Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

26 listopada 2012 | admin

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Prezes: Sławomir Kowalczyk
Wiceprezes: Tadeusz Nur
Wiceprezes: Ryszard Kłos
Komendant Gminny: Jarosław Gwóźdź
Sekretarz: Stanisław Kurek
Skarbnik: Kryca Henryk
Członek Zarządu: Boksa Mieczysław