XII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich

4 sierpnia 2011 | admin

10 lipca 2011 roku – słonecznie, upalnie, parno!

Na błonia w Opatowcu zawitały tłumy miłośników koni. Impreza pn. „XII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich” odbyła się już po raz jedenasty w Opatowcu. Malowniczo położone błonia i piękne konie przyciągają swym urokiem. Z tego też względu wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Impreza odbyła się pod Honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa ,a organizatorami byli:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach.
Starosta Powiatu Kazimierskiego.
Wójt Gminy Opatowiec.

W tym dniu do Opatowca przyjechało wielu znamienitych gości, hodowców
i sympatyków końskiej urody. Swoją obecnością zaszczycili nas :
- Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wraz
z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego,
- Grzegorz Świercz, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego,
- Piotr Żołądek, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
- Krzysztof Janakowski, Kierownik Oddziału Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,
- Jan Nowak, Starosta Powiatu Kazimierskiego wraz z pracownikami starostwa,
- Tadeusz Kowalczyk, Radny Sejmiku,
- Magdalena Kędzierska, Dyrektor ARiMR w Kielcach,
- Krystyna Wicher, Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego,
- Adam Stoksik, Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Kazimierskiego,
- Zbigniew Jakubas, członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego,
- Tomasz Wójcik, Dyrektor Biura Poselskiego Aleksandra Grada,
- Kazimierz Zabłotny, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej,

Posłowie ziemi świętokrzyskiej:
- Andrzej Pałys,
- Mirosław Pawlak,
- Marek Kwitek,
Wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin:
- Maria Kasperek, Wójt Gminy Czarnocin,
- Józef Zuwała, Wójt Gminy Bejsce,
- Paweł Zagaja, Wójt Gminy Nowy Korczyn,
- Tadeusz Bator, Wiceburmistrz Kazimierzy Wielkiej,
Radni, sołtysi, liczni mieszkańcy gminy Opatowiec, mieszkańcy województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz przedstawiciele lokalnych mediów: Echa-Dnia, Gazety Wyborczej i Zielonego Sztandaru. Adam Ochwanowski poeta i felietonista z Ponidzia.

W imieniu Ministra Rolnictwa życzenia i pozdrowienia przekazał Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Ekonomicznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Józef Błaszczęć. Na uroczystości nie zabrakło fachowców w dziedzinie hodowli i oceny koni w osobach:
- Bogusław Dąbrowski, Prezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach,
- Jan Ptak, V-ce Prezes ,
- Wojciech Semik, Kierownik OZHK w Kielcach wraz z pracownikami.

Od godz. 9:00 Komisja Sędziowska w składzie:
- Ewelina Cześnik,
- Adam Jończyk,
- Bogdan Kuchejda,
- Jerzy Białobok,
dokonywała ocen 36 szt. koni w tym 9 ogierów. W tym roku Championem wystawy został Koń Monte Christo hodowcy Pani Anny Błońskiej i właściciela Pana Mirosława Janika z Dobryszyc. V-ce championem został koń Pardwa hodowcy i właściciela Pana Karola Zychowicza z Daleszyc.
Uhonorowano także:
Champion Hodowlany Ogierów – Koń Monte Christo (Anna Błońska i Mirosław Janik)
V-ce Champion Hodowlany Ogierów – Koń Eżektor (Bogusław Dąbrowski)
Champion Hodowlany Klaczy – Klacz Pardwa (Karol Zychowicz)
V-ce Champion Hodowlany Klaczy – Klacz Bella (Antoni Chmielarski i Piotr Chmielarski)

Podczas wystawy uhonorowani zostali tytułem Honorowego Członka Związku Okręgowego Hodowców Koni w Kielcach inicjatorzy wystawy w Opatowcu: Sabina Minior, Henryk Barański, Wojciech Janowski, Stanisław Bujak oraz Złotą Odznaką Polskiego Związku Hodowców Koni: Bolesław Gadawski, Marek Karkocha, Ludwik Kosiorkiewicz,Ireneusz Nawrot, Józef Strach.

Jak przystało na charakter imprezy nie zabrakło też pięknych zaprzęgów konnych powożonych przez dziarskich młodzieńców. W programie nie zabrakło również dreszczyka emocji za sprawą pokazu Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego Hubala w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich GRH Oblęgorek. (www.kawaleriakielce.pl).

W rywalizacji zaprzęgów konnych kolejno miejsca zajęli:
I miejsce Jerzy Knap,
II miejsce Marian Capiga,
III miejsce Tomal Jarosław i Stanisław Bernat,
IV miejsce Arkadiusz i Mariusz Biesaga,
V miejsce Jan Górski,
VI miejsce Dawid i Łukasz Jarosz,

Czas zgromadzonym na wystawie gościom umilał występ Orkiestry Dętej z Kociny pod przewodnictwem Marka Pluty. Jest to jedyna taka orkiestra działająca na terenie gminy i jedna z niewielu w regionie. Oprawę artystyczną imprezy uświetniały występy wokalistek:
siostry Patrycja i Luiza Tomal, Natalia Cabaj, Natalia Kurzyńska i Wiktoria Maj. Bardzo interesujący był pokaz tańca z hula-hop, wstążkami i tańca „preri”. Wszystkich artystów widzowie nagradzali gromkimi brawami.

Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec oraz
Michał Szczerba Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
podziękowali młodym artystom wręczając im maskotki i słodycze. Różnorodność dostępnych atrakcji pozwalała na to, że jedni mogli wybrać zabawę w wesołym miasteczku Happy Shark – B.Ogiński inni na zakupach, a jeszcze inni pod kolorowymi parasolami restauracji TAWERNA, która obsługiwała imprezę od strony gastronomicznej. Wśród licznych stoisk handlowych znaleźć można też było stoiska z akcesoriami dla koni i wyposażenia stajni, stoiska promocyjne BS Kielce, Zespołu Szkół z Odonowa, Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej i Gminy Opatowiec.

Na wystawie pojawił się Automobil Klub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej z szefem koła Markiem Krupą- Sekretarzem Powiatu Kazimierskiego. Klub zaprezentował 12 motocykli. Kolumnę motocyklistów z Kazimierzy Wielkiej do Opatowca prowadził niepełnosprawny Radosław Wieczorek poruszający się na specjalnie przygotowanym pojeździe. Championat swoją obecnością zaszczycił również ks.Ireneusz Zych, Proboszcz Parafii Św.Jakuba Apostoła w Opatowcu.
Wystawa zakończyła się zabawą taneczną „pod chmurką” na której grał Zespół TOP SECRET .

Championat wsparli finansowo:
- Bank Spółdzielczy Kielce,
- Rady Sołeckie Podskala i Opatowca,
- Barbara i Stanisław Wiśniewscy,
- Stanisław Stankiewicz,
- Tadeusz Moskwa,
- Anna i Marek Krawczyk,
- Krzysztof Parlak,
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Opatowca,
- Piotr Kowalczyk,
- Katarzyna Szczerba,

Uczestnicy z żalem żegnali Opatowiec i koniec imprezy, ale z nadzieją, że za rok spotkamy się znowu.

Rysunek na plakat i zaproszenie wykonała Inga Stadnicka, uczennica i mieszkanka Opatowca. Plakaty i zaproszenia wykonała Ksenia Janowska z Opatowca. Dokumentację zdjęciową wykonał Jan Charzewski i Wincjusz Włosowicz.

Organizatorzy dziękują za zabezpieczenie organizacyjne wystawy:
- Ochotniczym Strażom Pożarnym z Opatowca, Ksan, Rzemienowic i Kociny,
- Policji Powiatowej z Kazimierzy Wielkiej,
- Pogotowiu Ratunkowemu z Buska-Zdrój,
- Opiece weterynaryjnej – Mariusz Zieliński,