Zgłaszanie Awarii Wodociągu

25 stycznia 2012 | admin

Awaria przyłącza lub sieci wodociągowej.
W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym
prosimy o pilne zgłoszenie do Związku Międzygminnego NIDA2000:

Tel: 509-287-922 – dyżur całodobowy

w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00
bezpośrednio do Związku Międzygminnego NIDA 2000, Stary Korczyn
tel. 41-379-91-26;