka – w przebraniu żabki sprawiła dzieciom wiele radości czytając wiersz Jana Brzechwy „Żaba”. Wielką sympatią dzieci obdarowana została tytułowa bohaterka wiersza przeczytanego przez panią sekretarz gminy, Bożenę Zbertek,  „Kaczka – Dziwaczka”. Z apetytem natomiast dzieci schrupały warzywa i owoce przyniesione im przez dyrektor Zespołu Szkół  w Opatowcu Elżbietę Szczęsną – Kusak, która przedstawiła wiersz „Na straganie” Jana Brzechwy.

Dzieci, oprócz pięknych utworów, obdarowane zostały słodyczami. Spotkanie zakończyło się krótkim występem dzieci oraz wręczeniem gościom upominków.

Dodaj komentarz

Trwają prace przy remoncie Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu

12 czerwca 2013 | informatyk

Zadanie pn. „Remont i modernizacja obiektu „Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów” jest w trakcie realizacji. Wartość kosztorysowa całego projektu wynosiła  344 587,92 zł. Po przetargu wartość projektu wyniosła 263 539,29 zł. W ramach pierwszej części zadania zostaną wykonane następujące prace:

- zmiana pokrycia dachu + ocieplenie dachu  poprzez  położenia warstwy ocieplającej i pokrycie  dachu blachą trapezową z powłoką ochronną, wymiana łat, rynien, izolacja pozioma z płyt styropianowych,
- wymiana posadzki na istniejącym obiekcie  ( wyrównanie, uzbrojenie, izolacja pozioma z płyt styropianowych, położenie parkietu, trzykrotne malowanie)
- dobudowa sali  z przeznaczeniem na siłownię i salę do innych ćwiczeń rekreacyjnych ( wykopy fundamentowe, zbrojenia, izolacja przeciwwilgociowa, fundament, obsadzenie okien i drzwi, posadzka z wykładziny rulonowej PVC oraz płytek gresowych polerowanych, dwukrotne malowanie tynków, wykonanie wentylacji wywiewnej),
- wykonanie pomieszczeń sanitarno- higienicznych ( łazienka, natrysk, WC)
- docieplenie   dobudowanej siłowni styropianem,
- wykonanie instalacji  elektrycznej, ochrony od porażeń,
- wykonanie instalacji odgromowej

W drugiej części zadania zostanie wykonane zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  Rogowie poprzez:

- wyrównanie placu o powierzchni  0,44 ha
- wykonanie  utwardzenia  terenu tłuczniem kamiennym na powierzchni  700 m2 oraz  – zamontowanie krawężników wokół utwardzonego placu.

Na pozostałej części działki – teren zieleni, nasadzenie krzewów – wykonane we własnym zakresie. Montaż na placu  3 sztuk stołów ogrodowych oraz 6 sztuk ławek parkowych.

Zadanie wykonuje firma RS-BUD ze Staszowa. Nad prawidłowym wykonaniem prac w imieniu wójta gminy czuwa inspektor nadzoru Jan Kawalec.

Duży wkład pracy przy wykonywaniu tzw. „prac niefachowych” wnoszą mieszkańcy Gminy – wolontariusze, pracownicy szkoły, rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkól w Opatowcu.

Zakończenie prac przewidziane jest na 31 lipca br. Jest to inwestycja, która służyć będzie całemu społeczeństwu Gminy i umożliwi zdrowe i czynne spędzanie wolnego czasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Burze z gradem – ostrzeżenie meteorologiczne

8 czerwca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego – informacja

6 czerwca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Dzień Matki w Przedszkolu w Krzczonowie

6 czerwca 2013 | informatyk

 

Jak co roku wiosną – 26 maja, mamy obchodziły swoje święto. Przedszkolaki z Krzczonowa postanowiły uczcić ten wyjątkowy dzień przygotowując dla swoich mam program artystyczny. Uroczyste spotkanie odbyło się 28 maja w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. W występach wzięły udział dzieci pod kierunkiem wychowawczyń: Justyny Krupy i Magdaleny Trojan. Maluchy w obecności zaproszonych rodziców recytowały wiersze, śpiewały piosenki i przedstawiały inscenizacje. Mamy z dumą i ze wzruszeniem słuchały swoich pociech.

Po zakończeniu części artystycznej mamy otrzymały laurki, kwiaty, upominki, słodkie buziaki oraz najserdeczniejsze życzenia płynące prosto z małych serduszek swoich dzieci. Po pełnych wrażeń i przeżyć występach mamy wraz z dziećmi spędziły miłe chwile przy słodkim poczęstunku. Dyrektor szkoły Tomasz Paluch i kierownik projektu Sylwia Mącznik podziękowali wszystkim mamom za przybycie na uroczystość, życząc dużo radości, uśmiechu na co dzień i pociechy z dzieci.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec i Szkołę Podstawową w Krzczonowie projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Wydatki związane z organizacją uroczystości pokryto ze środków ujętych w budżecie projektu.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie przed burzami i opadami gradu

5 czerwca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Relacja i wyniki z Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

3 czerwca 2013 | informatyk

W dniu 2 czerwca 2013 r. o godz. 15 –tej na boisku sportowym w Krzczonowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatowiec.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego- Jarosława Gwoździa , uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk. W uroczystości udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Kazimierz Zabłotny, Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu Michał Szczerba, Radni Powiatu, Radni Gminy oraz licznie Mieszkańcy Gminy. Oprawę muzyczną podczas zawodów sportowych zapewniła orkiestra dęta OSP z Kociny pod batutą Roberta Pluty.

W zawodach udział wzięło 8 drużyn OSP , 1 drużyna KDP , 2 drużyny MDP , 1 drużyna ŻDP. Celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez rywalizację, a także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego patriotyzmu, ochrony mienia i życia człowieka.

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:

- biegi sztafetowe z przeszkodami 7x 50

- ćwiczenia bojowe.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Sędzią głównym zawodów był z-ca Komendanta Janusz Buła, pomocniczymi Krzysztof Wojtasik, Piotr Łudzik i Andrzej Krupa.

Pierwsze miejsce na podium i tym samym awans na zawody powiatowe wywalczyły:

- OSP Charbinowice

- KDP Krzczonów

- MDP Kocina

- MDP „dziewczęca” Krzczonów

 

Klasyfikacja końcowa zawodów oraz liczba zdobytych punktów:

W kategorii OSP:

1. OSP Charbinowice – 117,4 pkt

2. OSP Mistrzowie – 120,7 pkt

3. OSP Krzczonów 124,7 pkt

4. OSP Rzemienowice – 127,7 pkt

5. OSP Senisławice – 128,3 pkt

6. OSP Kocina – 133,1 pkt

7. OSP Ksany – 135,7 pkt

8. OSP Kęsów – dyskwalifikacja

W kategorii KDP:

1. KDP Krzczonów – 177,5 pkt

W kategorii MDP „chłopięcych”:

1. MDP Kocina – 167,3

2. MDP Krzczonów – 180,4 pkt

W kategorii MDP„dziewczęcej”:

1. MDP Krzczonów – 226,3 pkt.

Zwycięzcy zostali uhonorowani,  nagrody rzeczowe ufundował Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

Składamy serdeczne podziękowania dla mieszkańców Krzczonowa na ręce Sołtysa Mariana Gruszki, Prezesa OSP Wojciecha Stoksika i Prezes KGW Edyty Kowalczyk za wzorowe przygotowanie i organizację zawodów.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Opatowiec za liczne przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.

Impreza zakończyła się zabawą taneczną na której przygrywał zespół muzyczny „Top Secret”

 

Dodaj komentarz

Burze z gradem – ostrzeżenie nr 41 IMGW

3 czerwca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Opatowieckie szkoły w „Cyfrowej chmurze”

3 czerwca 2013 | informatyk

Realizacja projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” nabiera dużego tempa.

W marcu została uruchomiona platforma edukacyjna z dziennikiem elektronicznym i systemem monitorowania codziennej pracy nauczycieli oraz zakupiono nowoczesną tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym. W kwietniu dwudziestu nauczycieli z terenu Gminy Opatowiec, w dwóch dziesięcioosobowych grupach rozpoczęło stugodzinne szkolenie z zakresu obsługi tych nowoczesnych, cyfrowych narzędzi dydaktycznych.

Dzisiaj – mówi Sławomir Kowalczyk, wójt Gminy Opatowiec – każdy nauczyciel, oprócz tego, że jest specjalistą w swoim zawodzie, musi też rozumieć cyfrowe środowisko, w którym funkcjonują uczniowie, dlatego nasza gmina wsparła nauczycieli tworząc im odpowiednie warunki umożliwiające dokształcanie się w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym. Warto wspomnieć, że gmina Opatowiec jest pierwszą w powiecie kazimierskim, która od przyszłego roku szkolnego zamierza w szkołach wdrożyć dzienniki elektroniczne.

Koordynator projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”, którym jest Grzegorz Kozioł, wicedyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu dodaje, że aby w dobie globalnej informatyzacji nie zostać wykluczonym społecznie i zawodowo, należy nieustannie sięgać po nowe narzędzia dydaktyczne i doskonalić swoje kompetencje kluczowe.

 

Dodaj komentarz

Szkoły podstawowe z gminy Opatowiec w pierwszej 5 najlepszych szkół w powiecie kazimierskim

3 czerwca 2013 | informatyk

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013 w powiecie kazimierskim. Cały powiat uzyskał średnią 22,52 punktów (w ubiegłym roku 21,45) na 40 możliwych.

Najlepiej wypadły szkoły w gminie Opatowiec – średnia 25,63 (w ubiegłym roku 21,40), najgorzej w gminie Skalbmierz 18,67 (w ubiegłym roku 19,71). Najlepszy wynik uzyskali uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowa imienia Edwarda Haruzy w Dobiesławicach 28,50 (w ubiegłym roku 17,00), za nimi są uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej imienia księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach – 28,39 (w ubiegłym roku 21,18). Na końcu jest Szkoła Podstawowa w Topoli 16,73 (w ubiegłym roku 17,83).

Oto wyniki poszczególnych gmin i szkół działających na ich terenie.

Gmina Opatowiec – zdawało 27 (25), średnia 25,63 (21,40)
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie 14 (9) – 24,86 (24,22)
Zespół Szkół w Opatowcu Szkoła Podstawowa 13 (16) – 26,46 (19,81).

Gmina Bejsce – zdawało 27 uczniów (w ubiegłym roku 30), średnia 21,67 (w ubiegłym roku 18,53)
Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia Edwarda Haruzy w Dobiesławicach 8 (14) – 28,50 (17,00).
Samorzadowa Szkoła Podstawowa imienia generała Franciszka Kamińskiego w Bejscach 19 (16) – 18,79 (19,88)

Gmina Czarnocin – zdawało 31 (36), średnia 24,26 (23,36)
Szkoła Podstawowa imienia Leona Wójcickiego w Sokolinie 10 (15) – 26,20 (23,73)
Szkoła Podstawowa w Czarnocinie 21 (21) – 23,33 (23,10)

Gmina Kazimierza Wielka – zdawało 152 (144), średnia 23,36 (22,50)
Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach 18 (11) 28,39 (21,18)
Samorządowa Szkoła Podstawowa numer 1 w Kazimierzy Wielkiej 38 (39) – 24,11 (21,87)
Samorządowa Szkoła Podstawowa numer 3 imienia Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej 34 (35) – 23,41 (26,11)
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie 14 (13) – 22,36 (24,46)
Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia Tadeusz Kościuszki w Cudzynowicach 12 (13) – 22,00 (22,08).
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie 22 (22) – 21,18 (19,23)
Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia Antoniego Mietniowskiego w Zięblicach 14 (11) – 20,36 (19,27)

Gmina Skalbmierz – zdawało 63 (76), średnia 18,67 (19,71)
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Stanisława ze Skalbmierza w Skalbmierzu 48 (58) – 19,27 (20,29)
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Reja w Zespole Szkół w Topoli 15 (18) – 16,73 (17,83).

Oto TOP-5 najlepszych szkół podstawowych w powiecie kazimierskim – 1. Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia Edwarda Haruzy w Dobiesławicach – 28,50; 2. Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach – 28,39; 3. Zespół Szkół w Opatowcu Szkoła Podstawowa – 26,46; 4. Szkoła Podstawowa imienia Leona Wójcickiego w Sokolinie – 26; 5. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie – 24,86.

Serdecznie gratulujemy naszym szóstoklasistom!

/źródło:echodnia.eu/

Dodaj komentarz