Kobiela

22 lutego 2011 | admin

KOBIELA
sołtys:Kozioł Wiktor
tel.(41) 35-18-046
e-mail:soltys-kobiela@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców:110

Rys historyczny:
Od nazwy osobowej Kobiela, u Długosza Kobyelya, Odkryto tu grobowiec należący do kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. W 1424 r. wymieniona jest droga kobielska prowadząca z Opatowca. \V 1827 r. było tu 12 domów, 74 mieszkańców, w 1997 r.-46 domów i 120 mieszkańców. Według „Słownika Geograficznego” z 1883 r. wieś należy do gminy Opatowiec, pow. Pińczów. Parafia Rogów. W PRL – gromada Opatowiec. Części wsi – Dolna Kobiela, Górna Kobiela.