Rada Gminy

10 lutego 2010 | admin

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec

przyjmuje interesantów

od godz.

e-mail:

Radni Rady Gminy Opatowiec kadencji 2014-2018:

1. Andrzej Malec – przewodniczący
2. Jan Sojka – wiceprzewodniczący
3. Henryk Kryca - wiceprzewodniczący
4. Dorota Domoń
5. Jolanta Zborowska
6. Andrzej Krypciak
7. Mieczysław Piwowarczyk
8. Zbigniew Bugajski
9. Jarosław Kociński
10. Rafał Kański
11. Mieczysław Kopeć
12. Janusz Cabaj
13. Mirosław Boksa
14. Wiesław Gwóźdź
15. Tomasz Nowak

PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY

UCHWAŁY RADY GMINY

PLAN PRACY RADY GMINY

 

Rada powołała cztery komisje:

Rewizyjną  w składzie:

Cabaj Janusz – przewodniczący

Zborowska Jolanta

Piwowarczyk Mieczysław

Komisję Budżetową i infrastruktury gminy w składzie:

Gwóźdź Wiesław - przewodniczący

Sojka Jan

Zborowska Jolanta

Kopeć Mieczysław

Boksa Mirosław

Komisję do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i działalności samorządowej w składzie:

Kociński Jarosław

Nowak Tomasz

Krypciak Andrzej

Kański Rafał

Komisję do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego w składzie:

Domoń Dorota

Kryca Henryk

Bugajski Zbigniew

Kański Rafał