Przewodniczący Rady Gminy

26 listopada 2012 | admin

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec

przyjmuje interesantów

od godz.

e-mail: