Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014

9 grudnia 2013 | admin1

W sezonie zimowym 2013/2014 usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych administrowanych przez Gminę Opatowiec wykonywać będzie wybrana w drodze konkursu ofert, firma: Stanisław Walasek – „Usługi dla rolnictwa” z Nowego Korczyna.

Zimowe utrzymanie dróg  polega na odśnieżaniu i sypaniu piachem z solą dróg gminnych w miarę zaistniałych potrzeb. Wykonawca będzie świadczył usługi własnym sprzętem w okresie od 01.11.2013r. do 30.04.2014r.

Teren Gminy został podzielony  na dwie strefy odśnieżania:

Strefa I

- drogi gminne w następujących miejscowościach: Charbinowice (około 4,65 km), Krzczonów (około 1,15 km), Kamienna (około 1,1 km), Kocina (około 3,85 km), Trębaczów (około 2,5), Ksany (około 3,0 km), Senisławice (około 0,9 km), Chwalibogowice (około 5,39 km), Kraśniów (około 0,88 km),

Strefa II

- drogi gminne w następujących miejscowościach: Rzemienowice (około1,35 km), Mistrzowice (około1,03 km), Chrustowice (około 2,2km), Kobiela (około2,5 km), Kęsów (około1,26 km), Opatowiec (około 1,85 km), Podskale (około1,65 km), Rogów (około2,45 km), Wyszogród (około1,87 km), Urzuty (około1,45 km), Ławy (około0,58 km).

Utrudnienia w przejezdności dróg należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Opatowcu, tel. 41 35 18 052 w.14

Dodaj komentarz

Spotkania ze Św.Mikołajem w gminie Opatowiec

6 grudnia 2013 | informatyk

Miesiąc grudzień jest bez wątpienia dla wszystkich wyjątkowy spośród pozostałych miesięcy w roku. Najbardziej wyczekują go dzieci a zwłaszcza dnia 6 grudnia, kiedy to Święty Mikołaj odwiedza wszystkie grzeczne dzieci i przynosi im prezenty. W tym dniu również w Domu Kultury w Opatowcu zjawił się Święty Mikołaj wraz z pomocnikiem i górą prezentów.  Zanim przystąpił do ich rozdania poprosił dzieci, aby przedstawiły dla Niego program artystyczny. Po występach nadszedł najmilszy moment tego spotkania – rozdanie prezentów.  Każde z dzieci odważnie i z uśmiechem na ustach podchodziło do Mikołaja po prezent.

W spotkaniu ze Świętym Mikołajem uczestniczyły najmłodsze pociechy z Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Obecni byli również: Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy, Elżbieta Szczęsna-Kusak – dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, rodzice, wychowawcy, nauczyciele.

Wójt Gminy składa podziękowania:

Adamowi Jarubasowi – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego za wsparcie i objęcie imprezy honorowym patronatem, Rodzicom, Wychowawcom, Nauczycielom, Pracownikom Urzędu Gminy,  a szczególnie  Janowi Charzewskiemu i Jerzemu Srodze.

W tym roku św. Mikołaj zawitał również do świetlicy wiejskiej w Kocinie. 8 grudnia na spotkaniu zorganizowanym przez Marka Plutę – sołtysa wsi – Mikołaj rozdawał prezenty wszystkim grzecznym dzieciom. Do Kociny przyjechali również zaproszeni goście Jan Nowak – Starosta kazimierski, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy oraz  Sławomir Kowalczyk – Wójt gminy Opatowiec.

Galeria zdjęć ze spotkania z Mikołajem w Kocinie

 

 

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72 – silny wiatr

5 grudnia 2013 | informatyk

.

Dodaj komentarz

Zaprosznie na spotkanie z Mikołajem

3 grudnia 2013 | admin1

Zaproszenie 

Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie Konkursów Rolnik Roku 2013 i Najlepsze Świętokrzyskie Koło Gospodyń Wiejskich 2013

3 grudnia 2013 | admin1

W minionym tygodniu na Gali w Targach Kielce nastąpiło rozstrzygniecie konkursu Echa Dnia na Najlepszego Rolnika Roku 2013 oraz Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich.

Najlepszym rolnikiem w powiecie kazimierskim został Bogdan Pszczoła z Rzemienowic. W Konkursie na najlepsze koło trzecie miejsce w powiecie zajęły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Krzczonowa.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

Relacja na stronie Echa Dnia

*Źródło:Echo Dnia

Dodaj komentarz

Kampania informacyjna systemu „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”

28 listopada 2013 | hubert

Akcja prowadzona przez Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i we współpracy z Policją oraz Federacją Konsumentów, realizowana jest już od ponad 5 lat. To właśnie dzięki niej dowiadujemy się w jaki sposób należy postąpić by uniknąć problemów związanych z utratą dokumentu tożsamości. Pamiętać należy, że nie jest istotne to, że nie mamy konta w banku. Sprawca kradzieży lub osoba, która znajdzie dokument może m.in. wyłudzić kredyt. Zastrzegane są m.in. dowody osobiste, paszporty, prawo jazdy, karta stałego pobytu, dowód rejestracyjny, karty płatnicze.

System „DZ” chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza. Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, zgłosić ten fakt w banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w systemie „DZ”.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 • Natychmiast zastrzec je w systemie „DZ” – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
 • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
 • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://www.msw.gov.pl/pl/wazne-informacje/dla-obywatela/9558,Wszystko-o-dowodach-osobistych.html

  Działania prowadzone w ramach kampanii systemu „Dokumenty Zastrzeżone” z pewnością przekładają się na zwiększenie ogólnej świadomości o istnieniu systemu „DZ” wśród obywateli, jednocześnie chroniąc ich przed nadużyciami liczonymi obecnie w setkach milionów złotych.

  Jak działa system „DZ”?
  Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu zostały one skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w banku, gdyż dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem! Informacje z jednego banku, poprzez system „DZ”, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Oprócz banków korzystają z niego m.in. operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty powinni sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

  Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie:

  http://www.DokumentyZastrzezone.pl/

Dodaj komentarz

I Przegląd Pieśni Patriotycznej w Koszycach

28 listopada 2013 | informatyk

W dniu 7 listopada 2013 r. w sali Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach  odbył się I Przegląd Pieśni Patriotycznej z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości. W Przeglądzie udział wzięła młodzież z 20 placówek, w tym z Zespołu Szkół w Opatowcu.

W kategorii „Szkoły Podstawowe – soliści” II miejsce zajęła Nikola Wróbel,

W kategorii „Duety i Zespoły- Szkoła Podstawowa”  I miejsce zajął duet Emilia Kozioł i Nikola Kozioł,

W kategorii „Duety i Zespoły- Gimnazjum” I miejsce zajął duet Klaudia Kozioł i Natalia Bątkowska,

Uczennice zostały przygotowane przez pana Wiesława Tomala.

Dodaj komentarz

Ważna informacja dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

26 listopada 2013 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione osoby:

 1. rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek,
 2. rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 3. osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Okres finansowania składek z budżetu państwa

Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
 • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

UWAGA !

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki

Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, tj.:

 • złożony zostanie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, a w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty;
 • rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona;
 • drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa do finansowania składek w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).

Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10% emerytury podstawowej.

Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie spełniają warunków do tego ubezpieczenia), przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.

Podstawa prawna:
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).

Źródło: KRUS

WNIOSEK o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

WNIOSEK o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowymi finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

Dodaj komentarz

Maluchy z „Magicznego świata….” w magicznym świecie bombek

26 listopada 2013 | informatyk

W dniu 15 listopada 2013 r przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie odwiedziły fabrykę bombek i ozdób choinkowych „Decora” w Miechowie. W programie wycieczki znalazło się wiele atrakcji. Maluchy zapoznały się ze wszystkimi etapami malowania bombek oraz całym cyklem produkcyjnym od kawałka szklanej rurki po wymalowaną bombkę. Największą atrakcją okazał się jednak udział w warsztatach plastycznych, polegających na własnoręcznym wymalowaniu i udekorowaniu bombki za pomocą dostępnych materiałów: farb, brokatów i pędzli.
Na miejscu każdy otrzymał bombkę i mógł ją ozdobić według własnego uznania. Zabawie nie było końca….dzieci malowały wzory farbami i posypywały brokatem, następnie pracownicy Fabryki zabrali bombki aby te wyschły i zapakowali je w pudełka tak, by można było zawieźć je bezpiecznie do domu. To wyjątkowa pamiątka z wycieczki, która pozostanie każdemu przedszkolakowi na długo w pamięci. Następnie maluchy zostały oprowadzone po fabryce gdzie mogły obejrzeć kolejne etapy powstawania bombek: proces podgrzewania szklanych rurek i wydmuchiwania baniek, zanurzanie ich w roztworze azotanu srebra i ich ręczne malowanie, ozdabianie i pakowanie. Po pełnym dniu wrażeń przedszkolaki udały się na ciepły posiłek. Wszystkie koszty związane z organizacją wyjazdu pokryto ze środków ujętych w budżecie projektu „Magiczny świat malucha”.

Był to już piąty wyjazd edukacyjny zorganizowany w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas przedszkolaki odwiedziły już Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Krakowskie ZOO, Park Dinozaurów w Zatorze oraz kieleckie kino”Moskwa”.

Dzięki umowie ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego podpisanej w październiku 2012 r przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec, Punkt Przedszkolny w Krzczonowie utworzony w ramach projektu „Magiczny świat malucha” umożliwia dzieciom z Gminy Opatowiec dostęp do bezpłatnej edukacji przedszkolnej, wyjazdów edukacyjnych oraz całodziennego wyżywienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony rodziców, a co najważniejsze wyrównuje szanse edukacyjne dzieci z terenów o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej.

Dodaj komentarz

Druga odsłona akcji „Widoczni i bezpieczni…”

21 listopada 2013 | informatyk

Już po raz drugi Gmina Opatowiec przygotowała akcję „Widoczni i bezpieczni…” w ramach, której w szkołach podstawowych i gimnazjum rozdawano wszystkim dzieciom i młodzieży elementy odblaskowe. Do udziału w akcji zaproszono Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej Pana Jakuba Kosinia, który to zaproszenie chętnie przyjął i pojawił się wraz z oficerem prasowym kazimierskiej komendy Panem Łukaszem Ramędą.

Oba spotkania odbyły się 20 listopada, pierwsze w Zespole Szkół w Opatowcu. Na uroczystym apelu przybyłych gości powitała Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak dyrektor Zespołu Szkół, oddając następnie głos inicjatorowi akcji Panu Sławomirowi Kowalczykowi Wójtowi Gminy, Panu Michałowi Szczerbie Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Panu Jakubowi Kosiniowi. Cała trójka jednym głosem podkreślała potrzebę zakładania elementów odblaskowych przez dzieci i gorąco zachęcała je do ich noszenia. Następnie dzieci i młodzież z zespołu szkół przedstawiły krótki program artystyczny nawiązujący tematyka do bezpieczeństwa na drodze. Po części oficjalnej dzieciom i młodzieży wręczono kamizelki, zawieszki i opaski odblaskowe.

Kolejne spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Do akcji dołączyli tu Pan Marian Gruszka Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy i Pan Jarosław Kociński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Gości przywitał Pan Tomasz Paluch dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W trakcie wizyty Komendant namawiał uczniów do noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza teraz, gdy warunki na drogach są coraz gorsze i szybko zapada zmrok. Przed przystąpieniem do rozdawania odblasków zgromadzeni goście mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany na tę okoliczność przez uczniów szkoły podstawowej.

W ramach akcji 324 uczniów z terenu Gminy Opatowiec zostało wyposażonych w elementy odblaskowe, które ci obiecali zawsze zakładać.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

21 listopada 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 listopada 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 września 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości gruntowej
 13. Sprawy różne.
 14. Zapytania i interpelacje.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

 

 

Dodaj komentarz

Uwaga! Metanol zabija!

21 listopada 2013 | informatyk

Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają – Nie pij alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi! 1⁄2 kieliszka alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy, a 30 ml kieliszek to dawka śmiertelna

Gdzie najczęściej występuje metanol:

— w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
— w płynach do spryskiwaczy
— w denaturacie
— w odmrażaczach do szyb
— w rozpuszczalnikach

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

— pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)

— następnie pojawiają się:
bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty
silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca
senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)

Pierwsza pomoc:
— wezwać pogotowie ratunkowe
jeśli zatruty jest przytomny:
— wywołać u niego wymioty
— podać do picia 1⁄2 szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)
— jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w 1⁄2 szklanki wody

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc

TEL: 999, 997 lub 112

 

Dodaj komentarz

Realizacja zadania Gminy Opatowiec w zakresie zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej w miejsce likwidowanego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowcu

13 listopada 2013 | informatyk

W celu zapewnienia  mieszkańcom Gminy Opatowiec  właściwej i rzetelnej opieki zdrowotnej władze samorządowe Gminy podjęły decyzję o przekształceniu funkcjonującego dotychczas Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.

W dniu  23 maja 2013 roku  Rada Społeczna działająca przy SZPOZ wyraziła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie i zobowiązała Wójta Gminy do podjęcia stosownych działań w tym zakresie.

W dniu 19 sierpnia 2013 roku Wójt Gminy ogłosił otwarty Konkurs  ofert na wyłonienie podmiotu, który przejmie udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejsce planowanego do likwidacji SZPOZ w Opatowcu. Ogłoszenie zostało opublikowane na okres 31 dni w BIP Opatowiec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w dwóch  wydawnictwach prasowych  regionalnych.

Do Konkursu zgłosiło się 3 podmioty lecznicze:

1) Indywidualna Praktyka Lekarska, lek.med. Adrian Włosowicz, ul.Legatka 24, 28-520 Opatowiec,

2) Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Opatowcu, ul. Garncarska 2, 28-520 Opatowiec

3) MAXMED Spółka z o.o., ul.Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka

Komisja powołana przez Wójta Gminy po szczegółowej analizie przedstawionych ofert  dokonała wyboru podmiotu.

Komisja uznała, że   MAXMED sp.z o.o. przedstawił ofertę, która spełnia wszystkie wymogi wymienione w ogłoszeniu o konkursie oraz  uzyskał najwyższą liczbę punktów w ramach  przyjętych kryteriów oceny. W ocenie Komisji posiadany potencjał oraz fakt, że spółka funkcjonuje  na rynku usług medycznych, daje gwarancję prawidłowej i rzetelnej realizacji  zadań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Przedstawiona koncepcja rozwoju jest realna i pozwala na szereg pozytywnych zmian w zależności od faktycznych potrzeb mieszkańców.

W dniu 30 września 2013 roku Rada Gminy Opatowiec podjęła uchwałę  w sprawie  likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.

W realizacji przedmiotowej uchwały Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 69/2013 z dnia 18 października 2013 r. powołał Likwidatora SZPOZ w Opatowcu.  Proces likwidacji rozpoczął się 28 października 2013 roku, a zakończy 30 kwietnia 2014 roku.  Do dnia 31 grudnia 2013 roku świadczeń zdrowotnych udzielał będzie  Samorządowy Zakład  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu „ w likwidacji”.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku dalsze nieprzerwane udzielanie tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości zapewni podmiot leczniczy MAXMED spółka z o.o. ul.Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka, którego oferta została wybrana w drodze konkursu.

Przejęcie obowiązków nastąpi z całkowitym zachowaniem ciągłości udzielania świadczeń, bez jakichkolwiek przerw dla pacjenta. Umożliwia to posiadany przez MAXMED aktualny kontrakt ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt obejmuje świadczenia z zakresu:

- Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

- Poradni Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

- Gabinetu Zabiegowego i Punktu Szczepień.

MAXMED  deklaruje również  podpisanie kontraktu na świadczenia medycyny szkolnej, które zostaną uruchomione od 1 stycznia 2014 r.

MAXMED Sp. z o.o. przejmie wszystkich pracowników SZPOZ w Opatowcu z zachowaniem art. 231 Kodeksu Pracy. Dzięki temu wszelkie zmiany w funkcjonowaniu pracy SZPOZ będą przeprowadzane stopniowo z poszanowaniem wymagań pacjentów tej placówki i ich dotychczasowych zwyczajów. Utrzymany personel ułatwi też zapoznanie się z miejscowymi problemami medycznymi oraz będzie miał wpływ na wprowadzenie zmiany.

Zapewniony dostęp do lekarza w godzinach 8.00 do 15.00 z zachowaniem 2-godzinnego okresu wizyt domowych. Dostęp do lekarza będzie możliwy w każdy dzień tygodnia oprócz weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. W godzinach 15.00 do 18.00 pacjenci, którzy nie zostaną zaopatrzeni  przez lekarza w Opatowcu, będą mieli zapewnioną opiekę medyczną w siedzibie głównej MAXMED zlokalizowanej w Kazimierzy Wielkiej

przy ul. Kolejowej 27F. Należy zauważyć, że pacjent może w każdej chwili skorzystać z należnych mu świadczeń zdrowotnych w obu placówkach (siedziba główna i filia MAXMED) w zależności od potrzeb. Nie będzie tu stosowany rozdział godzinowy co oznacza, że w godzinach 8.00- 18.00 może korzystać ze świadczeń w siedzibie głównej MAXMED, lub w siedzibie filii MAXMED ul. Garncarskiej   2 w Opatowcu.

W przypadku osiągnięcia znaczącego przyrostu ilości pacjentów godziny pracy filii MAXMED w Opatowcu zostaną wydłużone do godziny 18.00 tak jak w siedzibie głównej.

Natomiast godziny dostępu do Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej pozostaną utrzymane w dotychczasowym zakresie  tj. 8.00- 18.00. Może ona jeszcze być modyfikowana w zależności od zapotrzebowania.

Filia MAXMED w Opatowcu gwarantuje dostęp do badań laboratoryjnych  i diagnostycznych (RTG,USG) od 1 stycznia 2014 roku. Zakres wskazanych badań będzie zgodny z wszelkimi wymogami stawianymi przez NFZ.Materiał do badań pobierany  będzie  trzy razy w tygodniu. Zostanie utworzony punkt  pobrania materiału do badań laboratoryjnych w filii  w Opatowcu. W zależności od potrzeb pacjentów przewiduje się docelowo trzy dni pobierania materiałów do badań.

Dostęp do badań radiologicznych (RTG) oraz ultrasonograficznych (USG) będzie możliwy w siedzibie MAXMED w Kazimierzy Wielkiej.

Pacjenci nadal będą mogli korzystać z wszelkich usług w ramach NFZ w Poradniach Specjalistycznych (np.Kardiologicznej, Urologicznej itp.) na podstawie wystawionych skierowań od lekarza rodzinnego. Skierowania te będą akceptowane we wszystkich placówkach współpracujących na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszelkie skierowania od lekarza rodzinnego, do szpitala lub specjalistycznych badań (np. gastroskopii, kolonoskopii) będą ważne we wszystkich placówkach NFZ.

Warto zauważyć, że w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej zapewniony jest dostęp do innych usług w ramach kontraktów NFZ:

 • Poradnia Kardiologiczna posiadająca aparaturę medyczną umożliwiającą kompleksową diagnostykę kardiologiczną (EKG, EKG wysiłkowe, holtery EKG, holter ciśnienia tętniczego, „ECHO” serca).
 • Pracownia Endoskopowa wyposażona w jeden z najnowocześniejszych endoskopów w jakości HD. Umożliwia on wykorzystanie  badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia).

Dzięki tym zmianom system udzielanych świadczeń będzie jednolity w obu placówkach MAXMED co będzie znacznym ułatwieniem dla pacjenta oraz przyczyni się do wzrostu jakości usług medycznych w Gminie Opatowiec.

Kolejnym etapem zmian w Ośrodku Zdrowia  w Opatowcu będzie przeprowadzenie robót remontowych. Remont jest wymagany z powodu konieczności dostosowania się do nowych przepisów  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku.

Remont będzie obejmował przygotowanie gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego oraz recepcji. Przeorganizowana zostanie również poczekalnia.  Remont obejmuje poprawę oświetlenia, odnowienie ścian i uszkodzonych podłóg. Dokładny zakres robót remontowych zostanie przedstawiony po pełnym zapoznaniu się ze stanem technicznym budynku.

Przeprowadzona zostanie kontrola techniczna urządzeń medycznych przez uprawniony do tego odpowiedni serwis. Uszkodzone urządzenia zostaną naprawione lub wymienione. Dodatkowo MAXMED przewiduje zakup nowych urządzeń medycznych wymaganych do pracy w Poradni Lekarza Rodzinnego (np.EKG, leżanki, parawany, wagi, asystory itp.).

MAXMED gwarantuje, że spełni wszelkie wymogi prawne i wymagane przez NFZ w zakresie wyposażenia Poradni Lekarza Rodzinnego ( w tym Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej i Gabinetu Zabiegowego).  Rewitalizacja  będzie obejmowała również Gabinet Pielęgniarki Szkolnej.

W 2014 roku, przeprowadzone zostaną następujące programy zdrowotne dla ludności Gminy Opatowiec:

 • darmowe porady Specjalistyczne w Ramach tzw. ”Białej Soboty”. Konsultacje będą przeprowadzane co 2 miesiące. Będą obejmowały porady lekarskie w zakresie  różnych specjalistów (np. ortopedyczna, dermatologiczna). Konkretni specjaliści zostaną zaproszeni po zapoznaniu się z istniejącym zapotrzebowaniem  medycznym w Gminie Opatowiec.
 • wszystkie dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu zostaną przebadane w kierunku wady postawy. Będzie to badanie dodatkowe przeprowadzone przez ortopedę.  W przypadku wykrycia nieprawidłowości zostaną zlecone badania obrazowe (RTG) w ramach lekarza POZ, czyli nieodpłatne.

Wszystkie te działania na pewno przyczynią się do poprawy  świadczonych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Opatowiec. Niewykluczone są dalsze ewentualne zmiany zakresu obsługi mieszkańców w ośrodku zdrowia po 1 stycznia 2014 roku, będą jednak one miały na pierwszym miejscu dobro pacjentów.

 

Dodaj komentarz

Uroczyste podsumowanie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”

13 listopada 2013 | informatyk

W dniu 12 listopada 2013 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się  uroczyste podsumowanie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”. W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki wszystkich siedmiu Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Opatowiec ( KGW Opatowiec, KGW Rogów, KGW Kamienna, KGW Kocina, KGW Krzczonów, KGW Ksany, KGW Rzemienowice ). Przeprowadzony konkurs był efektem szkolenia przeprowadzonego 30 października, przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

Otwarcia spotkania i powitania obecnych dokonał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec. W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli organizatorzy, na czele z Mirosławem Pawlakiem – Posłem RP, który objął Honorowy patronat nad imprezą, Janem Nowakiem – Starostą Kazimierskim, Michałem Szczerbą – Przewodniczącym Rady Gminy Opatowiec wraz z Radnymi i Sołtysami. Małgorzatą Magnes i Beatą Adamczyk – Powiatowy Zespół Doradczy, Janem Jóźwikiem i Stanisławem Golmento – Państwowa Inspekcja Pracy, Aleksandrą Kowalską i Barbarą Trzepatowską – KRUS w Kazimierzy Wielkiej, Bogdanem Żerniakiem – Świętokrzyski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Arturem Świderskim – PZU, Adamem Półtorakiem – Bank Spółdzielczy w Kielcach, Renatą Gos – Wojewódzki klub 4H.

Po krótkich wystąpieniach przybyłych gości, przedstawicielki poszczególnych KGW zaprezentowały przygotowane prace konkursowe oraz przedstawiły krótką informację nt. produktów znajdujących się na ich stoiskach. Prace konkursowe zrobione były w formie plakatów, makiet, aranżacji bezpiecznych gospodarstw i gospodarstw w których nie brak jest różnych zagrożeń.

Na stoiskach poszczególnych KGW można było spróbować wszystkiego, czym nasz region może się poszczycić, prawdziwych wiejskich serów, miodów, masła, chleba pieczonego w piecu opalanym drewnem, sodzioków, parowańców z serem, kaszy jaglanej ze śliwkami wędzonymi, maślanki, kompotów i przecieranych soków owocowych, a także wielu innych pyszności.

Bardzo ciekawym elementem spotkania był wykład wygłoszony przez prof. Czesława Nowaka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, skupił on na sobie uwagę wszystkich zgromadzonych i na koniec został nagrodzony gromkimi brawami.

Na spotkaniu panowała przyjazna atmosfera pozwalająca Paniom oderwać się od codziennych obowiązków. Komisja Konkursowa po burzliwych naradach postanowiła docenić w równym stopniu prace konkursowe. Wszystkie KGW zajęły pierwsze miejsce i otrzymały cenne nagrody z rąk organizatorów.

Pozostaje mieć nadzieję, że całe przedsięwzięcie, czyli wcześniejsze szkolenie jak i konkurs w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych naszej gminy.

 

Dodaj komentarz

Bezpłatna mamografia w technologi cyfrowej

13 listopada 2013 | informatyk

Zapraszamy kobiety w wielu 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania w dniu 18 listopada 2013 (w poniedziałek przy Ośrodku Zdrowia w Opatowcu) na bezpłatną mammografię w technologi cyfrowej. Infolinia i zapisy tel. 42-254-64-10 i 517-544-004.

Dodaj komentarz

Obchody Święta Niepodległości w Opatowcu

12 listopada 2013 | admin1

Tegoroczne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Opatowcu zainaugurowała uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Ireneusz Zych. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli w patriotycznym pochodzie do parku, gdzie pod krzyżem przedstawiciele władz Gminy złożyli wieńce. Następnie pochód udał się nad przeprawę promową na Wiśle, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się oficjalna część obchodów, którą poprowadził Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec.

Zgromadzeni pod pomnikiem mieszkańcy odmówili krótka modlitwę w intencji poległych w walce o Wolną Polskę. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy oraz  Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy.

Na płycie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wiązanki kwiatów złożyli Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy oraz delegacje Zespołu Szkół w Opatowcu Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwo Opatowca. W tym czasie delegacja harcerzy z Zespołu Szkół w Opatowcu złożyła kwiaty i zapaliła znicze na cmentarzu wojennym z 1914 roku.

Poniedziałkowe obchody zakończyły się występami młodzieży i dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu oraz Orkiestry Dętej z Kociny, która zapewniła oprawę muzyczną uroczystości.

       więcej zdjęć


W dniu 8 listopada 2013 jak co roku, o tej porze, niezmiennie od 19 lat mieliśmy przyjemność gościć w naszej gminie delegację Stowarzyszenie Elektryków Polskich ze Skarżyska Kamiennej obsługujących województwo świętokrzyskie,  która w 95 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego i pod pomnikiem Żołnierza Września, Legionisty i Partyzanta 1939-45 w Ksanach. W uroczystościach uczestniczyła córka Stanisława Parlaka Barbara  Skrzypkowska, której ojciec był inicjatorem budowy obydwóch pomników.  Władze gmin reprezentowali wójtowie: Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec oraz Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn.

więcej zdjęć

Dodaj komentarz

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości

7 listopada 2013 | admin1

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowcu zaprasza mieszkańców Gminy na uroczystość obchodów „ Święta Niepodległości ” które odbędą się dnia 11 listopada 2013 roku w Opatowcu.

Porządek uroczystości:
godz. 13:30. Zbiórka jednostek OSP na ulicy Rynek przed Domem Kultury
godz. 14:00. Msza Święta w Kościele Parafialnym w Opatowcu
godz. 15:00.Przemówienia okolicznościowe przy pomniku J.Piłsudskiego

Dodaj komentarz

Zaproszenie na uroczyste podsumowanie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”

7 listopada 2013 | admin1

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Opatowiec na uroczyste podsumowanie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”, które odbędzie się 12 listopada 2013 roku o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatowcu.

W programie m.in.:

- prezentacja prac konkursowych przygotowanych przez KGW

- prelekcja nt: „Dywersyfikacja działalności rolniczej na terenach wiejskich” – prof. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagrod

- degustacja potraw lokalnych przygotowanych przez KGW

Dodaj komentarz

Porozumienie w sprawie wspólnej budowy mostu na Wiśle

6 listopada 2013 | informatyk

W dniu 31 października 2013 roku na na promie łączącym Nowy Korczyn z Borusową marszałkowie województw świętokrzyskiego – Adam Jarubas, wraz z wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem i małopolskiego – Marek Sowa, wraz z wicemarszałkiem Romanem Ciepielą, podpisali porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle, łączącej oba województwa.

Porozumienie podpisano w obecności: Tadeusza Kowalczyka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierza Kotowskiego – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztofa Dziekana i Mieczysława Sasa – radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, starostów powiatów, przewodniczących rad powiatów oraz wójtów gmin z obydwu stron Wisły: Krystyny Świętek – gm. Gręboszów oraz Pawła Zagai – gm. Nowy Korczyn. W podpisaniu uczestniczył również Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk.

Jest to zadanie inwestycyjne p.n.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jak również opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i opracowanie Studium wykonalności. Zostanie podzielone zostanie na 3 etapy:

 1. Odcinek od Buska-Zdroju do mostu na Wiśle – finansowane w 100% przez województwo świętokrzyskie,
 2. Most na Wiśle – finansowany przez obie strony po 50 %,
 3. odcinek od mostu na Wiśle po stronie małopolskiej (wraz z dojazdami) do Borusowej – finansowane w 100% przez województwo małopolskie.

Koszt zrealizowania inwestycji wyniesie ponad 200 mln złotych, planowane zakończenie to 2018 rok.

Nowy most na Wiśle usprawni połączenie oraz rozwiąże problemy komunikacyjne między województwem świętokrzyskim a małopolskim. Zastąpi dotychczasową przeprawę promową i ułatwi również mieszkańcom naszej gminy szybszy, bezpieczniejszy i wygodniejszy dojazd na drugi brzeg Wisły. Planowana przeprawa mostowa ma się znaleźć w odległości 3 km od granicy gminy Opatowiec.

Mieszkańcy, ze względu na swoje miejsce zamieszkania będą mogli wybrać najkrótszą trasę przejazdu. Przykładowo, pokonanie trasy Opatowiec – Tarnów przez Koszyce, to ok. 60 km, przez Ujście Jezuickie – ok. 37 km, przez Szczucin – ok. 75 km, natomiast przez nowy planowany most to ok. 48 km.

 

Dodaj komentarz

Bezpieczeństwo na piątkę

6 listopada 2013 | informatyk

23 października 2013 r. reprezentacja klasy piątej Szkoły Podstawowej brała udział w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”.

Turniej obejmował tematykę:
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- bezpieczeństwo osobiste,
- pierwsza pomoc przedmedyczna.

Przed eliminacjami powiatowymi uczniowie klasy piątej wykonali w szkole pod opieką pani Barbary Niedzieli pracę plastyczną na temat: „Myśl jak idziesz – Rok 2013 Rokiem Pieszego”. Ocena pracy była jednym z elementów eliminacji powiatowych. Drużyna pisała test obejmujący w/w tematykę, za który uzyskała najwyższy wynik spośród wszystkich reprezentacji. Następnie uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatnim zadaniem był przejazd rowerem przez tor przeszkód.<

Nasza drużyna w składzie: Aleksandra Ostrowska, Michał Kowalczyk i Daniel Nedźwiedź zajęła 3 miejsce na 10 drużyn uczestniczących w eliminacjach.

Opiekun: Mirosław Gajda.

Dodaj komentarz

Najpiękniejsza z świętokrzyskich gmin

6 listopada 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie II terminu naboru wniosków w 2013 roku

5 listopada 2013 | informatyk

Podczas drugiego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w sierpniu 2013 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 338 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 124 850,47 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w sierpniu 2013 roku:

 • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 30 066,95  ha
 • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 131 421,54 l
 • kwota do wypłaty wg wniosków – 124 850,47 zł

Dodaj komentarz

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zarządców, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

5 listopada 2013 | informatyk

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zarządców, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

W okresie jesienno – zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia i katastrof budowlanych, spowodowanych znacznym obciążeniem połaci dachowych zalegającym śniegiem, nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych.

Przypominam, że podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo budowlane.

 

W związku z powyższym właściciele i zarządcy powinni zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym oraz podejmować działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ponadnormatywnych opadów śniegu, jak również występujących oblodzeń obiektów budowlanych (szczególnie połaci dachowych) oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

 

Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na użytkowanie instalacji i urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych. Przypominam o konieczności przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego w/w urządzeń i instalacji oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), które powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Zapewnienie sprawności i szczelności urządzeń spalających paliwa, instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz dopływu powietrza w ilości niezbędnej do zupełnego spalania paliw i odpływu spalin pozwoli uniknąć zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla (czadem).

Przypominam, że nie wywiązywanie się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków zapewniających bezpieczne ich użytkowanie zagrożone jest sankcjami karnymi określonymi w rozdziale 9 ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 91a  ustawy – Prawo budowlane: „kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega garze nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności do roku”natomiast zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane „kto nie spełnia obowiązków, o których mowa w art. 62 ust. 1, podlega karze grzywny”

 

Urszula Markowska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kielce, 24 października 2013 r.

Dodaj komentarz

Ślubowanie pierwszaków

4 listopada 2013 | informatyk

W Szkole Podstawowej w Opatowcu

25 października 2013 roku odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Była to uroczystość ogromnie ważna dla 17 pierwszoklasistów. Przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. Na świetlicy zebrali się odświętnie ubrani uczniowie wraz z rodzicami. Zebranych gości powitała p. Dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak. Później mikrofon przejęły szkolne duszki, które poprzez zabawę sprawdzały, czy pierwszoklasiści mogą być przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół. Klasa pierwsza zaprezentowała się wspaniale więc duszki ogłosiły, że wszystkie dzieci „zdały” egzamin pierwszoklasisty. Wreszcie nadszedł czas ślubowania. Później odbyło się pasowanie na ucznia Zespołu Szkół w Opatowcu. Na koniec rodzice wręczyli dzieciom upominki.

Wójta Gminy reprezentowała Bożena Zbertek – Sekretarz Gminy, która życzyła pierwszakom sukcesów w nauce oraz przekazała im kosz pełen słodkości. Z resztą życzeń było więcej – popłynęły one od pani Dyrektor, wychowawczyni Ireny Kłos oraz uczniów klasy II. Wydarzenie to było wielkim przeżyciem dla uczniów i rodziców. Mamy nadzieję, że ten ważny moment w życiu każdego ucznia pozostanie na długo w ich pamięci.

więcej zdjęć

W Szkole Podstawowej w Krzczonowie

Środa 30 października 2013roku była wyjątkowym i świątecznym dniem w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Głównymi bohaterami tego dnia byli najmłodsi – przedszkolaki oraz pierwszoklasiści. Przyjęci bowiem zostali oficjalnie w poczet uczniów Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.30. Na sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna oraz oczywiście rodzice przedszkolaków i pierwszoklasistów oraz goście. W imieniu Wójta Gminy przybyła Bożena Zbertek – Sekretarz Gminy.

Zanim doszło do złożenia ślubowania dzieciaki zaprezentowały piękny program artystyczny przygotowany pod czujnym okiem wychowawczyń, pań: Małgorzaty Woźniak, Justyny Krupy i Magdaleny Trojan. Przygotowane wiersze i piosenki nie wystarczyły jednak, aby udowodnić, że zasługują na miano Przedszkolaków i Pierwszoklasistów. Dzieciaki musiały jeszcze wykazać się odrobiną wiedzy na temat swojej szkoły, ojczyzny oraz zasad grzeczności i kulturalnego zachowania. A sprawdzał to Pan Żuczek, czyli ich starszy kolega Kacper Grzywna. Był surowy, ale sprawiedliwy i ostatecznie zadecydował, że egzamin zdany świetnie i można było przystąpić do ślubowania. Uczniowie klasy pierwszej poprosili o to Dyrektora Tomasza Palucha. Tradycyjnie Dyrektor dokonał aktu pasowania na Przedszkolaka, Starszaka oraz Pierwszoklasisty kolorowym ołówkiem. Potem przyszedł czas na życzenia od starszych kolegów i koleżanek oraz od Pana Dyrektora, który nie omieszkał przypomnieć, że bycie uczniem to nowe obowiązki dla dzieci i dla ich rodziców. A obowiązki zawsze należy wypełniać jak najlepiej. Życzenia do uczniów skierowała też Bożena Zbertek przypominając, że mimo pracy jaką na co dzień wykonują uczniowie to lata szkolne zawsze pamięta się jako najlepszy czas w życiu, a na osłodę uczniowskiego losu podarowała kosz słodyczy.

Tak wyjątkowy dzień musiał zakończyć się wyjątkowo przyjemnie, dlatego też po zakończeniu uroczystości czekał na dzieciaki słodki poczęstunek przygotowany przez Mamy.

Przedszkolakom, Starszakom i Pierwszoklasistom gratulujemy przyjęcia w poczet naszej społeczności szkolnej oraz życzymy samych sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich talentów.

Pamiętajmy, że:

MŁODYM JEST SIĘ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO MOŻNA SIĘ UCZYĆ, NABYWAĆ NOWYCH PRZYZWYCZAJEŃ I ZNOSIĆ SPRZECIWY”

Marie von Ebner Eschenbach

więcej zdjęć

Dodaj komentarz

Uroczyste otwarcie Hali Sportowej w Opatowcu

1 listopada 2013 | informatyk

SPORT, ZDROWIE, REKREACJA – pod takim hasłem w dniu 29 października 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu.

Uroczystość rozpoczął Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, który poprosił ks. Roberta Boreckiego o poświęcenie hali sportowej. Następnie wójt gminy powitał wszystkich zgromadzonych gości.

Wśród nich znaleźli się m.in.: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Zbigniew Cichoń – Skarbnik Powiatu Kazimierskiego.

Przybyli również wójtowie sąsiednich gmin: Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn. Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego reprezentował Adam Stoksik – Radny Powiatu Kazimierskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowała Halina Opilska – Prezes Oddziału ZNP Kazimierza Wielka.

Obecni  byli Radni Gminy Opatowiec z Przewodniczącym Michałem Szczerbą na czele, Sołtysi sołectw Gminy, Ryszard Kłos – Dyrektor Centrum Oświatowego w Koszycach, Jan Kawalec – inspektor nadzoru budowlanego, Ewa Pozłótko – Dyrektor Biura LGD „Perły Ponidzia” wraz z Pracownikami, Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wraz z Pracownikami, Zdzisława Gwóźdź – Kierownik GOPS w Opatowcu wraz z Pracownikami.

Nie zabrakło Rodziców z Rad Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz emerytowanych Nauczycieli. Urząd Gminy reprezentowała Bożena Zbertek – Sekretarz Gminy wraz z Pracownikami, oraz Anna Klimaszewska-Luty – Skarbnik Gminy.

Współorganizatorami uroczystości byli Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu wraz z Nauczycielami i Pracownikami obsługi.

Byli wreszcie obecni Ci najważniejsi – dla których głownie przeznaczony jest ten obiekt – dzieci i młodzież szkolna, oraz rodzice. Wśród gości byli Mieszkańcy naszej Gminy, chcący obejrzeć gruntownie odnowiony i rozbudowany obiekt sportowy.

Przybyła również Iwona Sinkiewicz – Rzecznik Prasowy Marszałka  Województwa wraz z pracownikami ITV Sejmik Kielce, którzy całe wtorkowe przedpołudnie poświęcili poznaniu najciekawszych miejsc w naszej gminie. Odwiedzili przedszkole w Krzczonowie, wieżę hejnałowo-zegarową w Opatowcu, wizytowali odnawiane ze środków unijnych świetlice wiejskie, oraz przyglądali się postępom przy budowie oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.

Budowę Gminnego Ośrodka Sportu rozpoczęto w maju 2013r. Na obiekt składają się: gruntownie wyremontowana sala gimnastyczna, wyremontowane sanitariaty, dobudowana sala siłowni i ćwiczeń. Wymieniono pokrycie dachu na sali, docieplono ściany siłowni, przebudowano instalację elektryczną i instalacją odgromową. Na realizację zadania pn.” Rozbudowa wraz z modernizacją budynku w celu utworzenia  Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  miejscowości Rogów” Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% ze środków unijnych Leader Plus w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 300 tys. zł, z czego 2/3 stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Po poświęceniu sali i powitaniu przybyłych gości wstęgę uroczyście przecięli: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół, Marzena Nizińska – Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum, Anna Salamon – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Karolina Szabla i Michał Kowalczyk  – uczniowie Zespołu Szkół.

Następnie głos zabrał Wójt, który w swoim przemówieniu podkreślił, że  ze względu na fatalny stan techniczny i higieniczny sali, generalny remont  był zadaniem priorytetowym. Podkreślił tu pracę pracowników Urzędu Gminy, której efektem było pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji.

Wójt  podziękował gorąco wszystkim, którzy pomagali w tym przedsięwzięciu: Pani Dyrektor, Nauczycielom, Rodzicom, Wolontariuszom, Radnym jak również Genowefie Stoksik i Wiesławowi Gwoździowi – reprezentantom naszej Gminy w Radzie LGD „Perły Ponidzia”, którzy wyrazili pozytywną opinię przy ocenie wniosku.

W myśl powiedzenia „słowa uczą, przykłady pociągają” udało się dokonać wielkiego dzieła, jakim jest zjednoczenie ludzi przy realizacji wspólnego celu. W każdym z nas tkwi potencjał, który można przekształcić się w coś dobrego.

Wójt przypomniał sławną łuczniczkę Marię Mączyńską, urodzoną w Opatowcu, wielokrotną mistrzynię świata, Europy i Polski. Łuczniczka, goszcząc w ubiegłym roku w Opatowcu, przekazała dla Gminy cenny dar – złoty medal, jeden z czterech, jakie zdobyła w 1967 roku na mistrzostwach świata w Amersfoort w Holandii.

W dalszej części głos zabrali zaproszeni gości, którzy gratulowali władzom samorządowym tej inwestycji i życzyli, aby sala służyła w rozwijaniu aktywności fizycznej uczniów i społeczności, i aby odbywało się na niej jak najwięcej imprez sportowo-rekreacyjnych. Adam Stoksik odczytał list od Czesława Siekierskiego posła do Parlamentu Europejskiego, po czym przekazał go na ręce pani Elżbiety Szczęsnej –Kusak, dyrektora Zespołu Szkół. Zaproszeni goście podarowali młodzieży prezenty w postaci piłek. Miły upominek przekazał również Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, który w tym dniu nie mógł przybyć do Opatowca. Nowa sala wzbogaciła się również w elektroniczną tablicę do wyświetlania wyników. Jest to prezent od Rady Gminy Opatowiec, w imieniu której Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy przekazał pani Dyrektor pilot do tablicy.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą etapy budowy Gminnego Ośrodka Sportu oraz zostali obdarowani zestawem upominków  na okoliczność tego wydarzenia.

W ramach kontynuacji akcji realizowanej corocznie przez Gminę pn. „Widoczni i bezpieczni…” najmłodsi  uczniowie otrzymali  z rąk władz samorządowych województwa, powiatu i gminy kamizelki, opaski i breloczki odblaskowe.

W drugiej części uroczystości dzieci i młodzież szkolna wprawiła zebranych w dobry nastrój prezentując bogaty program artystyczny. Uczniowie wykonali tańce, pokazy gimnastyczne, pokaz sztuki walki, piosenki. Gorąco oklaskiwany był występ chłopców, którzy grali wiązankę utworów ludowych na saksofonie,  perkusji i  gitarze basowej.

Uczniowie wraz z Panią Dyrektor złożyli na ręce Wójta Gminy kwiaty i podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w rozwoju szkoły.

Po zakończeniu uroczystości goście zwiedzali nowe pomieszczenia oraz udali się na poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i Panie z Rad Rodziców.

Tak więc piękny, odnowiony i rozbudowany obiekt został oddany do użytku. Przez długie lata będzie służył uczniom, lokalnej społeczności oraz będzie areną wielu wydarzeń sportowych.

Wójt Gminy serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystego otwarcia Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu.

Jak powstawał Gminny Ośrodek Sportu w Opatowcu – prezentacja multimedialna

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Fotorelacja i film z uroczystego otwarcia Hali Sportowej w Opatowcu

31 października 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Wicemistrzowie Powiatu

31 października 2013 | informatyk

W dniach 16 i 24 października 2013 roku drużyna piłkarska chłopców klasy II i III Gimnazjum Zespołu Szkół w Opatowcu uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej. Turniej piłkarski został podzielony na dwa etapy. 16 X 2013r zostały przeprowadzone równocześnie półfinały powiatowe w Skalbmierzu i Kazimierzy Wielkiej.Drużyna z naszej szkoły swoje zmagania piłkarskie rozgrywała z gospodarzami ze Skalbmierza oraz ze szkołami z Topoli i Wielgusa. Natomiast w gospodarze z Kazimierzy Wielkiej podejmowali drużyny z Czyżowic i Cieszków. Awans do finału powiatowego wywalczyły drużyny z Opatowca oraz Kazimierzy Wielkiej. 24 października 2013 roku zwycięskie drużyny walczyły o pierwsze miejsce i awans do województwa. Zwyciężyła drużyna z Kazimierzy Wielkiej.

 

Skład drużyny:
Kamil Siwy, Adrian Niedźwiedź, Krystian Wróbel, Patryk Jedynak, Patryk Kościółek, Maciej Kwaśniewski, Dominik Niedźwiedź, Bartosz Norek, Piotr Nowak, Sebastian Miniór.
Opiekun: Monika Kościółek

Dodaj komentarz

Ziemia nie da sobie rady, segregujemy odpady

31 października 2013 | informatyk

Pod takim hasłem Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie zorganizował Konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin wspólnie realizujących Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. Gmina Opatowiec jest również uczestnikiem tego zadania. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

Do konkursu z terenu Gminy Opatowiec przystąpili:
1. Szkoła Podstawowa w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
2. Gimnazjum w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
3. Przedszkole w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
4. Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, Krzczonów 4,1, 28-520 Opatowiec
5. Przedszkole w Krzczonowie, Krzczonów 4,1, 28-520 Opatowiec

oraz 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
1. OSP Mistrzowice 33, 28-520 Opatowiec
2. OSP Rzemienowice 17, 28-520 Opatowiec
3. OSP Charbinowice 6, 28-520 Opatowiec
4. OSP Ksany 20, 28-520 Opatowiec
5. OSP Krzczonów 43A, 28-520 Opatowiec
6. OSP Chwalibogowie 16, 28-520 Opatowiec
7. OSP Opatowiec ul. Targowa 3,28-520 Opatowiec

W dniu 30 października 2013 r. do szkół i jednostek OSP pracownicy Urzędu Gminy w Opatowcu dostarczyli worki na zbiórkę wysegregowanych odpadów komunalnych, ulotki, plakaty oraz materiały promocyjne.

Dodaj komentarz

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – informacja

28 października 2013 | informatyk

Informujemy, że do dnia 31 października 2013 roku w Urzędzie Gminy w Opatowcu wypłacany jest podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej dla rolników, którzy we wniosku podali wypłatę podatku w gotówce.  Pozostali rolnicy, którzy we wniosku podali  nr konta bankowego otrzymają pieniądze niezwłocznie przelewem na konto podane we wniosku.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Hali Sportowej w Opatowcu

24 października 2013 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec, Dyrekcja Zespołu Szkół w Opatowcu mają zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańcow na uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu, które odbędzie się 29 października 2013 roku o godzinie 12:45.

 

W programie uroczystości:

 • rozpoczęcie uroczystości,
 • przemówienia okolicznościowe,
 • otwarcie Gminnego Ośrodka Sportu,
 • występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu,

 

 

Dodaj komentarz