Informacje o gminie

6 grudnia 2012 | admin

Gmina Opatowiec leży w południowej części Wyżyny Małopolskiej przy Ujściu Dunajca do Wisły. Jest jedną z gmin województwa świętokrzyskiego i jedną z pięciu tworzących powiat kazimierski. Zajmuje powierzchnię 6841 ha, zamieszkiwaną przez 3 687 mieszkańców. Gmina składa się z 20 sołectw:

- Charbinowice
- Chrustowice
- Chwalibogowice
- Kamienna
- Kocina
- Kraśniów
- Krzczonów
- Ksany
- Ławy
- Mistrzowice
- Kęsów
- Opatowiec
- Podskale
- Senisławice
- Rogów
- Trębaczów
- Rzemienowice
- Kobiela
- Urzuty
- Wyszogród

Miejscowosc Opatowiec pełni funkcje osrodka gminnego. Gmina zalicza sie do gmin typowo rolniczych. Głównymi kierunkami produkcji rolnej sa uprawa zbó i roślin pastewnych oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Na terenie gminy znajdują się gleby o wyszej, sredniej i niskiej przydatnosci rolniczej. Dominuje zdecydowanie sektor indywidualny skupiajacy 94% ogólnego areału uytków rolnych. Grunty te skupione są w 1035 gospodarstwach indywidualnych o srednim areale 5,17 ha. Istniejące zasoby substancji mieszkaniowej to 1154 budynków o 1206 mieszkaniach.
Na jedno mieszkanie przypadają 3,43 osoby. Gmina posiada dosc dobra siec dróg, która tworza 12,13 km dróg krajowych, 62,6 km dróg powiatowych i 41 km dróg gminnych. Łączność reprezentowana jest przez dwie
placówki telekomunikacyjne w Opatowcu i Krzczonowie.

Na terenie gminy funkcjonują_ następujące instytucje:
1. Spółdzielnia Kolek Rolniczych w Opatowcu,
2. Dwa Ośrodki Zdrowia w Opatowcu i Krzczonowie,
3. Dwie Szkoły Podstawowe w Opatowcu i Krzczonowie,
4. Gimnazjum w Opatowcu,
5. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „POLAN” w Krzczonowie,
6. Poczta Polska S.A. w Opatowcu,
7. Bank Spółdzielczy Kielce, Oddział Nowy Korczyn, Filia w Opatowcu,

Gmina Opatowiec posiada sieć wodociągową o długości 82 km, podłączonych do niej jest 972 gospodarstw w całej gminie.

Herb Gminy Opatowiec przedstawia w polu złotym (żółtym) św. Jakuba w szacie błękitnej i kapeluszu, z laską srebrną w prawicy i takąż muszlą z lewicy. opis

Uchwała nr XLI/273/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia Herbu, Flagi i Pieczęci Gminy Opatowiec

Do pobrania:
Herb jpg
Flaga jpg