Spis telefonów

24 października 2011 | admin

STANOWISKO

TELEFON

WÓJT 41 35-18-033
SEKRETARZ 41 35-18-031
SKARBNIK 41 35-18-510 wew.17
CENTRALA

SEKRETARIAT

41-35-18-052, 35-18-033, 35-18-510

wew.10

KSIĘGOWOŚĆ 41 35-18-052 wew.16
FAX 41-35-18-034 wew.15
USC 41 35-18-052 wew.18
PODATKI 41 35-18-052 wew.19
EWIDENCJA LUDNOŚCI 41 35-18-052 wew.20
DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA 41 35-18-052 wew.18
OBRONA CYWILNA 41 35-18-052 wew.14
INWESTYCJE 41 35-18-052 wew.12
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 41-35-18-026
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 41-35-27-050
ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPATOWCU 41-35-18-010
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZCZONOWIE 41-35-17-008
POLICYJNY PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW 41-370-96-65