Urząd Gminy

10 lutego 2010 | admin

Urząd Gminy w Opatowcu

czynny jest w dni robocze od poniedziałku do

piątku w godzinach od 7:30 do 15.30

PODZIAŁ ORGANIZACYJNY URZĘDU

  1. Referat  Finansowo-Budżetowy  – symbol FB. Zakres zadań

  2. Referat  Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego –  symbol RO-USC. Zakres  zadań

  3. Referat Organizacyjny, Spraw Obronnych, Rolnictwa i Oświaty – symbol ORO. Zakres zadań

  4. Referat Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Ziemią – symbol  BIK. Zakres zadań

  5. Samodzielne stanowisko pracy do spraw rozwoju i promocji Gminy – symbol PR. Zakres zadań

  6. Obsługa prawna.