OSP Kęsów

26 listopada 2012 | admin

Ochotnicza Straż Pożarna w Kęsowie
Rok założenia – 1980
Liczba osób w jednostce – 15
Prezes jednostki – Rafał Nowak

Zarząd
Prezes- Rafał Nowak
V-ce prezes naczelnik- Zdzisław Perek
V-ce prezes – Janusz Bomba
Z-ca naczelnika – Andrzej Bomba

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący -Wojciech Wach
V-ce Przewodniczący – Jerzy Kmiecik
Sekretarz – Wiesław Buczak
Członek – Mateusz Wawak