Trębaczów

24 lutego 2011 | admin

TRĘBACZÓW
sołtys: Marzec Helena
tel.663-733-898
e-mail:soltys-trebaczow@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców: 61

Rys historyczny:
Od staropolskiej nazwy osobowej Trębacz. Ślady osadnictwa wczesno¬średniowiecznego. W 1827 r. – sześć domów i 47 mieszkańców. „Słownik Geograficzny” z 1892 r. podaje: „Wieś włościańska, pow.pińczowski, gmi¬na Czarkowy, parafia Opatowiec, ma 14 osad, 110 mórg. Wchodziła w skład dóbr Krzczonów.” W PRL – gromada Krzczonów. W 1997 r. – 21 domów i 66 mieszkańców. Część wsi: Kolonia.