Położenie Gminy

10 lutego 2010 | admin

Gmina Opatowiec leży w południowej części Wyżyny Małopolskiej przy Ujściu Dunajca do Wisły. Jest jedną z gmin województwa świętokrzyskiego i jedną z pięciu tworzących powiat kazimierski. Zajmuje powierzchnię 6841 ha, zamieszkiwaną przez 3.800 mieszkańców. Gmina składa się z 20 sołectw: Charbinowice, Chrustowice, Chwalibogowice, Kamienna, Kocina, Kraśniow, Krzczonów, Ksany, Ławy, Mistrzowice, Kęsów, Opatowiec, Podskale, Senisławice, Rogów, Trębaczów, Rzemienowice, Kobiela, Urzuty i Wyszogród.

Miejscowość Opatowiec pełni funkcję ośrodka gminnego. Gmina zalicza się do gmin typowo rolniczych. Głównymi kierunkami produkcji rolnej są uprawa zbóż i roślin pastewnych oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Na terenie gminy znajdują się gleby  o wyższej, średniej i niskiej przydatności rolniczej. Dominuje zdecydowanie sektor indywidualny skupiający 94% ogólnego areału użytków rolnych. Grunty te skupione są w 1035 gospodarstwach indywidualnych o średnim areale 5,17 ha.

Istniejące zasoby substancji mieszkaniowej to 1154 budynków o 1206 mieszkaniach. Na jedno mieszkanie przypadają 3,43 osoby.

Gmina posiada dość dobrą sieć dróg, którą tworzą 12,13 km dróg krajowych, 62,6 km dróg powiatowych i 41 km dróg gminnych. Łączność  reprezentowana jest przez  placówkę telekomunikacyjną w Opatowcu.

Na terenie gminy funkcjonują następujące instytucje:

1. Spółdzielnia Kolek Rolniczych w Opatowcu,

2. Dwa Ośrodki Zdrowia w Opatowcu i Krzczonowie,

3. Dwie Szkoły Podstawowe w Opatowcu i Krzczonowie,

4. Gimnazjum w Opatowcu,

5. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „POLAN” w Krzczonowie,

6.  Poczta Polska S.A. w Opatowcu,

7.  Bank Spółdzielczy Kielce, Oddział Nowy Korczyn w Opatowcu,

Gmina Opatowiec posiada sieć wodociągową o długości 49,7 km, podłączonych do niej jest 562 przyłączy we wsiach Kamienna, Kocina, Krzczo­nów, Rzemienowice, Ksany, Chwalibogowice, Senisławice, Krasniów, Opatowiec, Podskale. W 1999 r. gmina przejęła oczyszczalnie ścieków w Krzczonowie, która zostanie kompleksowo , co na pewno doprowadzi do poprawy czystości i ochrony środowiska.