Odwiedziny Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej

29 stycznia, 20:30 | informatyk

W dniu 21 stycznia 2014 roku w szkole Podstawowej w Krzczonowie wizytę złożył niecodzienny i wyjątkowy gość, Jego Ekscelencja Kazimierz Gurda. Z tej okazji do szkoły przybyli: proboszcz parafii Sokolina – Ksiądz Tadeusz Śliwa, Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec – Marian Gruszka, radny – Jarosław Kociński, Wizytator Ksiądz Sylwester Okła, oraz przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Krzczonowie z przewodniczącą Anetą Stoksik.

Po powitaniu przez Dyrektora Szkoły – Tomasza Palucha głos zabrali przedstawiciele społeczności uczniowskiej, którzy w podzięce za odwiedziny wręczyli bukiet kwiatów miłemu gościowi. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, który  w imieniu Mieszkańców Gminy powitał księdza Biskupa na terenie naszej Gminy.

Uczniowie przygotowani przez katechetkę Annę Pudłowską przedstawili wspaniałe jasełka. W miłej atmosferze i wśród dekoracji wykonanych przez Izabele Bryłę wszyscy oddali się wspólnemu kolędowaniu. Czas szybko płynął i nadeszła chwila, w której głos zabrał Ksiądz Biskup. Najpierw „odpytał” najmłodszych z historii narodzin Bożego Dzieciątka, aby upewnić się, że uważnie oglądali przedstawienie. W dalszej części wystąpienia zachęcił do wspólnej modlitwy, po czym udzielił zebranym duszpasterskiego błogosławieństwa. Wszyscy zebrani otrzymali z rąk Biskupa pamiątkowe obrazki.

Dzień ten na długo zapadnie w naszej pamięci chociażby z uwagi na fakt, iż tego rodzaju odwiedziny znamienitych gościa zdarzają się w szkole raz na kilka lat.

Dodaj komentarz

Dzień Babci i Dziadka w Krzczonowie

29 stycznia, 20:30 | informatyk

W dniu 22 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyło się spotkanie z Babciami i Dziadkami z okazji Ich święta. Wspaniałych gości powitał i życzenia złożył Dyrektor Tomasz Paluch. W imieniu Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka moc życzeń zebranym gościom przekazał Sekretarz Gminy Opatowiec – Hubert Krupa, który przekazał na ręce dyrektora szkoły kosz pełen słodyczy.

Wielu wzruszeń dostarczyło seniorom przedstawienie jasełkowe „ Dzisiaj w Betlejem” oraz program  artystyczny  w wykonaniu najmłodszych. Wnuczęta wręczyły Babciom   i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki.

Następnie nadszedł czas na wspomnienia i opowieści przy poczęstunku przygotowanym przez mamy z Rady Rodziców. Wszyscy byli usatysfakcjonowani i zapewnili, że spotkanie na długo pozostanie w ich pamięci.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Bezpłatne Badania mammograficzne 14 lutego 2014r.

29 stycznia, 20:30 | informatyk

NZOZ Mammo-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza Mieszkanki  gminy Opatowiec na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu  Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy,  finansowane przez Świętokrzyski Oddział NFZ.

Badania będą  przeprowadzane  w Mammobusie przy Ośrodku Zdrowia w  Opatowcu w dniu 14 lutego 2014 roku w godz. od 13: 00 do 17:00.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1945 – 1964).
Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 58 325 76 05, fax : 58 325 76 01

Dodaj komentarz

Ziemia nie da sobie rady segregujmy więc odpady – podsumowanie konkursu

29 stycznia, 20:29 | informatyk

W dniu 24 stycznia w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się apel podsumowujący projekt ekologiczny  pt „ Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, którego uczestnikiem jest Gmina Opatowiec. Uczniowie przedszkola, klas O – VI oraz gimnazjum  włączyli się w zbiórkę surowców wtórnych i wspólnie z rodzicami przynosili wysegregowane odpady w ramach konkursu „Ziemia nie da rady, segregujemy więc odpady” .

W tym roku szkolnym zorganizowane zostały dwie takie akcje w naszej szkole. Dzieciom udało się zgromadzić około 4000 kilogramów surowców wtórnych. W całej akcji wzięło udział 43 uczniów. Wszyscy otrzymali nagrody, a najlepsi zakwalifikowali się do dalszego etapu konkursu na etapie powiatowym. Życzymy wszystkim powodzenia!

 

Dodaj komentarz

Informacja o terminach zebrań sprawozdawczych OSP w 2014 roku

24 stycznia, 16:29 | informatyk

Informujemy, że zebrania sprawozdawcze w 2014 roku  Jednostek OSP z terenu Gminy Opatowiec odbędą się według poniższego harmonogramu.

 

Lp.

OSP  Termin

Godzina

1. Rogów 24.01.2014r. 16:00
2. Rzemienowice 24.01.2014r. 18:00
3. Kamienna 25.01.2014r. 16:00
4. Kocina 25.01.2014r 18:00
5. Senisławice 31.01.2014r. 16:00
6. Chwalibogowice 31.01.2014r. 18:00
7. Kęsów 01.02.2014r. 15:00
8. Mistrzowice 01.02.2014r. 18:00
9. Charbinowice 14.02.2014r. 16:00
10. Krzczonów 07.02.2014r. 18:00
11. Opatowiec 14.02.2014r. 18:00
12. Ksany 22.02.2014r. 18:00

Terminy zebrań mogą ulec zmianie.

 

Dodaj komentarz

Zespół Szkół w Opatowcu – inwestycje IV kwartał 2013 r.

23 stycznia, 15:39 | admin1

Ukończony remont  Gminnego Centrum Sportu w Opatowcu (koszt ok 300 000 zł) wymagał  jeszcze nakładów mających na celu doposażenie go w niezbędny sprzęt oraz prac wykończeniowych na zewnątrz obiektu. Za kwotę ok. 8 000 zł zakupiono dodatkowo w ostatnim kwartale 2013 roku, ze środków własnych Gminy m. in.:

 • ławeczki, wieszaki  (na wyposażenie szatni ),
 • rowerek, drążek gimnastyczny, gumy gimanstyczne (doposażenie sali ćwiczeń),
 • kostka oraz pozostałe materiały do ułożenia chodnika przy Gminnym Centrum Sportu.
W tym miejscu należy raz jeszcze zauważyć istotny wkład własny Mieszkańców naszej Gminy w postaci prac w wolontariacie. Podkreśla to, jak ważnym i oczekiwanym było to zadanie.
Mamy wreszcie estetyczną i bezpieczną halę sportową, wraz z nowoczesnym zapleczem technicznym, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogą spędzić wolny czas, ćwicząc i rozwijając swe umiejętności sportowe.
—————————————————————–
Nie zapomniano również o doposażeniu samych  szkół w Opatowcu. Oprócz wyposażenia pozyskanego z projektów unijnych, takich jak np. tablice multimedialne, sprzęt biurowy, wyposażenie klas, oraz różnorakie pomoce naukowe, dokonano również niezbędnych zakupów sprzętowych ze środków własnych Gminy.

Za kwotę ok. 30 000 zł zakupiono (m. in.):

 • 10 szt. komputerów do pracowni komputerowej,
 • bezprzewodowe mikrofony ( sprzęt nagłaśniający),
 • 2 szt. komputerów przenośnych ( laptop),
 • kserokopiarka,
 • projektor do tablicy multimedialnej,
 • laminarka,
 • krzesła i fotele

—————————————————————–

Dokonujące się zmiany społeczne i gospodarcze powodują, że koniecznym staje się nieustanna potrzeba doposażania szkół w nowoczesny sprzęt i technologie, co czynią, Wójt Gminy jak i Dyrektorzy tych placówek.

Należy tu podkreślić również zaangażowanie Pracowników szkół w to, by były one miejscem rozwijania umiejętności naszych najmłodszych, z wypełnieniem wymogów bezpieczeństwa i posiadania niezbędnego w dzisiejszych czasów sprzętu, co z pewnością przyczyni się do możliwości nauczania na najwyższym poziomie.

Kolejnym ważnym, przygotowywanym do realizacji w 2014 roku zadaniem będzie termomodernizacja szkoły.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Zabawa karnawałowa w Krzczonowie

23 stycznia, 0:37 | informatyk

Pod patronatem Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka, który wraz z przewodniczącym Rady Gminy Opatowiec – Michałem Szczerbą przybyli na tę uroczystość w dniu 18 stycznia 2014 roku, w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyła się po raz piąty zabawa karnawałowa dla 80 dzieci z terenu Gminy Opatowiec.

W przygotowanie imprezy zaangażowały się nauczycielki: Beata Tkacz, Małgorzata Woźniak i Izabela Bryła (paczki, dekoracja sali). Pomocą służyły też mamy z Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie – Bożena Krawiec, Monika Górak, Aneta Stoksik, Anna Porębska, Bożena Paluch, pan Adam Borzęcki oraz uczennice klasy VI – Emilia Woźniak, Klaudia Stoksik, Katarzyna Kowalczyk i Izabella Madej. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Top Secret pod kierunkiem Grzegorza Stańczaka.

Wójt Gminy Opatowiec serdecznie dziękuje współorganizatorom  i pomysłodawcom uroczystości, Czesławowi Siekierskiemu – posłowi do PE, radnym: Adamowi Stoksikowi, Jarosławowi Kocińskiemu, Marianowi Gruszce i dyrektorowi Szkoły Podstawowej  w Krzczonowie  Tomaszowi Paluchowi.

 

 

 

Dodaj komentarz

Święto Babci i Dziadka w Domu Kultury w Opatowcu

23 stycznia, 0:37 | informatyk

To dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

Dnia 15 stycznia 2014 roku w Domu Kultury w Opatowcu uczniowie klasy O oraz klasy V przygotowali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec przekazał wszystkim Babciom i Dziadkom w swoim imieniu oraz w imieniu Michała Szczerby – Przewodniczącego Rady Gminy życzenia zdrowia, pociechy z Wnucząt i wszelkiej pomyślności.

Następnie dzieci przedstawiły przybyłym gościom jasełka bożonarodzeniowe oraz wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem.

Po występach artystycznych dzieci obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Były to piękne ramki ze zdjęciami oraz serca ozdobione kwiatami i życzeniami. Wnuczki i wnuczęta mogły w ten sposób wyrazić kochanym Babciom i Dziadkom swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

Dodaj komentarz

XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Koncert galowy w Będzinie

23 stycznia, 0:36 | informatyk

W dniu 19 stycznia 2014 r. w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu odbył się  koncert galowy podsumowujący XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Koncert poprzedziły trzydniowe przesłuchania finałowe, w których wzięło udział 132 najlepszych wykonawców, wyłonionych spośród 1750 zgłoszonych do eliminacji jakie w grudniu prowadzone były w całej Polsce, a także na Ukrainie i Białorusi.  

Wśród finalistów znalazła się uczennica Zespołu Szkół w Opatowcu – Wiktoria Maj, która wykonała   piosenkę bożonarodzeniową skomponowaną specjalnie dla niej pt.” Otworzyć serce” .

Każdego  roku koncert ten  jest  zbiorem  najciekawszych i najbardziej barwnych występów danej edycji, których wyboru dokonuje profesjonalny reżyser. W tym roku na galę finałową zostało zaproszonych 27 wykonawców. Gratulujemy sukcesu!

Dodaj komentarz

Powiatowy Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego w Kazimierzy Wielkiej

23 stycznia, 0:36 | informatyk

W dniu 20 stycznia 2014 roku uczennice i uczniowie z klas V i VI Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowali naszą szkołę i gminę w Powiatowym Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego w Kazimierzy Wielkiej.

W turnieju o miejsce na podium walczyły dwie drużyny chłopców i jedna dziewcząt z naszej szkoły. Pierwsza Drużyna chłopców oraz jedna drużyna dziewcząt zdobyła II miejsce w powiecie i tym samym obydwie wywalczyły awans do Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju T.S.

Skład drużyn zwycięzkich:

I drużyna chłopców: Kościółek Bartosz, Madej Dominik,

II drużyna chłopców: Krawczyk Miłosz, Niedźwiedź Daniel, Dybała Bartosz,

Drużyna dziewcząt: Oracz Kinga, Porada Kamila, Ostrowska Aleksandra.

Nauczycielką przygotowywującą uczestników do turnieju była Monika Kościółek.

 

Dodaj komentarz

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Opatowiec

20 stycznia, 22:30 | informatyk

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce, które powstają z inicjatywy kobiet. Zakres działalności KGW jest wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowany do zmieniających się warunków. Podstawę prawną dla funkcjonowania tych kobiecych organizacji stanowi „Ustawa o społeczno–zawodowych organizacjach rolników”.

W Gminie Opatowiec lokalne tradycje kultywuje siedem Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Rejestrze Członków Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Są to Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, Ksanach, Kocinie, Rzemienowicach, Kamiennej, Rogowie i Krzczonowie.

Głównym celem KGW jest prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej. W kołach panie integrują się, wymieniają się doświadczeniami, zagospodarowują czas wolny, rozwijają swoje zdolności i umiejętności kulinarne, manualne, plastyczne. Główną siedzibą kół są świetlice wiejskie w poszczególnych miejscowościach, które dzięki temu są zadbane i starannie utrzymane.

Należy podkreślić dobrą współpracę z Wójtem Gminy, ze strażakami z OSP. Dzięki temu udało się dokonać wiele pożytecznych spraw, jak choćby przeprowadzanie remontów świetlic. Panie współorganizują uroczystości, spotkania świąteczne, zabawy andrzejkowe, sylwestrowe i choinkowe, na których można kosztować przygotowanych potraw i wypieków. Koła promują siebie, ale zarazem swoją miejscowość i gminę nie tylko w najbliższym regionie, lecz także szerzej, nawet w skali województwa.

Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu

Człowiek jest tyle wart, ile zrobi coś bezinteresownie dla innych”

Rok założenia – 2009 rok

liczba członkiń – 20

Zarząd KGW w Opatowcu:

 1. Janina Siemieniec – Przewodnicząca

 2. Zofia Marszałek – Wiceprzewodnicząca

 3. Wanda Karwat – Sekretarz

 4. Aniela Zuwała – Skarbnik

 5. Danuta Kasza – Członek Zarządu

Do Koło Gospodyń należą Panie, dla których troska o kulturę i tradycję jest bardzo ważna. Tworzą zespół śpiewaczy, z własnym repertuarem występują na uroczystościach gminnych oraz powiatowych. Panie przekazują młodzieży obyczaje i dawne tradycje. Organizują również życie kulturalne miejscowości, współpracując ze szkołą. Uczestniczą w rożnych konkursach, „babińcach” i wycieczkach organizowanych na terenie gminy i powiatu.

Główne zadania w pracy koła:

udział w życiu społecznym i gospodarczym miejscowości, kultywowanie dawnych tradycji i zwyczajów regionu, promowanie ich w środowisku, zachęcanie do zdrowego stylu życia, prezentacja potraw tradycyjnych i regionalnych, udział w zespole śpiewaczym.

Poniżej prezentujemy słowa pieśni, będącej słowami oficjalnego hymnu Opatowca i Gminy, wykonywanego przez panie z KGW.

„Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący,

Opatowiec serca młodym i starszym krzepiący,

Pełno w nim marzeń, handlu i walk,

Kto stąd odejdzie ten wciąż wieczny ma żal.”

Koło Gospodyń Wiejskich w Ksanach

Rok założenia – 2012 rok

liczba członkiń – 19

Zarząd KGW w Ksanach:

 1. Jolanta Marcisz – Przewodnicząca

 2. Joanna Szumilas – Wiceprzewodnicząca

 3. Bożena Bąk – Sekretarz

 4. Teresa Misterka – Skarbnik

 Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ksanach biorą aktywny udział we wszystkich imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy, jak również na terenie Powiatu. Przygotowują potrawy na konkursy oraz własnoręcznie zrobione stroiki świąteczne i inne na kiermasze i „babińce”. Spotykają się średnio co dwa tygodnie w sprawach organizacyjnych, a także zwyczajowo towarzyskich. Biorą czynny udział w uroczystościach i imprezach gminnych, konkursach kulinarnych na terenie regionu, mobilizują współmieszkańców do społecznej pracy.  

Koło Gospodyń Wiejskich w Kocinie

Rok założenia – 2013 rok

Liczba członkiń – 26 pań

Zarząd KGW w Kocinie:

 1. Bożena Kopeć – Przewodnicząca

 2. Urszula Cieloch – Wiceprzewodnicząca

 3. Lucyna Bugajska – Sekretarz

 4. Anna Ciołek – Skarbnik

 Panie aktywnie biorą czynny udział w wydarzeniach lokalnych, kulturalnych zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym.

Przygotowują różne zabawy okolicznościowe dla mieszkańców, andrzejki, sylwester, a także zorganizowały wycieczkę do Kazimierza Dolnego.

KGW w Kocinie kultywując lokalną tradycję kulinarną swojego regionu, postanowiło wypromować wykonywany w wielu domach smakołyk – „kiełbasianka kocinianka”. Podejmują działania z wielkim entuzjazmem, aby wszystkim umilić czas, sobie nawzajem oraz wszystkim gościom, które mają przyjemność gościć w swojej miejscowości.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzemienowicach

Rok założenia – 2013 rok (reaktywacja)

liczba członkiń – 23

Zarząd KGW w Rzemienowicach:

 1. Ilona Porada – Przewodnicząca

 2. Marzena Widlak – Wiceprzewodnicząca

 3. Gabriela Skowron – Sekretarz

 4. Renata Wróbel – Skarbnik

Pierwszym sprawdzianem organizacji był udział w szkoleniu pn. „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”, który odbył się w listopadzie w Opatowcu, na którym koło zaprezentowało się bardzo dobrze. Panie uczestniczyły w spotkaniu w ramach projektu „babiniec”, a także w organizowanych wycieczkach.

Panie poza uczestnictwem w rożnych imprezach okolicznościowych mają na celu pomoc w przeprowadzeniu remontu sali świetlicy wiejskiej oraz w wyposażeniu pomieszczenia gospodarczego świetlicy, a także zorganizowanie placu zabaw dla dzieci. Z pewnością realizacja zamierzonych celów wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie życia społeczno-kulturalnego w tej miejscowości, ale przede wszystkim umożliwi paniom zorganizowanie wielu okolicznościowych imprez czy spotkań.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej

Rok założenia – 2013

liczba członkiń – 18

Zarząd KGW w Kamiennej:

 1. Maria Rumas – Przewodnicząca

 2. Dorota Domoń – wiceprzewodnicząca

 3. Agnieszka Lisikiewicz – Sekretarz

 4. Edyta Sroga – Skarbnik

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej powstało w sierpniu tego roku. Utworzyło je 19 pań gotowych do wytężonej pracy na rzecz kultywowania tradycji związanej z regionem. Koło mimo tak małego stażu wspólnej pracy poprowadziło dożynki Gminne oraz reprezentowało gminę na dożynkach powiatowych w Czarnocinie. Delegacja koła prezentowała tam wieniec, który zajął I miejsce na dożynkach gminnych. KGW zaoferowało własne przygotowane potrawy. Panie uczestniczyły w różnych konkursach i pokazach. Pierwszym z nich był wyjazd do Odonowa na pokaz robótek ręcznych typu szydełkowanie. Natomiast swoje wyczyny kulinarne, gdzie motywem przewodnim była kasza, panie miały okazję zaprezentować w Skalbmierzu na zorganizowanym pokazie . W późniejszym czasie panie odbyły atrakcyjne wycieczki, gdzie mogły się zrelaksować i odpocząć od codzienności.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie

Rok założenia – 2013

liczba członkiń – 24

Zarząd KGW w Rogowie:

 1. Elżbieta Szabla – Przewodnicząca

 2. Sylwia Bomba – Wiceprzewodnicząca

 3. Anna Kowalczyk – Sekretarz

 4. Wiesława Kawka – Skarbnik

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie powstało w maju tego roku, tworzy je 24 osoby. Łączy kilka pokoleń – najstarsza z pań ma 80 lat, a najmłodsze mają po 27 lat. Panie uczestniczą w gminnych i lokalnych imprezach. Współorganizują Dożynki Parafialne. Natomiast tradycyjny stół wystawowy mogły zaprezentować podczas wystawy koni oraz na Dożynkach gminnych w Kamiennej. Chętnie biorą udział w spotkaniach w ramach projektu „babiniec”, które odbywają się corocznie porą jesienną, a także szkoleniach nt. zdrowej żywności, czy organizowanych wycieczkach. Obok spraw typowo kobiecych panie dbają także o wizerunek całej miejscowości, z pomocą finansową z gminy przyczyniły się bowiem do odremontowania świetlicy wiejskiej w Rogowie. Wszystkie działania i starania, które panie uczyniły dotychczas świadczą o tym, jak wielkie znaczenie miała aktywizacja KGW.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzczonowie

Rok założenia – 2013

liczba członkiń – 23

Zarząd KGW w Krzczonowie:

 1. Edyta Kowalczyk – Przewodnicząca

 2. Monika Jach – Wiceprzewodnicząca

 3. Anna Porębska – Sekretarz

 4. Ewelina Leśniewska – Skarbnik

Koło Gospodyń Wiejskich „Krzczonowianki Niezapominajki” działają w Krzczonowie w gminie Opatowiec od stycznia tego roku. Koło tworzy 22 osoby. Panie mają na koncie sukcesy kulinarne, przygotowują degustacje tradycyjnych potraw na imprezy kulturalne o różnym zasięgu, między innymi Święto Chleba w Tokarni, a także świetnie się prezentują w organizowanych „babińcach” na terenie Powiatu. Prezentują również ludowe piosenki. Do sukcesów zaliczają pierwsze miejsce w Gminnych Zawodach Pożarniczych i drugie miejsce w Powiatowych jako drużyna kobieca. KGW wzięło udział w Plebiscycie na Najlepsze Koło Gospodyń w Województwie Świętokrzyskim organizowanym przez Redakcję Echo Dnia, gdzie panie mogą się pochwalić zaszczytnym miejscem III w Powiecie. Zajmują się organizacją imprez okolicznościowych na wsi, jak Dzień Kobiet, Andrzejki, Sylwester promując swoją działalność i region. 

Dodaj komentarz

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Krzczonowie, odnowienie sali gimnastycznej

20 stycznia, 22:30 | admin1

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Opatowiec w bardzo krótkim okresie, bo od 21 grudnia do końca 2013 roku zmieniła znacznie swoje oblicze. Dokonano remontu sal oraz zakupiono konieczne wyposażenie szkoły. Remont i zakupy przyczyniły się nie tylko do poprawy wyglądu i estetyki placówki, ale również do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Łączny koszt przeprowadzonego remontu  i zakupu materiałów wyniósł 17 500 zł. Należy zauważyć istotny wkład 2 500 zł, otrzymany od Rady Rodziców.

Do najważniejszych prac przeprowadzonych w szkole należy zaliczyć:

1. remont sali gimnastycznej, poprzez:

 • wymianę dwojga drzwi  wraz z ościeżnicami,
 • remont drzwi do magazynku i jego pomalowanie,
 • wycyklinowanie, pomalowanie i polakierowanie parkietu, montaż nowych listew przypodłogowych,
 • pomalowanie ścian farbą olejną oraz sufitu i wnęk okiennych farbą emulsyjną,
 • wykonanie nowych ochron zabezpieczających na kaloryfery oraz wnęki drzwiowe,
 • zakup i montaż nowych drabinek gimnastycznych,
 • zakup i montaż karnisza estradowego wraz z tkaniną dekoracyjną,
 • wymiana lamp oraz gniazdek i kontaktów,
 • zamontowanie nowych haków do montażu siatek do siatkówki
  i badmintona.

2. remont „małego korytarza” – łącznika pomiędzy szkołą a  przedszkolem   polegający na:

 • wymianie drzwi do magazynku szkolnego,
 • położenie antypoślizgowych płytek ceramicznych na podłodze,
 • pomalowaniu lamperii farbą olejną,
 • naprawie ochron na kaloryfery i polakierowanie nowych elementów.

Ponadto wymieniono stare, zniszczone drzwi do łazienki szkolnej oraz do klasy V, zakupiono i wymieniono 36 lamp we wszystkich klasach i na korytarzach, zakupiono i wymieniono w całej szkole firanki.

Dzieci przebywające na przerwach międzylekcyjnych, bądź czekające na  odwóz mogą korzystać z nowo zakupionych piłkarzyków, które podnoszą sprawność maualną u dzieci, jak również uczą  pracy w zespole.

Kolejnym ważnym, przygotowywanym do realizacji w 2014 roku zadaniem będzie termomodernizacja szkoły.

Dodaj komentarz

Zapisy na szkolenie w zakresie „Stosowania i nabywania środków ochrony roślin”

20 stycznia, 22:30 | informatyk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kazimierzy Wielkiej informuje, że prowadzi nabór na szkolenia w zakresie „Stosowania i nabywania środków ochrony roślin”. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich rolników stosujących środki ochrony roślin, jego brak grozi m.in. potrąceniami dopłat obszarowych.

Informacje i zapisy pod nr tel. 41-352-22-07

 

Dodaj komentarz

Sukcesy młodzieży z Zespołu Szkół w Opatowcu w przeglądach i konkursach Kolęd i Pastorałek

20 stycznia, 22:30 | informatyk

VI Przegląd Kolęd i Pastorałek w Koszycach

W dniu 10 stycznia 2014 roku w Koszycach odbył się VI Przegląd Kolęd i Pastorałek. Zespół Szkół  w Opatowcu reprezentowali uczniowie: Małgorzata Kowalczyk, Maja Klita, Gabriela Pobiega, Jakub Kłos, Krystian Leks, Wiktor Salamon, Nikola Wróbel, Nikola Kozioł, Emilia Kozioł.

Przegląd cieszy się coraz większą popularnością – bierze w nim udział coraz więcej szkół, głównie z województwa małopolskiego.

W kategorii „soliści IV-VI” I miejsce zajęła Nikola Wróbel. W kategorii „duety” I miejsce zajęły siostry Nikola i Emilia Kozioł.

W kategorii „zespoły” I miejsce zajął zespół instrumentalny w składzie: Wiktor Salamon, Krystian Leks i Jakub Kłos.
Zespół otrzymał również nagrodę Dyrektora Muzeum. Koncert Laureatów odbędzie się 26 stycznia 2014 roku w Muzeum Ziemi Koszyckiej.

7 Nowohucki konkurs kolęd i pastorałek

W sobotę 11 stycznia odbył się 7. Nowohucki Konkurs Kolęd i Pastorałek. Był to konkurs ogólnopolski. Od 2007 roku w drugą sobotę stycznia w Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie księży Pallotynów przy ul. Bulwarowej 15  śpiewane są wspólnie kolędy. Zespół szkół w Opatowcu reprezentowały uczennice klasy III gimnazjum – Klaudia Kozioł i Natalia  Bątkowska, które wystąpiły w duecie. Dziewczyny wykonały „Kolędę dla nieobecnych” zajmując III miejsce.

Uczniów przygotował Wiesław Tomal.

Dodaj komentarz

22 Finał WOŚP – znów zagraliśmy rekordowo

20 stycznia, 22:29 | informatyk

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Zespole Szkół w Opatowcu już po raz dziesiąty.

Tym razem wolontariuszami byli: Wiktoria Maj, Bartosz Kościółek, Natalia Bątkowska,  Klaudia Kmiecik, Magdalena Kozik. Zaangażowanie wolontariuszy oraz hojność uczniów naszej szkoły i mieszkańców gminy przyniosły efekt w postaci kolejnego rekordu. W puszkach wolontariuszy znalazło się w sumie ponad 5000 zł.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wsparli nas w tych działaniach.

Do zobaczenia za rok!

Opiekunowie: E. Gajda, I. Kłos, M. Kościółek, A. Witkoś-Kłos, M. Gajda

Dodaj komentarz

Dni i noce Jagiellońskie

20 stycznia, 22:29 | admin1

fundacja  ”VIA JAGIELLONICA” zaprasza na cykl „Dni i Noce Jagiellońskie”,

zwiedzanie „Szlaku Jagiellońskiego” z przewodnikiem

 

Plakat Dnia Jagiellońskiego STOPNICA

Dodaj komentarz

Remont szkół w Opatowcu i w Krzczonowie (termomodernizacja)

16 stycznia, 8:34 | admin1

Mając świadomość, że stan techniczny placówek oświatowych na terenie naszej gminy znacząco odbiega od oczekiwanego,  władze Gminy Opatowiec czynią od kilku już lat usilne starania, by tę sytuację znacząco poprawić, by móc dostosować ją do obecnie obowiązujących standardów, by dzieci i młodzież szkolna mogły uczyć się, wychowywać i zdobywać wiedzę w godnych, dobrych i bezpiecznych warunkach.  Staramy się, by poziom edukacji był na jak najwyższym poziomie, by szkoła była miejscem, które jest naszą dumą.

Za główny cel pracy postawiliśmy sobie jak najlepsze funkcjonowanie, w tym doposażenie naszych szkół w Opatowcu i w Krzczonowie. Chcieliśmy wreszcie wykorzystać możliwości, które uzyskaliśmy w 2004 roku, po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Nieustannie ubiegamy się o środki zewnętrzne, piszemy wnioski o dofinansowanie. Dzieci i młodzież z naszych szkół od kilku już lat uczestniczą w projektach współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski, korzystając z zajęć dodatkowych, ucząc się języków obcych, czy wręcz mając możliwość wyjazdu na różne ciekawe wycieczki.

Uruchomiliśmy wyczekiwane od lat przedszkole w Krzczonowie, przeprowadziliśmy kapitalny remont Gminnego Ośrodka Sportu (sali gimnastycznej) w Opatowcu wraz z dobudową i przebudową pomieszczeń sąsiednich, remont sali  gimnastycznej w Krzczonowie. To wszystko było możliwe dzięki odważnym decyzjom podejmowanym przez Wójta Gminy, Radę Gminy oraz dzięki wydatnemu zaangażowaniu Pracowników Urzędu Gminy i Szkół oraz Mieszkańców Gminy, włącznie z pracą wykonywaną w ramach wolontariatu.

Warto zauważyć, że kwota środków pozyskanych od 2011 roku przez Gminę Opatowiec na  rzecz szkół wyniosła do tej pory ok. 2 mln. zł.

——————————————————————————————————————————————————————-

Najtrudniejszą, bo najkosztowniejszą rzeczą od lat był zamiar całościowego remontu budynków szkolnych.

——————————————————————————————————————————————————————-

Wartość zadania ok. 1,5 mln. zł. znacznie przekraczała finansowe możliwości gminy. Niemniej już dwa lata temu podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu ponad 30 tys. zł. na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do tej inwestycji. Było to również przedmiotem obrad Rady Gminy, która udzieliła pełnej aprobaty temu zadaniu. W dniu 18 grudnia 2012 roku Wójt Gminy podpisał umowę z Pracownią Audytorską inż. Jacka Stępnia z Ostrowca Świętokrzyskiego, która po dwóch miesiącach prac przygotowała niezbędne projekty, a także wykonała audyt energetyczny budynków szkół i ośrodków zdrowia.

Mając gotową dokumentację techniczną, poszukiwaliśmy możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, które ostatecznie pojawiły się w sierpniu 2013 roku z chwilą ogłoszenia naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działania 4.2 – „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Jednak warunkiem uzyskania dofinansowania było przygotowanie projektu, którego wartość kosztorysowa musiała wynosić od 5 do 10 mln. zł. Jako, że to zadanie mogło objąć w naszej gminie tylko szkoły (bez ośrodków zdrowia) i wartość naszego projektu była zbyt niska by móc samodzielnie ubiegać się o środki, podjęliśmy decyzję o realizacji inwestycji w modelu partnerstwa, do którego przystąpiły: Gmina Czarnocin, Powiat Kazimierski i Gmina Zagnańsk.

Gmina Czarnocin przeprowadzi remont budynków szkół w Sokolinie, Cieszkowach i Czarnocinie (koszt ok. 1,5 mln. zł.), Powiat Kazimierski wyremontuje swoje szkoły w Cudzynowicach i Odonowie, oraz ZPOiW w Kazimierzy Wielkiej (koszt. ok. 2,5 mln. zł.), Gmina Zagnańsk szkołę w Tumlin-Węglach i GOPS w Zagnańsku (koszt ok. 1 mln. zł.). Kwotę ok. 0,5 mln. zł. pochłoną koszty inwestorskie, dokumentacyjne, nadzór projektu i inne. (powyższe wartości są danymi szacowanymi)

Rada Gminy uchwałą z dnia 5 września 2013 roku upoważniła Wójta do złożenia wspólnie z partnerami projektu, wniosku o dofinansowanie (całość ponad 7 mln. zł.) w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Już następnego dnia została podpisana umowa partnerska. Z racji największego zakresu wykonywanych zadań, liderem porozumienia wybrano Powiat Kazimierski. W ciągu dwóch następnych dni przygotowano i złożono wspólny wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.

——————————————————————————————————————————————————————

W ramach prac modernizacyjnych planuje się wykonanie w:

 1. Zespole Szkół w Opatowcu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
 2. Szkole Podstawowej w Krzczonowie,
 3. Gminnym Ośrodka Sportu (sala gimnastyczna) w Opatowcu.

m.in.: docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, położenie nowej elewacji na ścianach zewnętrznych (tynk), wymianę niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowanie oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników.

Głównym celem modernizacji jest polepszenie warunków, w jakich uczą się dzieci i młodzież, poprawa estetyki obiektów oświatowych oraz obniżenie kosztów utrzymania, poprzez zwiększenie ich efektywności energetycznej.

Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, uzyskując dofinansowanie 80% wartości zadania. Pozostałą część stanowić będą środki własne gminy. Prace mają zostać wykonane w roku 2014 r. przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.

Inwestycja ta jest przykładem dobrej współpracy Wójta z Radą Gminy i porozumienia między administracją samorządową różnych szczebli, dzięki którym w szybkim czasie możliwe jest wykonanie przedsięwzięcia z pozoru niemożliwego do zrealizowania.

Podpisanie pre-umów na termomodernizację szkół

——————————————————————————————————————————————————————

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej – 6 września 2013 roku.

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego w 2014 roku

15 stycznia, 13:03 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł do 1 ha użytków rolnych

Dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosi 0,95 zł tj. maksymalnie 86 litrów do 1 ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (wzór oświadczenia w Urzędzie lub u sołtysa).


więcej informacji

Wzór wniosku
Oświadczenie wydzierżawiającego
Procedura zwrotu akcyzy na 2014r.
Najczęściej zadawane pytania

Dodaj komentarz

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

15 stycznia, 13:02 | informatyk

Urząd Gminy w Opatowcu przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku, o obowiązku złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku: pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesieniu opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wnieść w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty za zezwolenie w wymienionych w ustawie terminach spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy prawa.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy w BS Kielce, O/Nowy Korczyn nr 89 84930004 0170 0160 0404 0030

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

15 stycznia, 13:02 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 24 stycznia 2014 roku (piątek) o godz.9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Opatowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2014 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 12. Sprawy różne.
 13. Zapytania i interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba

 

Dodaj komentarz

Dopłaty do materiału siewnego w 2014 roku

15 stycznia, 13:01 | informatyk

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty

W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Formularze jak i warunki dostępne są również na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Dodaj komentarz

Szkolenia przewodnickie na Gminę Opatowiec

15 stycznia, 12:59 | admin1

 

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”

we współpracy

z Gminą Opatowiec

zaprasza w 2014 roku na bezpłatne

szkolenia przewodnickie:

 

na Gminę Opatowiec,

ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego”

 

Nabór przedłużony do 23 maja 2014 r.

Szkolenie związane z budową oferty

Parku Pielgrzymów do św. Jakuba „Via Jagiellonica”

w Opatowcu

 

Więcej informacji:

Centrum Obsługi Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie,

ul. Skłodowskiej 3/15, poniedziałek – piątek godz. 8-16,

+48 (81) 441-11-18  lub kom. 693-272-040,

www.szlakjagiellonski.pl (zakładka: Przewodnicy)

Dodaj komentarz

Informacja o odpadach komunalnych w 2014 roku

9 stycznia, 15:41 | informatyk

INFORMACJA

Wójt Gminy Opatowiec informuje o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku zmianach dotyczących terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

            W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku uchwały nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Opatowiec w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały nr XXXVIII/252/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Opatowiec przedstawia poniżej następujące informacje.

Terminy opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- do 15 marca (za styczeń, luty i marzec),

- do 15 maja (za kwiecień, maj i czerwiec),

- do 15 września (za lipiec, sierpień i wrzesień),

- do 15 listopada (za październik, listopad i grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić do sołtysów (inkasentów) poszczególnych sołectw oraz na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Opatowcu, numer:

30 84930004 0170 0160 0404 0025

Terminy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec w 2014 roku nie uległy zmianie.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

II czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

II sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Chrustowice,
 2. Kęsów,
 3. Kobiela,
 4. Kraśniów,
 5. Ławy,
 6. Mistrzowice,
 7. Podskale,
 8. Rogów,
 9. Senisławice,
 10. Urzuty,
 11. Wyszogród,
 12. Opatowiec,
 13. Chwalibogowice.

IV czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

IV sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Charbinowice,
 2. Kamienna,
 3. Kocina,
 4. Krzczonów,
 5. Ksany,
 6. Rzemienowice,
 7. Trębaczów.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec realizuje firma „Ekom” Maciejczyk Sp. j. z Kielc.

Odpady należy segregować w następujący sposób:

PAPIER, kolor worka: niebieski:

-        papier piśmienny,

-        gazety, czasopisma, gazetki i ulotki reklamowe,

-        książki, zeszyty,

-        katalogi,

-        ścinki drukarskie,

-        opakowania tekturowe, kartony, worki, tektura falista.

Uwaga: papier musi być suchy.

TWORZYWA SZTUCZNE, kolor worka: żółty:

-        butelki po napojach i chemii gospodarczej (najlepiej zgniecione),

-        aluminiowe puszki po napojach,

-        torebki, folie,

-        plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach,

-        worki, reklamówki,

-        karnistry,

-        skrzynki, doniczki, wiadra,

-        koszyczki po owocach itp.

 

SZKŁO, kolor worka: biały:

-        butelki po napojach,

-        słoiki i inne szklane pojemniki.

Uwaga: pojemniki muszą być pozbawione zawartości.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, kolor worka: zielony:

-        trawa,

-        obierki itp.

ODPADY WIELOMATERIAŁOWE I METAL, pojemnik, kolor worka: szary:

-        kartony po mleku i napojach,

-        puszki po napojach,

-        nakrętki od słoików, itp.,

-        wszystkie pozostałe.

Do zwykłych koszy na śmieci (jak również do kolorowych worków) nie powinny trafić przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt   telefoniczny z Urzędem Gminy w Opatowcu nr tel. 41-35-18-052 oraz adresem e-mail:gmina@opatowiec.pl

Dodaj komentarz

Nowe świadczenie – dodatek energetyczny

7 stycznia, 11:35 | informatyk

Od 1 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16 można składać wnioski o wypłatę dodatku energetycznego.

Bliższych informacji w powyższej sprawie uzyskać można dzwoniąc na numer telefonu 41 352 70 50.

Dodaj komentarz

„Szlachetna Paczka” w Zespole Szkół w Opatowcu

7 stycznia, 11:33 | informatyk

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna.

W tym roku również uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu postanowili włączyć się w to charytatywne dzieło i wspólnie zorganizowali paczkę dla jednej z krakowskich rodzin. Dzieci ze Szkoły Podstawowej przez cały tydzień przynosiły artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, słodycze i inne potrzebne rzeczy dla wybranej rodziny. Do zbiórki dołączyli się również sponsorzy spoza szkoły oraz studenci jednej z krakowskich uczelni medycznych. 8 pięknie zapakowanych paczek trafiło w Mikołajkowy wieczór do krakowskiego magazynu na Os. Na Skarpie. Następnego dnia wolontariusze Stowarzyszenia Wiosna przekazali wszystkie prezenty rodzinie, dla której przygotowano „Szlachetną Paczkę”.

Koordynowaniem projektu w Zespole Szkół w Opatowcu zajęły się:  Elżbieta Szczęsna – Kusak i Katarzyna Szczerba.

Wszystkim rodzicom i dzieciom składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, bo to dzięki ich dobroci na twarzach „naszej” rodziny choć przez chwilę pojawił się uśmiech. Mamy nadzieję, że ta akcja na stałe wpisze się w tradycje naszej szkoły.

Dodaj komentarz

Przedstawienia Bożonarodzeniowe

7 stycznia, 11:33 | informatyk

W Szkole Podstawowej w Krzczonowie

20 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe. Tradycyjnie poprzedzone było ono jasełkami przygotowanymi przez uczniów z klas 0 – VI. W przedstawionej opowieści dzieci przypomniały historię narodzin Pana Jezusa, która wprowadziła wszystkich zebranych w świąteczny i radosny nastrój.  Wyrazem tego było aktywne włączenie się gości we wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

W spotkaniu uczestniczył proboszcz parafii Sokolina Ksiądz Tadeusz Śliwa, Wójt Gminy Opatowiec  Sławomir Kowalczyk oraz Radni Gminy Opatowiec –  Marian Gruszka i  Jarosław Kociński. Po zakończeniu jasełek  Wójt złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne do których dołączył kosz pełen słodyczy. Do życzeń dołączyli się również Dyrektor Szkoły Tomasz Paluch oraz Panowie Radni.

Potem przyszedł czas na wzajemne życzenia, wspólne kolędowanie i kosztowanie tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych przez mamy uczniów.

zdjęcia


W Zespole Szkół w Opatowcu

Boże Narodzenie to czas magiczny, przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i miłością. Dla nas Polaków wielowiekowa tradycja oraz pielęgnowanie obrzędów jest bardzo istotne, to nierozerwalna część naszej kultury, z którą silnie związani jesteśmy od najmłodszych lat.

Co roku baśniowo przystrojona choinka, suto zastawiony stół, w tle przepiękne polskie kolędy tworzą swój niepowtarzalny klimat. To naprawdę wspaniałe chwile, które po latach stają się cennym wspomnieniem. Każdy z nas przechowuje w pamięci własny, najpiękniejszy  obraz Świąt.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu, jak co roku przygotowali Jasełka wykonane pod kierunkiem  Katarzyny Szczerby, przy akompaniamencie ucznia Gimnazjum Piotra Cabaja. 18 grudnia zaprezentowali przedstawienie emerytowanym nauczycielom, rodzicom oraz zaproszonym gościom.  Po zakończonych występach obdarowali wszystkich zgromadzonych własnoręcznie wykonanymi bombkami i stroikami.   W spotkaniu przedświątecznym wzięli udział: Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Bożena Zbertek, Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska Luty, Radny Powiatowy Marek Pluta, Ksiądz Proboszcz Parafii Opatowiec Ireneusz Zych, Ksiądz Proboszcz Parafii Rogów Robert Borecki.  Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz koszami słodyczy.  Na zakończenie uroczystości wystąpiły uczennice i uczniowie przygotowani przez Pana Wiesława Tomala, wyśpiewując i wygrywając bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk podziękował młodym artystom za wprowadzenie wszystkich uczestników w prawdziwie świąteczny nastrój oraz przekazał życzenia wszystkim zgromadzonym gościom. Również Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna Kusak życzyła spokojnych, pełnych miłości i pokoju Świat Bożego Narodzenia.

20 grudnia jasełka bożonarodzeniowe zostały zaprezentowane uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Opatowcu. Mądre słowa płynące ze sceny uświadomiły wszystkim uczestnikom spotkania, dlaczego co roku z taką dziecinną ufnością czekamy na Święta Bożego Narodzenia.

To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków

pod dachem tkliwej kolędy Bóg  rodzi się w człowieku.

zdjęcia

Dodaj komentarz

Życzenia Świąteczne

23 grudnia 2013 | informatyk

Życzenia Świąteczne

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

23 grudnia 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 grudnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 listopada 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok na terenie Gminy Opatowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków
  w Gminie Opatowiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2012 Rady Gminy Opatowiec
  z dnia 17.12.2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Opatowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących przyznania dodatku energetycznego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zapytania i interpelacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba

 

Dodaj komentarz

Powiat remontuje drogi na terenie gminy

18 grudnia 2013 | informatyk

Korzystając ze sprzyjającej pogody Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej przeprowadził remont dróg powiatowych na terenie gminy Opatowiec. Nawierzchnia asfaltowa położona została na drogach powiatowych w miejscowościach:

- Krzczonów  (droga od bloków w stronę Rzemienowic) – długość wyremontowanego odcinka  drogi 1600 mb szerokość 5 mb . Na odcinku tym  położona nawierzchnia bitumiczna poprzez wykonanie dwóch warstw z mieszanki mineralno- asfaltowej grubości 4 cm . Utwardzone zostały pobocza na szerokości 0,5 m kruszywem łamanym gr. 8 cm. Łączną wartość wykonania zadania – 415 436,93 zł

- Charbinowice  (droga w do skrzyżowania w kierunku Czyżowice – Grodowice) – długość wyremontowanej drogi 1200 mb , szerokość 5 mb. Remont polegał na położeniu dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm każda . Utwardzone  zostały pobocza  na szerokości 0,75 m kruszywem łamanym gr.8 cm na całej długości remontowanego odcina po obu stronach jezdni. Łączna wartość wykonania zadania  -311 158,76 zł.

Remont w/w odcinków możliwy był dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa pochodzących ze środków kryzysowych, przyznanych po wystąpieniu deszczu nawalnego w latach 2012/13.  Skala pomocy od Wojewody Świętokrzyskiego wyniosła ok. 80% wartości zadania.

Wykonane prace wpisują się w dobrą współpracę Wójta Gminy Opatowiec ze Starostą Powiatu Kazimierskiego, uwzględniają najbardziej pilne potrzeby mieszkańców naszej gminy w zakresie poprawy jakości infrastruktury drogowej. Remonty kolejnych dróg są jak najbardziej oczekiwane, i co najważniejsze mają realną szansę na realizację w roku 2014 i w latach kolejnych.


Dodaj komentarz

Sukcesy artystyczne uczennic z Zespołu Szkół w Opatowcu

18 grudnia 2013 | informatyk


XX Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Olkuszu

W dniu 11 grudnia 2013r uczennica Zespołu Szkół w Opatowcu Wiktoria Maj wzięła udział w eliminacjach do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Olkuszu.  Jury w składzie:  Krzysztof  Ziętek i Aleksandra Kalicka po wysłuchaniu  54 wykonawców, pięciu  zakwalifikowało do finału Festiwalu, który odbędzie się w Będzinie .   Wśród nich znalazła się Wiktoria. Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces młodej wokalistki z Opatowca. Zaśpiewa w finale międzynarodowego konkursu kolęd

zdjęcia


X Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 14 grudnia w Kazimierzy Wielkiej odbył się X Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego. W kategorii „Piosenka” Zespół Szkół w Opatowcu reprezentowały uczennice: Natalia Bątkowska i Klaudia Kozioł.  W przeglądzie wzięła udział młodzież z czterech powiatów: pińczowskiego, buskiego, proszowickiego i kazimierskiego. Klaudia Kozioł zajęła I miejsce wykonując utwór pt. „Poczekalnia”, traktująca o ogłupianiu społeczeństwa przez reżim komunistyczny. Uczennice przygotował Wiesław Tomal, który akompaniował im na pianinie. Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

 (zdj. z przeglądu: Dorota i Zdzisław Pilarscy)

zdjęcia

informacja na temat przeglądu na stonie Urzędu Miasta i Gminy Kazimierz Wielka


Konkurs literacki „Moja opowieść wigilijna” w Busku-Zdroju

W dniu 10 grudnia 2013 r. uczennica Zespołu Szkół w Opatowcu Wiktoria Maj wzięła udział w II edycji Powiatowego Konkursu Literackiego organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Busku – Zdroju oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Odkrywania Talentów była „Moja opowieść wigilijna”. Uczennica naszej szkoły napisała piękne i wzruszające opowiadanie na ten temat.

Jako kryterium oceny jury przyjęło: kompozycję pracy, styl wypowiedzi, jakość pracy oraz sposób prezentacji.

Po zapoznaniu się z 33 pracami, które zostały zaprezentowane bezpośrednio przez autorów podczas konkursu jury przyznało:

III miejsce w kategorii opowiadanie uczennicy klasy V Wiktorii Maj.

Na apelu szkolnym Pani dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak  pogratulowała naszej uczennicy życząc jej dalszych sukcesów.

zdjęcia

 

Dodaj komentarz