Rzemienowice

24 lutego 2011 | admin

RZEMIENOWICE
sołtys:Krypciak Andrzej
tel.(41) 35-17-002
e-mail:soltys-rzemienowice@opatowiec.nazwa.pl

Liczba mieszkańców: 190

Rys historyczny:
Dawniej też Rzemianowice, od nazwy osobowej Rzemian. Wieś zapisa¬na w źródłach w 1396 r. jako Rzemanowicze. Według Jana Długosza wieś w 2 pół. XV w. była własnością Jana Pileckiego h. Leliwa, miała łany kmiece, karczmę, zagrodników, z których dziesięcinę snopową i konopną, wartości 6 grzywien, dawano biskupowi krakowskiemu.Z folwarku rycerskiego płacono dziesięcinę wartości 3 grzywien pleba¬nowi w Opatowcu. W 1508 r.część Rzemienowic oraz Grodowice, wła¬sność Marcina Grodowskiego, płaciły pobór w wysokości 4 grzywien i 24 groszy. Część Stanisława Pileckiego płaciła 3 grzywny i 36 groszy. W 1789 r. własność Morsztyna, starosty skotnickiego. W 1827 r.było tu 31 domów i 230 mieszkańców. „Słownik Geograficzny” z 1889 r. podaje: „wieś włościańska, pow. pińczowski, gmina Czarkowy, parafia Opatowiec, ma 42 osady, 395 morgów. Wchodziła w skład dóbr Krzczonów. W 1873 r. folwark Rzemienowice, rozległość morgów 549; grunty orne i ogrody mórg 270, łąk mórg 16, pastwisk mórg 11, lasu mórg 245, nieużytki mórg 7; budynków z drzewa 12, las nieurządzony. Wieś Rzemienowice, osad 14, z gruntami mórg 78.” W PRL – gromada Krzczonów. W 1997 r. 58 domów, 204 mieszkańców. Części wsi – Kolonia, Podgaje, Pagórek, Zamłynie.